Bane NOR

Korona og punktlige tog gir mer gods på bane

Del

Koronautfordringene ser ut til å slå positivt ut for målet om mer gods på bane. Norske godstog er i tillegg på punktlighetstoppen i Europa. Så langt i år er det fraktet mer gods på jernbane enn tilsvarende periode i 2019. Mye av økningen er gods som normalt skulle ha gått med lastebil.

Omlasting av container på Nygårdstangen i Bergen. Illustrasjonsfoto. Foto: Øystein Grue, Bane NOR
Omlasting av container på Nygårdstangen i Bergen. Illustrasjonsfoto. Foto: Øystein Grue, Bane NOR

– Jernbanen kan beholde denne andelen også etter korona. Vi sammen med godstogselskapene må sørge for en fortsatt god punktlighet og effektive tog- og terminalopplegg, sier Oskar Stenstrøm som er godsdirektør i Bane NOR.

Flere godstogselskap

Flere aktører enn før satser på jernbanegods. Nye transportopplegg startes opp og nye godstogselskap etablerer seg i markedet. Tidligere i år startet CargoNet sammen med ASKO, Meyership og Nova Sea opp Næringsmiddeltoget fra Trondheim til Mo i Rana og Bodø. Toget er rettet mot dagligvarebransjen, har blitt en suksess og vakt interesse hos flere store vareeiere.

I tillegg er det flere godstogselskap som har eller er i prosess for å etablere seg på det norske markedet. Det er nå totalt ti togselskap som har tillatelse til å frakte gods på norske skinner. I 2019 var det sju.

På strekningen Åndalsnes-Oslo kommer godstogselskapet Onrail til å etablere seg med kombitransport (containere). CargoNet har fra og med den 9. september begynt et nytt opplegg mellom Gøteborg havn og Oslo. Det svenske selskapet BLS Rail har videre startet opp tømmertransport til Norske Skog.

– Vi er veldig positive til initiativene og skal gjøre det vi kan for støtte dem, sier Oskar Stenstrøm.

Skarp konkurranse

Fordi flere godstogselskap har etablert seg på det norske markedet er det sterk konkurranse om godset. Selskapene tar andeler fra hverandre. For eksempel kan nevnes Sørlandsbanen der GreenCargo har overtatt volumer fra CargoNet og det samme gjelder også «Nord-Norgebanen» strekningen Oslo-Narvik, gjennom Sverige, der disse to selskapene konkurrerer. Godsruten frakter blant annet store mengder fisk til eksport sørover, og dagligvarer og forbruksvarer nordover

Norske godstog mest punktlige

Norske godstog er mer punktlige enn sine kolleger i Europa og trenden er stigende, ifølge en sammenligning gjort av PRIME, som er et samarbeidsforum mellom EU-kommisjonen og europeiske infrastrukturforvaltere for jernbane. (Se tabell 1, under).

– Sammen med togselskapene har vi som infrastrukturforvalter i Norge lenge hatt høyt fokus på punktlighet. Det viser seg i den positive trenden. Hver uke gjennomfører vi operative tavlemøter der vi sammen med togselskapene går gjennom og vurderer tog for tog, forsinkelse for forsinkelse. Punktlighetsreisen stopper ikke her uten er en kontinuerlig forbedringsprosess og vi har fortsatt et stykke igjen til at vi oppnår våre nasjonale målsetninger. At vi er best i Europa er dog noe som vi sammen med togselskapene skal være veldig stolt over, sier Oskar Stenstrøm.

Figur 1: Se graf i vedlagte jpg-fil under. Grafene viser punktligheten til godstog i ni ulike europeiske land og er hentet fra denne rapporten, side 74. «Except for Bane NOR, all the peer group members show a negative trend.”

Den europeiske sammenligningen er gjort for årene 2012-2018 med ankomstpunktlighet innen 30 minutter av oppsatt togrute. Hittil i 2020 (jan-aug) gjelder dette for 89,8 prosent av godstogene i Norge, mens tallet for 2019 var 88,7 (kilde: Bane NOR).

Nøkkelord

Kontakter

Oskar Stenstrøm
Tlf 907 09 081
Godsdirektør Bane NOR

Thor Erik Skarpen
Tlf 916 55 144
Pressesjef Bane NOR

Bilder

Omlasting av container på Nygårdstangen i Bergen. Illustrasjonsfoto. Foto: Øystein Grue, Bane NOR
Omlasting av container på Nygårdstangen i Bergen. Illustrasjonsfoto. Foto: Øystein Grue, Bane NOR
Last ned bilde
Figur 1: Grafene viser punktligheten til godstog i ni ulike europeiske land og er hentet fra denne rapporten, side 74. «Except for Bane NOR, all the peer group members show a negative trend.”
Figur 1: Grafene viser punktligheten til godstog i ni ulike europeiske land og er hentet fra denne rapporten, side 74. «Except for Bane NOR, all the peer group members show a negative trend.”
Last ned bilde
Oskar Stenstrøm er godsdirektør i Bane NOR. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR (Handout)
Oskar Stenstrøm er godsdirektør i Bane NOR. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR (Handout)
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom