OsloMet

Koronautbruddet: Eksperter fra OsloMet

Del

Trenger du en ekspert til en sak om koronapandemien? Vi har samlet noen av forskerne våre på ulike tema i denne listen.

OsloMet har mange aktuelle eksperter for media under koronapandemien.
OsloMet har mange aktuelle eksperter for media under koronapandemien.

Her er våre korona-eksperter: 

Influensapandemier, dødelighet, utvikling over tid, sammenligning med tidligere pandemier, vaksinasjon
Svenn-Erik Mamelund, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI 

Digital overvåkning
Tereza Kuldova, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Unge og arbeidsledighet
Christer Hyggen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Hygiene og smittervern
Borghild Løyland, førsteamanuensis ved Fakultetet for helsevitenskap

Ida Hellum Sandbekken
, universitetslektor ved Fakultetet for helsevitenskap

Husarbeid, klesvask, generell hygiene hjemme, lokal produksjon av smittevernsutstyr
Ingun Grimstad Klepp, forskerved Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Ensomhet og livskvaliteteldre og ensomhet
Thomas Hansen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA 

Barnehageåpning, hvordan møte og trygge barn og foreldre

Anne Greve, professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Solveig Østrem, professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Hjemmeskolepedagogikk med egne barn, den nye hverdagen hjemmestudenter og digital undervisning
Cecilie Dalland, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Tuva Bjørkvold, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Ingvill Krogstad Svanes, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Nettbasert undervisning i grunnskole og høyere utdanning, bruk av teknologi i grunnskole og høyere utdanning
Bård Ketil Engen, Professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Renate Andersen, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Aktiviteter med barna i hjemmeskole og -barnehage
Henrik Neegaard, universitetslektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Forbrukeratferd i krise, hamstring og tillit, folkefinansiering/crowdfounding
Harald Throne-Holst, forskerved Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Forbrukeratferd i krise, hamstring og tillit
Lisbeth Berg,forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Atferd i krise, hamstring
Erik Arntzen, professor ved Institutt for atferdsvitenskap

Beredskap i hjemmet
Nina Heidenstrøm, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO 

Personlig økonomi i krisetider
Elling Martin Borgeraas, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO 

Mat og spisevaner i krisetider
Annechen Bahr Bugge, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO 

Økonomiske kriser og betydningen for helse, helseulikhet og levekår
Kjetil A. van der Wel, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Mental påkjenning og stress knyttet til isolasjon og karantene
Ragnhild Dybdahl, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Barn og unge som har det vanskelig hjemme
Kari Stefansen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA 

Elisiv Bakketeig, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA 

Anja Bredal, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA 

Barnehagebarn som har det vanskelig hjemme

Charlotte U Johannessen, førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning 

Krisesentre og besøksforbud. Om betydningen disse beskyttelsestiltakene har i dagens situasjon
Jane Dullum, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA 

Myndighetenes og nyhetsmedienes kommunikasjon under internasjonale folkehelsekriser
Harald Hornmoen, professor i journalistikk ved OsloMet

Migranter, enslige mindreårige asylsøkere, helsearbeidere fra andre land
Marie Louise Seeberg, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Borgerlønn
Axel West Pedersen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Informasjon og veiledning til minoritetsspråklige, behov for tolking og oversettelse i offentlige tjenester under kriser
Hilde Fiva Buzungu, stipendiat i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Statlig styring og lokalt selvstyre i kriser
Sigrid Stokstad, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Trine Myrvold, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Demografi og korona-viruset
Marianne Tønnessen, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Koronasituasjonen i Brasil
Yuri Kasahara, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Russland, Øst- og Sentral-Europa
Jørn Holm-Hansen, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Digitalisering av kultur, digital produksjon og deltakelse, kunstneriske praksiser
Ingrid Tolstad, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Funksjonshemmedes utfordringer under pandemier
Jessica Dimka, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Arbeidsmarkedet og arbeidsledighet
Arild H. Steen, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Flyvere og flyplassansatte
Anders Underthun, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Sykepleiere, arbeidstider, nattevakter, skiftarbeid, helsekonsekvenser av organisasjonsendringer
Vilde Hoff Bernstrøm, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Politiet

Christin Thea Wathne, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Nye arbeidsmåter og arbeidstider, og nye grenser mellom arbeidsliv, familieliv og fritid
Cathrine Egeland, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Bærekraft og forbruksreduksjon som følge av korona-pandemien
Torvald Tangeland, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Smittesporing og sekvensering av koronaviruset

Ole Herman Ambur, førsteamanuensis ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag

Alexander Løvestad, stipendiat ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

OsloMet har mange aktuelle eksperter for media under koronapandemien.
OsloMet har mange aktuelle eksperter for media under koronapandemien.
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom