OsloMet

Koronautbruddet: Eksperter fra OsloMet

Del

Trenger du en ekspert til en sak om koronapandemien? Vi har samlet noen av forskerne våre på ulike tema i denne listen.

OsloMet har mange aktuelle eksperter for media under koronapandemien.
OsloMet har mange aktuelle eksperter for media under koronapandemien.

Her er våre korona-eksperter: 

Influensapandemier, dødelighet, utvikling over tid, sammenligning med tidligere pandemier, vaksinasjon 

Svenn-Erik Mamelund, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI 


Digital overvåkning

Tereza Kuldova, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Unge og arbeidsledighet

Christer Hyggen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA


Hygiene og 
smittervern 

Borghild Løyland, førsteamanuensis ved Fakultetet for helsevitenskap

Ida Hellum Sandbekken, universitetslektor ved Fakultetet for helsevitenskap

 

Husarbeid, klesvask, generell hygiene hjemme, lokal produksjon av smittevernsutstyr 

Ingun Grimstad Klepp, forskerved Forbruksforskningsinstituttet SIFO

 

Ensomhet og livskvaliteteldre og ensomhet 

Thomas Hansen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA 

 

Aktiviteter med barna i den nye hverdagen 

Henrik Neegaard, universitetslektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning

 

Hjemmeskolepedagogikk med egne barn, den nye hverdagen hjemmestudenter og digital undervisning 

Cecilie Dalland, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

 

Nettbasert undervisning i grunnskole og høyere utdanning, bruk av teknologi i grunnskole og høyere utdanning

Bård Ketil Engen, Professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Renate Andersen, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Forbrukeratferd i krise, hamstring og tillit, folkefinansiering/crowdfounding 

Harald Throne-Holst, forskerved Forbruksforskningsinstituttet SIFO

 

Forbrukeratferd i krise, hamstring og tillit 

Lisbeth Berg,forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO

 

Atferd i krise, hamstring 

Erik Arntzen, professor ved Institutt for atferdsvitenskap

 

Beredskap i hjemmet

Nina Heidenstrøm, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO 

 

Personlig økonomi i krisetider 

Elling Martin Borgeraas, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO 


Mat 
og spisevaner i krisetider 

Annechen Bahr Bugge, forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO Økonomiske kriser og betydningen for helse, helseulikhet og levekår
 

Kjetil A. van der Wel, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap


Mental påkjenning og stress knyttet til isolasjon og karantene

Ragnhild Dybdahl, førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Barn og unge som har det vanskelig hjemme

Kari Stefansen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA 

Elisiv Bakketeig, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA 

Anja Bredal, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA 


Krisesentre og besøksforbud. Om betydningen disse beskyttelsestiltakene har i dagens situasjon

Jane Dullum, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA Myndighetenes og nyhetsmedienes kommunikasjon under internasjonale folkehelsekriser

Harald Hornmoen, professor i journalistikk ved OsloMetMigranter, enslige mindreårige asylsøkere, helsearbeidere fra andre land 

Marie Louise Seeberg, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA


Borgerlønn

Axel West Pedersen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA


Informasjon og veiledning til minoritetsspråklige, behov for tolking og oversettelse i offentlige tjenester under kriser

Hilde Fiva Buzungu, stipendiat i sosialt arbeid og sosialpolitikk


Statlig styring og lokalt selvstyre i kriser

Sigrid Stokstad, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Trine Myrvold, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR


Demografi og korona-viruset

Marianne Tønnessen, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Koronasituasjonen i Brasil

Yuri Kasahara, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Russland, Øst- og Sentral-Europa

Jørn Holm-Hansen, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

OsloMet har mange aktuelle eksperter for media under koronapandemien.
OsloMet har mange aktuelle eksperter for media under koronapandemien.
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom