Konsertbransjens nye smittevernveiledning gir ekstra trygghet for arrangører og publikum

Del

I samarbeid med Standard Norge har Norske Konsertarrangører utviklet en egen smittevernveiledning. – Den gjør arrangørhverdagen lettere og reduserer usikkerhet om tolkning av regelverk, sier daglig leder Tone Østerdal.

Smittevernveiledningen tar blant annet for seg rigging og avstand mellom artister og publikum. Illustrasjonsbilde: Unsplash/Kane Reinholdtsen
Smittevernveiledningen tar blant annet for seg rigging og avstand mellom artister og publikum. Illustrasjonsbilde: Unsplash/Kane Reinholdtsen

Den nye veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og gir retningslinjer i smittevern for konsertarrangører. Den tar blant annet for seg billettkontroll, rigging, bruk av instrumenter, og avstand mellom artister og publikum. Veiledningen bygger på den såkalte Covid-19-forskriften.

Tydelige krav

Tone Østerdal er daglig leder i Norske Konsertarrangører som representerer over 420 konsertarrangører, som kulturhus, studentsamfunn, klubber og festivaler.

– Denne veiledningen stiller tydelige krav til smittevernet. Våre medlemmer er mestre i publikumshåndtering og drillet i HMS, men jo tydeligere en veiledning er, jo mindre tid trenger arrangørene å bruke på å tolke den, sier Østerdal som tror den nye veiledningen vil være spesielt nyttig for spillesteder som ikke har gjenåpnet ennå.

– For steder drevet på frivillig basis, som studentsamfunn og en rekke klubber, er en tydelig veiledning et nyttig verktøy som de kan støtte seg til i arbeidet med å åpne igjen, sier Østerdal.

Bakgrunn

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sier assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk.

Fakta

Standard Norge

Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Norske Konsertarrangører

Norske Konsertarrangører er interesse- og kompetanseorganisasjonen for arrangørfeltet, med om lag 420 medlemmer over hele landet, fordelt på festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus.

Medlemmene dekker alle musikksjangre, og fordeler seg ca. 50/50 mellom frivillige foreninger og stiftelser (musikkfrivilligheten) og bransjeaktører (musikknæringen). Norske Konsertarrangørers hovedarbeidsområder er kompetanseutvikling, interessepolitikk og medlemsservice

Norsk Hurtigspesifikasjon for konsertarrangører

Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS-C19) beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor.

NHS C19-2:2020 Smittevern på konserter og arrangementer er tilgjengelig gratis hos Standard Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Marit Sæter, direktør kommunikasjon, Standard Norge
970 27 956, msa@standard.no

Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører
948 00 172, tone@konsertarrangor.no

Bilder

Smittevernveiledningen tar blant annet for seg rigging og avstand mellom artister og publikum. Illustrasjonsbilde: Unsplash/Kane Reinholdtsen
Smittevernveiledningen tar blant annet for seg rigging og avstand mellom artister og publikum. Illustrasjonsbilde: Unsplash/Kane Reinholdtsen
Last ned bilde
Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal. Foto: Ellen Lorenzen
Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal. Foto: Ellen Lorenzen
Last ned bilde
Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk (t.v) og Standard Norges administrerende direktør, Jacob Mehus.
Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk (t.v) og Standard Norges administrerende direktør, Jacob Mehus.
Last ned bilde
Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk.
Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk.
Last ned bilde
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.
Last ned bilde

Om Standard Norge

Standard Norge
Standard Norge
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg pressemeldinger fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom