Kredinor

Kraftig inkassoøkning blant småbedrifter

Del

Små og mellomstore bedrifter sliter med å betale regningene sine. I årets første fire måneder er økning i inkasso mot foretak opp hele 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge tall fra Kredinor.

Tall fra Kredinor viser en bekymringsfull inkassoutvikling blant små og mellomstore bedrifter. Mens inkassovolumet for privatpersoner faller med drøyt 5 prosent i første kvartal sammenlignet med fjoråret, er det en oppgang på over 40 prosent for foretak. Årsakene kan være sammensatte, ifølge administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen. (Foto: Nicolas Tourrenc)
Tall fra Kredinor viser en bekymringsfull inkassoutvikling blant små og mellomstore bedrifter. Mens inkassovolumet for privatpersoner faller med drøyt 5 prosent i første kvartal sammenlignet med fjoråret, er det en oppgang på over 40 prosent for foretak. Årsakene kan være sammensatte, ifølge administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen. (Foto: Nicolas Tourrenc)

– Norsk økonomi kom seg bra gjennom pandemien. Statlige støtteordninger kombinert med oppgang i norske næringer som olje, fiskeri og teknologi gjorde at vi kom ut av pandemien med den laveste arbeidsledigheten på 15 år. Samtidig viser våre siste inkassotall en bekymringsfull utvikling. Mens inkassovolumet for privatpersoner faller med drøyt 5 prosent i første kvartal sammenlignet med fjoråret, er det en oppgang på over 40 prosent for foretak. Det er altså foretak som i større grad enn privatpersoner opplever utfordringer med å betale regninger, sier administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen.

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, og tallene er derfor en god indikator på utviklingen i norsk økonomi.

Nysteen peker på økte strømregninger som én av forklaringene, mens økt aktivitet i økonomien og mer handel også kan være årsaker til inkassooppgangen. Nysteen erkjenner at det har vært en manglende oppfølging av små og mellomstore bedrifter fra inkassobransjen.

– Økte strømregninger og andre faste kostnader har skutt i været den siste tiden, og bedriftene har i liten grad vært omfattet av støtteordninger. Noe av utfordringen er også at små bedrifter ikke har dedikerte ressurser til god økonomioppfølging. Over 50 prosent av norske selskaper har 1 – 4 ansatte. Denne gruppen har vært stemoderlig behandlet av vår bransje. Vi må erkjenne at vi ikke har vært flinke nok til å følge opp disse foretakene med tilstrekkelig hjelp og støtte, sier Nysteen.

Kredinor vil i følge Nysteen nå satse mer på å følge opp små bedrifter. Han ser denne satsningen som en viktig del av arbeidet til det nyfusjonerte selskapet mellom Kredinor og SpareBank 1-eide Modhi.

– Vi ønsker å forbedre vår kundeoppfølging slik at vi i større grad kan være en sparringspartner til bedriftsledere som havner i økonomisk uføre. Vi tror den planlagte fusjonen med Modhi vil forsterke mulighetene til å følge opp småbedriftene bedre. I forbindelse med omorganiseringen av Kredinor ble det også opprettet en stiftelse som blant annet vil kunne gi hjelp og støtte til SMB-bedriftene, sier Nysteen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tall fra Kredinor viser en bekymringsfull inkassoutvikling blant små og mellomstore bedrifter. Mens inkassovolumet for privatpersoner faller med drøyt 5 prosent i første kvartal sammenlignet med fjoråret, er det en oppgang på over 40 prosent for foretak. Årsakene kan være sammensatte, ifølge administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen. (Foto: Nicolas Tourrenc)
Tall fra Kredinor viser en bekymringsfull inkassoutvikling blant små og mellomstore bedrifter. Mens inkassovolumet for privatpersoner faller med drøyt 5 prosent i første kvartal sammenlignet med fjoråret, er det en oppgang på over 40 prosent for foretak. Årsakene kan være sammensatte, ifølge administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen. (Foto: Nicolas Tourrenc)
Last ned bilde

Lenker

Om Kredinor

Kredinor
Kredinor
Rådhusgata 27
0158 Oslo

+47 22 00 91 00http://www.kredinor.no

Kredinor er et av Norges største inkassoselskap med røtter tilbake til Christiania Kreditorforening i 1905, har ca. 980 millioner i årlig omsetning og 420 ansatte. Selskapet er i fusjonsprosess med Sparebank1-eide Modhi. Selskapene forventer at alle avklaringer er på plass slik at fusjonen kan gjennomføres i 3. kvartal 2022.

Følg pressemeldinger fra Kredinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kredinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kredinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom