Fana Sparebank

Kraftig resultatvekst

Del

Fana Sparebank har en kraftig vekst i både rentenettoen og resultatet for 2. kvartal 2022. Kvartalstallene viser betydelig forbedring av rentenettoen, med en vekst på 18,2 prosent sammenlignet med fjoråret. Resultatet for kvartalet på 57,2 millioner kroner er hele 21,7 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor (35,5), og gir en egenkapitalavkastning på 8,4 prosent.

— Vi er svært fornøyde med resultatene vi fremlegger for 2. kvartal. Da pandemien rammet oss, la vi stor vekt på å beskytte og skjerme våre kunder i størst mulig grad. Et av våre viktigste tiltak var å holde boliglånsrenten spesielt lavt. Nå har den senere tids rentejusteringen bragt oss tilbake på et normalisert nivå, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø. — Resultatutviklingen fra kjernevirksomheten viser at det ikke bare er inntektssiden som er styrket. God kostnadskontroll gjør at resultatet er økt med rundt 60 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, legger Nærø til.

Netto renteinntekter utgjorde 101,5 millioner kroner mot 85,9 i fjoråret. Økningen i rentenettoen er på 18,2 prosent, og er et godt uttrykk for at kjernevirksomheten utvikler seg meget positivt. Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital øker til 1,35 i 2. kvartal, opp fra 1,25 i foregående kvartal og fra 1,18 for ett år siden.

— Kostnadsprosenten fra bankvirksomheten, det vil si når vi holder eiendomsmegling og finansielle instrumenter utenfor, har falt fra 49,8 i 2. kvartal i fjor til 42,6 prosent siste kvartal. Det oppsummerer den gode utviklingen på en fin måte, avslutter administrerende direktør Lisbet K. Nærø.

Kvartalets resultat før skatt utgjorde 70,4 millioner kroner, og 57,2 millioner etter skatt. Dette gav en annualisert egenkapitalavkastning på 8,4 for kvartalet. Egenkapitalprosenten hittil i år er 8,1 prosent.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for og per 2. kvartal. Konsern.

 

Q2/2022

Q2/2021

2021

Rentenetto (MNOK)

101,5

85,9

346,3

Resultat før tap (MNOK)

67,8

44,3

177,8

Resultat etter skattekostnad (MNOK)

57,2

35,5

132,5

Totalresultat (MNOK)

57,2

35,5

132,5

Forvaltningskapital (MRD)

30,2

29,3

30,0

Utlånsutvikling % Q/12 mnd.

-0,6/3,5

1,3/5,2

3,1

Innskuddsdekning konsern %

49,2

49,2

47,7

Kostnadsprosent

47,0

57,5

58,4

Kostnadsprosent ekskl. fin.instr.

47,4

54,2

56,8

Kostnads-% fra bankvirksomheten

42,6

49,8

52,5

Kapitaldekning %

20,6

20,1

20,5

-       hvorav ren kjernekapital

17,6

17,2

17,6

Netto tap i % av GFK

-0,03

0,02

0,03

Egenkapitalavkastning resultat etter skatt %

8,4

5,4

4,9

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Fana Sparebank

Fana Sparebank
Fana Sparebank
Østre Nesttunv. 3
5221 Nesttun

915 03 411https://www.fanasparebank.no/

Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og ett avdelingskontor i Bergen sentrum. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 135 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen av Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Følg pressemeldinger fra Fana Sparebank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fana Sparebank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fana Sparebank

Fana Sparebank justerer utlåns- og innskuddsrenter27.9.2022 09:53:08 CEST | Pressemelding

Norges Banks heving av styringsrenten og fortsatt kraftig økning i pengemarkedsrentene medfører at Fana Sparebank har besluttet å sette opp utlåns- og innskuddsrenter med inntil 0,50 prosentpoeng. Det forventes at Norges Bank gjennomfører ytterligere rentehevinger utover i året og videre i 2023. De nye betingelsene vil bli gjort gjeldende fra 26. september for nye lån, og fra 8. november 2022 for eksisterende lån. Innskudd justeres fra 22. november. Alle kunder som får renteendring, vil motta informasjon enten i brev eller ved informasjon i nettbanken.

Fana Sparebank justerer utlåns- og innskuddsrenter22.8.2022 10:07:41 CEST | Pressemelding

Norges Banks heving av styringsrenten og stigende pengemarkedsrenter medfører at Fana Sparebank har besluttet å sette opp utlåns- og innskuddsrenter med inntil 0,50 prosentpoeng. Det forventes at Norges Bank gjennomfører ytterligere rentehevinger utover i året og videre i 2023. De nye betingelsene vil bli gjort gjeldende fra 22. august for nye lån, og fra 5. oktober 2022 for eksisterende lån og 19. oktober for innskudd. Alle kunder som får renteendring, vil motta informasjon enten i brev eller ved informasjon i nettbanken.

Fana Sparebank justerer utlåns- og innskuddsrenten27.6.2022 13:41:26 CEST | Pressemelding

Norges Banks heving av styringsrenten og stigende pengemarkedsrenter medfører at Fana Sparebank har besluttet å sette opp både utlåns- og innskuddsrenten med inntil 0,50 prosentpoeng. Det forventes at Norges Bank gjennomfører ytterligere rentehevinger utover i året og videre i 2023. De nye betingelsene vil bli gjort gjeldende fra 27. juni for nye lån, og fra 09. august 2022 for eksisterende lån og innskudd. Alle kunder som får renteendring, vil motta informasjon enten i brev eller ved informasjon i nettbanken.

100 prosent kundeutbytte5.5.2022 13:54:30 CEST | Pressemelding

Fana Sparebank betaler for første gang ut kundeutbytte, og for 2021 ble det full utdeling som utgjorde 55 millioner kroner. Kvartalstallene viser kraftig styrking av rentenettoen, med en vekst på 13,4 prosent sammen-lignet med fjoråret. Utlånsveksten har vært tilfredsstillende under årets første måneder, og det er særlig Himla Banktjenester som leder an. Boliglånsporteføljen i Himla har passert 3 milliarder kroner. Kvartalsresultatet på 52,9 millioner kroner er 21,5 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor (31,4), og gir en egenkapitalavkastning på 7,9 prosent.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom