Deloitte

Kontinuerlig læring er årets største globale HR- og ledelsestrend

Del

Virksomheter som ikke fremmer kontinuerlig læring for sine ansatte vil slite med å henge med i utviklingen – og tape kampen om talentene. Det viser Deloitte Human Capital Trends 2019.

Eva Gjøvikli, partner og leder for Human Resources i Deloitte
Eva Gjøvikli, partner og leder for Human Resources i Deloitte

I takt med hyppige endringer i samfunnet og i arbeidslivet blir det stadig viktigere for virksomheter å implementere kontinuerlig læring for medarbeidere og ledere. Deloitte Human Capital Trends 2019 viser at virksomheters evne til å utvikle nye ferdigheter – og gjøre læring til en integrert del av arbeidshverdagen – er årets viktigste trend.

Felles eierskap for læring = felles ansvar for læring

Mer enn 80 prosent av respondentene i årets undersøkelse meldte om økte investeringer i opplæringsprogrammer for å videreutvikle ansattes ferdigheter.

– Organisasjoner må utvikle en kultur for læring på tvers av organisatoriske grenser og stillingsnivåer, kun da kan de møte fremtidige behov for kompetanse og problemløsing på en god måte, sier Eva Gjøvikli, partner og leder av Human Resources i Deloitte.

Ledere og ansatte må ta felles eierskap for integrerte læringsmodeller. Det er en økende oppslutning om at ansvaret for læring og utvikling må deles mellom medarbeiderne og organisasjonen; mellom HR og forretningsområdene; mellom organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Vi snakker om delt ansvar, felles eierskap for læring og utvikling.

Den sosiale virksomheten har kommet for å bli

Den gjennomgående trenden i årets rapport handler om å sette menneskene i sentrum og å skape en dypere mening med arbeidet. Det er en naturlig forlengelse av fjorårets store trend som handlet om «den sosiale virksomheten» – en virksomhet som tar et sosialt samfunnsansvar og som arbeider tett med medarbeidere, kunder og samfunnet for øvrig. Organisasjoner må bry seg om mer enn egen profitt!

Samtidig ser vi at ledere i «sosiale virksomheter» forventer større vekst enn ledere for øvrig. 73 prosent av lederne i «sosiale virksomheter» forventer en sterkere vekst i 2019 enn i 2018. Tilsvarende tall for virksomheter som ikke prioriterer tiltak for å fremme en bærekraftig utvikling i samspill med sitt økosystem er 55 prosent. 56 prosent oppga også at de tror spørsmål og problemstillinger rundt det å drive en «sosial virksomhet» vil bli viktigere om tre år enn det er i dag.

Om undersøkelsen

Deloittes Human Capital Trends er basert på svarene fra nesten 10.000 respondenter (hvorav 500 fra Norden), fordelt på 119 land. Det gjør undersøkelsen til den største av sitt slag globalt.

Årets rapport er delt inn i tre hoveddeler: (1) Fremtidens arbeidskraft, (2) Fremtidens organisasjon og (3) fremtidens HR. Klikk på lenkene til hvert kapittel for å se sammendrag av de nordiske resultatene.

Last ned hele rapporten her.

Kontaktperson

Eva Gjøvikli, partner og leder av Human Resources i Deloitte

+47 950 54 252

egjovikli@deloitte.no

Kontakter

Bilder

Eva Gjøvikli, partner og leder for Human Resources i Deloitte
Eva Gjøvikli, partner og leder for Human Resources i Deloitte
Last ned bilde
Eva Gjøvikli, partner og leder for Human Resources i Deloitte
Eva Gjøvikli, partner og leder for Human Resources i Deloitte
Last ned bilde

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre medarbeidere.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. Med 1500 ansatte ved 22 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Følg saker fra Deloitte

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Deloitte

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom