KPMG

KPMGs gransking av Mattilsynet

Del

Den 14. juni 2019 bad Stortinget regjeringen om iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor grønn og blå sektor. KPMG fikk den 16. september 2019 i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet (LMD) å gjøre en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn og blå sektor, dvs. husdyrhold, planteproduksjon, fiskeri og fiskeoppdrett. Granskingsperioden var 2017 – 2019.

Granskingen skulle svare på to hovedspørsmål:

  • Har Mattilsynet et godt nok system og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, og følges rutinene?
  • I hvilken grad legger Mattilsynets organisering og styring av tilsynsarbeidet til rette for god forvaltningskvalitet?

KPMGs mandat var derfor å ta stilling Mattilsynets rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, og om organiseringen og styringen av tilsynene legger til rette for god forvaltningskvalitet. Forvaltningskvalitet er et spørsmål om kvaliteten i måten Mattilsynet løser sitt samfunnsoppdrag. 

Som del av mandatet gir KPMG også anbefalinger om hvordan Mattilsynet kan styrke sine systemer og rutiner for tilsyn. Fullstendig rapport er tilgjengelig på KPMGs nettside.

Granskingen har blitt utført i perioden 16. september til 10. desember 2019. Den er basert på et bredt datagrunnlag som inkluderer dokumentgjennomgang av styringsdokumenter, tidligere evalueringer og revisjoner, mv. KPMG har gjennomført semi-strukturerte intervjuer med ledere og inspektører ved hovedkontoret og i alle regionene i Mattilsynet, samt samtaler med andre næringsaktører utenfor Mattilsynet. Det er gjennomført en saksgjennomgang av 95 vedtak uten forhåndsvarsel, og en spørreundersøkelse med svar fra 905 ansatte i Mattilsynet. Granskingen bygger videre på svar på spørsmålslister til næringsorganisasjoner som igjen har innhentet svar fra sine medlemmer. Det er også gjennomført fokusgruppediskusjoner med seks næringsorganisasjoner.

KPMG har hatt stor pågang fra interesserte som ønsket å fremme sitt syn i forbindelse med granskingen. Det ble derfor opprettet en egen epostadresse for dette formålet. KPMG mottok og har gjennomgått ca. 85 innspill fra næringen, interesseorganisasjoner og privatpersoner via denne kanalen.

Rapporten er nå overlevert til Landbruks- og matdepartementet for videre oppfølging.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om KPMG

KPMG
KPMG
Sørkedalsveien 6
0369 Oslo

+47 04063https://kpmg.no

KPMG er et globalt nettverk med selskaper som leverer profesjonelle tjenester innenfor revisjon, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. KPMG har rundt 219.000 ansatte i 147 land og i KPMG Norge jobber det mer enn 1200 ansatte fordelt på 25 kontorer. Fageksperter fra ulike forretningsområder og bransjer jobber side om side for å levere fremtidsrettede og innovative prosjekter som skaper verdi for virksomheter i privat og offentlig sektor. 

Følg pressemeldinger fra KPMG

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KPMG på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KPMG

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom