Skatteetaten

Kontrollerte byggeplasser i Oslo, Bergen og Stavanger

Del

Skatteetaten har den siste uka gjennomført kontroller på byggeplasser en rekke steder i landet. – Vi er ute og kontrollerer på en trygg og sikker måte, og kommer til å være aktivt ute i tiden fremover, sier divisjonsdirektør Eve V. Bergli.

- De fleste følger lover og regler og ønsker å gjøre opp for seg, men det er dessverre også noen som utnytter situasjonen. Skatteetaten har kartlagt hvilke risikoer for skatte- og avgiftsunndragelser som øker i tøffere økonomiske tider, og har satt inn tiltak for å motvirke og avdekke dette.

Kontroller innen bygg- og anleggsvirksomhet ble gjennomført i Oslo, Bergen, og Stavanger. Totalt ble seks byggeplasser og 233 personer fra totalt 76 virksomheter kontrollert. Skatteetaten foretok ID-kontroll, sjekket HMS-kort og undersøkte om de ansatte har fått innberettet lønn. Opplysninger deles ved behov med NAV for å avdekke eventuelle brudd på permitteringsreglene. Skatteetaten kontrollerte også om virksomhetene har skatte- og avgiftsrestanser.

Skatteetatens medarbeidere har både kontrollert og gitt veiledning om hvilke regler som gjelder.

KONTROLL AV ANDRE BRANSJER

I løpet av den siste uken har Skatteetaten også ledet en samarbeidskontroll i Vesterålen med Fiskeridirektoratet, Arbeidstilsynet og med deltakere fra a-krimsenteret i Nordland. Det er også gjennomført kontroll innen bygg og anlegg i Midtre Hålogaland i Troms samt kontroll av en annen bransje i Innlandet.

- Utekontroller er en viktig del av Skatteetatens virksomhet. Vi har den siste tiden gjennomført kontroller i flere deler av landet hvor vi også ivaretar smittehensyn som kreves, og har gode erfaringer med dette. Samtidig er det viktig å understreke at Skatteetatens virksomhet ikke bare handler om utekontroll. En stor del av vår aktivitet skjer gjennom kontorkontroll og automatiserte kontroller, sier Bergli.

ØKNING I ANTALL TIPS

Etter å ha lagt om tipsløsningen har Skatteetaten opplevd en stor økning i antall tips. I 2020 har etaten fått inn 2416 tips, en økning på 64 prosent målt mot samme tidsperiode i 2019.

- Tips er en viktig og verdifull kilde til opplysninger som gir oss et bedre beslutnings- og kunnskapsgrunnlag. Vi ser tipsene opp mot vår egen etterretning, og dette er i mange tilfeller utgangspunktet for våre kontroller, sier divisjonsdirektør Bergli.

I underkant av 40 prosent av tipsene vi mottar gjelder brudd på skatte- og avgiftsregelverk og arbeidslivskriminalitet, mens vel 25 prosent av tipsene gjelder personlige skattytere, og rundt 15 prosent gjelder utleie eller kjøp og salg av fast eiendom. 142 av tipsene er knyttet til koronatiltakene. Om lag 60 prosent av disse tipsene er mistanker om utnyttelse av kompensasjonsordningen av serveringssteder, hoteller, detaljhandel, bygg- og anleggsbransjen med flere. 30 prosent av tipsene gjelder brudd på permitteringsreglene og oversendes NAV.

Skatteetaten har kartlagt hvilke risikoer for skatte- og avgiftsunndragelser som øker som følge av regjeringens tiltak og har satt inn tiltak for å motvirke dette.

- Vi oppfordrer publikum til å tipse oss på skatteetaten.no om svart arbeid. arbeidslivskriminalitet, juks med koronatiltak-støtteordninger og andre uregelmessigheter knyttet til skatt og avgift. Skatteetaten følger opp alle tips. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, og får viktige innspill fra andre offentlige etater som politiet, NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet, herunder innspill fra de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV for å avdekke og forfølge brudd på regelverket, påpeker Bergli.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg saker fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom