Den norske kirke

Korona-nedgang i gudstjenestedeltakelse i 2020

Del

Statistikken for Den norske kirke viser nedgang i antall personer som har gått til gudstjeneste gjennom 2020. Totalt antall gudstjenestedeltakere i 2020 var rundt 2,3 millioner, ned fra 5,2 millioner i 2019. Nesten halvannen million har deltatt på digitale gudstjenester.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Bo Mathisen
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Bo Mathisen

På en gjennomsnittlig gudstjeneste i 2019 var det 89 deltagere, mens det tilsvarende tallet for 2020 er 49. Det viser de foreløpige KOSTRA-tallene som SSB publiserte i dag.

– Tallene for 2020 er ekstraordinære fordi 2020 var et ekstraordinært år, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Hun viser til at kirken kun opererte som normalt i ti uker i fjor.

Over halve året var kirken underlagt antallsbegrensninger på mellom 50 og 200 personer, og i to måneder var kirkene helt stengt i hele landet. Med avstandskravene som ligger i smittevernforskriften har mange kirker heller ikke hatt plass til 200 personer i de periodene det har vært tillatt.

Raaum peker på at den digitale deltakelsen i kirkelig aktivitet har vært høy i 2020, og at dette er en gledelig utvikling. Det har vært nesten halvannen million deltakere på gudstjenester som har blitt strømmet på nett. Dette tallet omfatter ikke seertall på strømming av gudstjenester der det samtidig har vært menighet til stede i kirkerommet, kun rene nett-sendinger. Det har også vært en stor økning i antall personer som følger menigheter og bispedømmer i Den norske kirke i sosiale medier gjennom 2020. 

Fra 2019 til 2020 var det en reduksjon på nesten 30 prosentpoeng i antall vielser i Den norske kirke, og en nedgang på 8,3 % i andel døpte barn.

– Vi så gjennom fjoråret, og det gjenspeiles i disse tallene, at mange har valgt å utsette livets merkedager i møte med pandemien, sier Raaum. – Vår utfordring når restriksjonene lettes blir å minne om at det ikke er noen aldersgrense på dåpen, og at man er velkommen til å «ta igjen» den feiringen man mistet i 2020.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Bo Mathisen
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Bo Mathisen
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke