StatnettStatnett

Kraftbransjens felles Elhub satt i drift

Del

Kraftbransjens felles datahub, Elhub, er i dag satt idrift. Et stort digitalt skritt for bransjen, som automatiserer kraftmarkedet og gjør hverdagen enklere både for deg som kunde og for nettselskaper og kraftleverandør.

Statnett fikk i 2013 oppdraget fra NVE om å realisere en felles datahub for kraftbransjen. Dette kom som en følge av at NVE i 2011 vedtok at alle husstander skulle få installert AMS-målere.

I dag ble Elhub satt i drift.

-Med Elhub har kraftbransjen tatt et stort skritt mot en mer effektiv, moderne og fulldigitalisert kraftbransje, sier Peer Olav Østli, styreleder for Elhub as og konserndirektør for IKT i Statnett.

Elhub gir et mer digitalisert og effektivt sluttbrukermarked for strøm. Forbruksverdier for alle forbrukere blir gjort tilgjengelig og fordelt på ansvarlige kraftleverandører på daglig basis. Elhub gir korrekt kundeinformasjon, og legger til rette for fullt ut automatiserte prosesser for leverandørbytter, endrede kundeforhold og fakturaunderlag.

-Automatisk behandling av data fra alle strømkundenes målere i Elhub erstatter manuelle prosesser hos nettselskapene som tidligere krevde mange ressurser og tok mye tid, forklarer Østli.

Elhub vil også gi tilgang til informasjon som er sentral i forhold til energieffektivisering og smarte løsninger slik det grønne skiftet krever.

-Hver strømkunde kan nå få tilbud om timesbasert pris, og slik enklere kunne flytte forbruket til timer med lavere strømpris om de ønsker det, legger Østli til.

Elhub vil motta og kvalitetssikre mer enn 70 millioner verdier fra alle landets kraftselskaper og deres strømmålere hver eneste dag.

-Løsningen benytter avansert teknologi som gir høy ytelse, samtidig som informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt, legger Østli til.

NVE som initierte etableringen av Elhub er godt fornøyd.

-Etableringen av Elhub er et viktig ledd i moderniseringen av strømnettet, og målet er at den nye fellesløsningen skal bidra til å holde kostnadene nede. Statnett, nettselskapene og kraftleverandørene har gjort en formidabel jobb for å etablere den felles datahubben, sier konstituert vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth.

Det er Accenture som har utviklet Elhub på oppdrag av Statnett.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Statnett

Statnett
Statnett
Nydalen Allé 33
0485 Oslo

http://www.statnett.no

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

Følg saker fra Statnett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statnett

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom