Revisorforeningen

Kontantstøtten vil berge mange bedrifter gjennom krisen

Del

Kontantstøtteordningen for virksomheter som har stor omsetningssvikt som følge av Covid19-pandemien, er vedtatt og søkeportalen åpnet i dag. Det er en bragd av dem som har jobbet med dette å utvikle og sette i drift en slik løsning på tre uker.

Lett å trå feil: - Det en god ide å involvere din revisor i beregningen av omsetningsnedgangen og i hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon før søknaden sendes, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeniningen.
Lett å trå feil: - Det en god ide å involvere din revisor i beregningen av omsetningsnedgangen og i hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon før søknaden sendes, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeniningen.

Sammen med alle de andre tiltakene som er etablert og under etablering, vil dette være et godt bidrag til å få levedyktige bedrifter gjennom krisen, mener Revisorforeningen.

- Ordningen er enkel å bruke og prosessen fra søknad til utbetaling er kort og ubyråkratisk. Om alt går etter planen, vil virksomheter som har måttet stenge etter pålegg fra staten, som er de som får søke først, ha penger på konto allerede i løpet av mandagen dersom de søker på lørdag. Det er mulig fordi søknads- og kontrollprosessen er automatisert, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Ordningen er i stor grad tillitsbasert. Ut over de automatiserte kontrollene som ligger i løsningen, er mye basert på etterkontroll.

- Selv om løsningen er enkel å bruke, er det en lang rekke forhold som må være forberedt før du søker. Det viktigste er at du har oversikt over de faste uunngåelige kostnadene og omsetningen for måneden du søker tilskudd for, i tillegg til omsetningen for samme måned i 2019. Det kan være en utfordring å gjøre dette riktig, sier Hanstad, som anbefaler de som søker å rådføre seg med sin revisor for ikke å trå feil.

- Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. En slik bekreftelse skal også uansett legges frem senest ved fastsettelsen av årsregnskapet for 2020, sier Hanstad.

- Ettersom revisor uansett vil måtte revidere regnskapspostene, inklusive kompensasjonsbeløpet i den ordinære revisjonen, er det en god ide å involvere revisor i beregningen av omsetningsnedgangen og i hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon,førsøknaden sendes.

- Det kan være en god investering, avslutter Hanstad.

Kontakter

Bilder

Lett å trå feil: - Det en god ide å involvere din revisor i beregningen av omsetningsnedgangen og i hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon før søknaden sendes, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeniningen.
Lett å trå feil: - Det en god ide å involvere din revisor i beregningen av omsetningsnedgangen og i hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon før søknaden sendes, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeniningen.
Last ned bilde

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er interesse- og kompetanseorganisasjonen for statsautoriserte revisorer i Norge. Foreningens 5000 medlemmer arbeider i ekstern revisjon og rådgivning, regnskapsføring, offentlig sektor og i næringslivet.

Foreningen bidrar aktivt i utviklingen av næringslivets finansielle rapportering og rapportering om bærekraft, og koordinerer revisjonsbransjens viktige rolle som pådriver i digitaliseringen av norsk næringsliv. I tillegg arbeider foreningen for å sikre gode vekst- og rammevilkår for bransjen og for næringslivet.

Revisorforeningen driver en omfattende kurs-, informasjons- og veiledningsvirksomhet og gjennomfører regelmessig kvalitetskontroll av medlemmene.

Følg pressemeldinger fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom