Statnett

Konsesjon til to nye mellomlandsforbindelser

Del

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til å bygge mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia. Dermed er prosjektene et viktig skritt videre i retning av realisering.

- Det er gledelig at departementet nå har gitt konsesjon til de planlagte sjøkablene til Tyskland og Storbritannia. Dette er et viktig skritt i retning av å kunne realisere de to prosjektene som planlagt, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

- De to nye forbindelsene vil være en viktig del av neste generasjon kraftsystem og bidra til økt forsyningssikkerhet og økt verdiskaping i Norge. De vil også legge til rette for økt utnyttelse av fornybar energi og dermed til å nå klimamålene i Norge og hos våre partnerland.

Dagens vedtak innebærer at begge prosjekter har fått konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling (utenlandskonsesjon) med Tyskland og Storbritannia. I tillegg har NordLink fått anleggskonsesjon for arbeidet på norsk side. NSN har anleggskonsesjon fra før.

- Vi vil nå gå videre med planleggingen av prosjektene. Det pågår forhandlinger med leverandører, og arbeides med å få avklaring på spørsmål om reguleringer og gjenstående konsesjoner på tysk og britisk side. Vi jobber for å få dette på plass i tide slik at vi kan ta investeringsbeslutning som planlagt, sier Håkon Borgen.

Fakta om prosjektene:
NordLink er planlagt ferdigstilt innen 2018. Denne mellomlandsforbindelsen skal utvikles og eies 50 % av Statnett og 50 % av en konstellasjon bestående av nettselskapet TenneT og den tyske investeringsbanken KfW. Den undersjøiske kabelen vil ha en kapasitet på 1400 MW, og gå mellom Tonstad i Vest-Agder og Schleswig-Holstein i Tyskland.

NSN er planlagt ferdigstilt innen 2020. Denne mellomlandsforbindelsen skal utvikles og eies 50 % av Statnett og 50 % av det britiske energiselskapet National Grid. Den undersjøiske kabelen vil ha en kapasitet på 1400 MW, og gå mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia.

Kontakter

Kontaktperson:
Kommunikasjonssjef Christer Gilje, mob. 952 37 128.

Om Statnett

Statnett
Statnett
Nydalen Allé 33
0485 Oslo

http://www.statnett.no

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

Følg saker fra Statnett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statnett

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom