GlobeNewswire by notified

Korrektion: Årsrapport 2022 for Aalborg Boldspilklub A/S

Del

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2023/03

Aalborg, 2. marts 2023

Børsmeddelelse 2023-02 kl. 15.46 dags dato manglede en vedhæftet xhtml-fil, som er vedhæftet i denne meddelelse.


Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2022.

Resultatet i 2022
AaB har i 2022 realiseret et underskud før skat på 15,8 mio. kr. mod et underskud før skat på 15,3 mio. kr. i 2021.

Der er i regnskabsåret realiseret en tilfredsstillende udvikling i indtægterne med en stigning på i alt 13,7 mio.kr. til 85,2 mio. kr.
Omkostningerne inklusive lønninger er steget med 18,8 mio. kr. til 111,3 mio. kr. Den utilfredsstillende udvikling i omkostningerne har medført, at ledelsen ultimo 2022 har iværksat besparelser, som forventes at få fuld effekt i løbet af 2023. 

Resultatet af transferaktiviteterne udgør et overskud på 17,0 mio. kr. i 2022 mod et overskud på 9,5 mio. kr. i 2021.  Transferindtægterne er primært realiseret i form af spillersalg, hvor Mathias Ross i september 2022 skiftede til tyrkiske Galatasaray SK. Herudover skiftede Andreas Hansen i juni 2022 til FC Nordsjælland.

TV-indtægterne er faldet med 1,3 mio. kr. fra 24,4 mio. kr. 2021 til 23,1 mio. kr. i 2022. Faldet skyldes hovedsageligt den lavere placering i 3F Superligaen i efteråret 2022.

På samarbejds- og sponsoraftaler ses der en stigning, hvilket skyldes, at der efter Covid-19 har været en stor opbakning fra partnere og sponsorer, der har øget indtægterne i 2022 til 36,2 mio. kr.

Match-day indtægterne er steget fra 11,3 mio. kr. i 2021 til 19,1 mio. kr. i 2022. Efter at Covid-19 restriktionerne blev ophævet, er tilskuertallet steget og dette resulterer i større matchday indtægter.

De eksterne omkostninger er steget med 10,6 mio. kr. fra 32,0 mio. kr. i 2021 til 42,6 mio. kr. i 2022. Stigningen i eksterne omkostninger kan bl.a. henføres til den større aktivitet omkring sponsoraktivering samt udgifter til kampafviklingen.

På personaleomkostningerne ses der ligeledes en stigning på 8,3 mio. kr. i forhold til 2021. Stigningen i personaleomkostninger kan bl.a. henføres til engangsomkostninger i forbindelse med opsigelser i staben og i administrationen. Derudover er der også sket en stigning i omkostningen til spillertruppen.

Balancen pr. 31. december 2022
Balancesummen udgør 133,9 mio. kr. pr. 31. december 2022, hvilket er et fald på 5,0 mio. kr. i forhold til 31. december 2021.
Immaterielle aktiver, som omfatter kontraktrettigheder, udgør 27,0 mio. kr. pr. 31. december 2022, hvilket er en stigning på 5,0 mio. kr. fra 31. december 2021.

Materielle anlægsaktiver udgør 42,5 mio. kr. pr. 31. december 2022 mod 38,6 mio. kr. pr. 31. december 2021. Her er den største investering foretaget i nye LED-bander på Aalborg Portland Park. 

Andre tilgodehavender er steget med 18,9 mio. kr. fra 9,1 mio. kr. i 2021 til 28,0 mio. kr. i 2022. Stigningen skyldes primært øgede tilgodehavender vedrørende transferindtægter og tilgodehavende provenu fra udstedte ansvarlige konvertible lån.

De kortfristede aktiver udgør 63,6 mio. kr. pr. 31. december 2022 mod 77,5 mio. kr. pr. 31. december 2021. Likvide beholdninger og værdien af obligations- og aktiebeholdningen udgør i alt 29 mio. kr. pr. 31. december 2022 mod 62 mio. kr. pr. 31. december 2021.

Egenkapitalen udgør 61,8 mio. kr. pr. 31. december 2022 mod 77,5 mio. kr. pr. 31. december 2021. Soliditetsgraden udgør 46,1 procent pr. 31. december 2022 mod 55,8 procent pr. 31. december 2021.

Forventinger til 2023 inklusive strategiarbejde
AaB har i transfervinduet 2022/2023 investeret i forstærkning af Superligaholdet for at opnå overlevelse i 3F Superligaen i indeværende sæson.

AaB forventer et resultat for 2023 i niveauet minus 10 mio. kr. til minus 20 mio. kr. Heri er indregnet en forventet status som 3F Superligaklub og transferindtægter.

For at få optimal udnyttelse af den kommercielle vækst er det nødvendigt at få succes på fodboldbanen, hvorfor den igangværende proces med udarbejdelse af ny strategi fortsætter.

Venlig hilsen
Aalborg Boldspilklub A/S
Thomas Bælum
Administrerende direktør

For yderligere oplysninger:
Thomas Bælum  2251 7901

Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Biogen Provides Update on FDA Advisory Committee Meeting on Tofersen for SOD1-ALS23.3.2023 01:31:57 CET | Press release

SOD1-ALS is a rare genetic form of the disease affecting approximately 330 people in the United States CAMBRIDGE, Mass., March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB) announced today the outcome of the U.S. Food and Drug Administration’s (FDA) Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee meeting on tofersen, an investigational product for the treatment of superoxide dismutase 1 (SOD1) amyotrophic lateral sclerosis (ALS). On the question, “Is the available evidence sufficient to conclude that a reduction in plasma neurofilament light chain (NfL) concentration in tofersen-treated patients is reasonably likely to predict clinical benefit of tofersen for treatment of patients with SOD1-ALS?” the Committee voted unanimously yes (9 yes to 0 no), for consideration of a potential accelerated approval. On the second question, “Does the clinical data from the placebo-controlled study and available long-term extension study results, with additional supporting res

GN Store Nord announces change to the Board of Directors22.3.2023 22:22:29 CET | Press release

Due to sudden serious health issues in the family, Montserrat Maresch Pascual has decided to step down from the Board of Directors of GN Store Nord A/S. The Chairmanship assesses that the remaining five members of the Board possess all the relevant competencies and experience to govern the company. Consequently, GN’s Board of Directors as of today consists of Jukka Pekka Pertola (Chair), Klaus Holse (Deputy chair), Anette Weber, Hélène Barnekow, Ronica Wang, and members elected by the employees: Leo Larsen, Cathrin Inge Hansen, and Claus Holmbeck-Madsen. For further information, please contact: Investor Relations Anne Sofie Staunsbæk Veyhe +45 45 75 85 06 Rune Sandager +45 45 75 92 57 Media Relations Steen Frentz Laursen +45 20 65 34 20 About GN GN facilitates communication between people through intelligent hearing, audio, video, and gaming technology. Inspired by people and driven by our passion for innovation, we leverage technologies to deliver unique user experiences that bring pe

ERYTECH Provides Business and Financial Update for the Fourth Quarter and Full Year 202222.3.2023 22:05:00 CET | Press release

ERYTECH Provides Business and Financial Update for the Fourth Quarterand Full Year 2022 Combination with Pherecydesannounced, intending to create a global leader in extended phage therapies targeting antimicrobial resistant pathogenic bacteria Deep restructuring implemented; team size reduced by approximately 75% since start of 2022Cash and cash equivalents of €38.8million ($41.5 million) at the end of December 2022 Cambridge, MA (U.S.) and Lyon (France),March 22, 2023– ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext: ERYP),aclinical-stage biopharmaceutical company developing innovative therapies by encapsulating therapeutic drug substances inside red blood cells, today provided a business and financial updatefor thefourth quarterand full year of2022. “After the disappointing results of our Phase 3 trial in pancreatic cancer, we have pursued during 2022 a consistent strategy to maximize the remaining value for our shareholders through strategic partnering. We sold our US manufacturing site, sharply

Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 22. marts 202322.3.2023 21:48:49 CET | pressemeddelelse

Formand Henrik H. Galsgaard udpegede advokat Rasmus Kronborg, Thisted til dirigent i henhold til vedtægternes § 9. Rasmus Kronborg takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til generalforsamlingens dagsorden, som blev gennemgået. Dagsordenens punkt 1: Formand Henrik H. Galsgaard aflagde på bestyrelsens vegne mundtlig beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. På grund af kommende kapitalkrav forventes der ikke udbetalt udbytte i de kommende år. Der var ikke kommet bemærkninger eller spørgsmål, hvorefter dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning. Dagsordenens punkt 2 og 3: Bankdirektør Jens Odgaard fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt. Årets resultat t.kr. 25.172 blev vedtaget overført således: Udbytte 0 Rente hybrid kernekapital 975 Henlagt til egenkapitalen 24.197 I alt anvendt 25.172 Dagsordenens punkt 4: Bestyrelsesformand Henrik H. Galsgaard freml

CNH Industrial: Periodic Report on $300 Million Buyback Program. Completion of Second $50 million tranche and launch of Third $50 million tranche22.3.2023 21:30:00 CET | Press release

London, March 22, 2023 CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) announces that it has completed the second tranche of its $50 million share buyback (the “Second Tranche”) in the framework of its $300 million common share buyback program with the transaction described in the table below. The transaction, completed on March 13, 2023, reported in aggregate, was based on automatic orders placed with the Company’s broker (who made its trading decisions as to the timing of the purchases independently of the Company based on instructions given before the commencement of the Company’s closed period under the applicable regulations). After the purchases announced today and considering those previously executed under the Second Tranche, the total invested amount is approximately €46,863,453.43 ($49,999,997.50) for a total amount of 3,065,368 common shares purchased. DateNumber of common shares purchasedAverage price per share excluding feesConsideration excluding fees Consideration (**) exclu