Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kraftsensitiv informasjon skal ikke på Internett – NVE presenterer metode for å redusere risiko for informasjonslekkasje

Del

Kraftbransjen har i flere tiår vært underlagt krav om å beskytte kraftsensitiv informasjon. Et FOU-prosjekt som ble gjennomført ved NVE sommeren 2019 har utviklet en metodikk for å identifisere kraftsensitiv informasjon på internett. Metodikken gjør bruk av åpen programvare og gir mulighet for å søke også i dypere lag av internett.

NVE får bare et fåtall hendelser innrapportert årlig om lekkasjer av kraftsensitiv informasjon. Dette er toppen av isfjellet. Det er mange som publiserer biter av informasjon om virksomheten og systemene deres. Eksempler er virksomheten selv, ansatte, leverandører, forskere, myndigheter m.fl. Til sammen kan dette gi en uønsket helhetlig beskrivelse av virksomheten og dens systemer og ansatte.


Metoden presenteres i eget faktaark
Detaljert informasjon om virksomheten, systemer og ansatte, eksponerer både virksomhet og personer for bedrageri og utpressing på Internett. I et faktaark presenterer NVE metodikken for å søke etter kraftsensitiv informasjon på Internett og sammenstille den. Faktaarket beskriver ulike verktøy og eksemplifiserer funn.

Faktaarket gir følgende anbefalinger:

  • Husk at energiloven (ENL 9-3) pålegger enhver hindre at andre enn rettmessige brukere får adgang eller kjennskap til sensitiv informasjon om kraftforsyningen.
  • Bruk metodikken til å kartlegge kraftsensitiv informasjon og vurder detaljeringsgrad for informasjon som må være tilgjengelig og søkbart på internett.
  • Lær opp ansatte og bygg sikkerhetskultur i virksomheten slik at ansatte forstår risikoen.
  • Iverksett tiltak som reduserer risikoen.

Faktarket kan lastes ned på NVEs nettsted.

Kontaktpersoner:

Seksjonsleder Eldri Holo: tlf: 970 96 895

Sjefingeniør Janne Hagen: tlf: 905 29 180

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skredsikringstiltak i Kåfjord kommune, markering av ferdigstillelse 12 november12.11.2019 10:30:00 CETPressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bistått Kåfjord kommune med å redusere fare for ødeleggende skred ved tiltak i Olderdalen, Holmen og Samuelsberg. NVE har det nasjonale ansvaret for flom- og skredfare og bistår kommunene med å kartlegging, sikring og arealplanlegging. Tirsdag 12. november kl. 10.30-12.30 markeres dette på Rådhuset i Olderdalen. Det vil bli befaring av skredsikringstiltaket i Olderdalen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom