Revisorforeningen

Konkurs- og regnskapskriminalitet skal ikke lønne seg!

Del

Det er svært alvorlig når 7 av 10 anmeldelsene fra bostyrere etter selskapskonkurser henlegges av Politiet. Da sender man et klart signal om at kriminalitet lønner seg, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

- Denne formen for kriminalitet utfordrer vår tillitskultur, svekker vår evne til å finansiere velferden og truer arbeidsplasser i seriøse virksomheter. Vi kan rett og slett ikke leve med at konkurskriminalitet ikke blir fulgt opp, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
- Denne formen for kriminalitet utfordrer vår tillitskultur, svekker vår evne til å finansiere velferden og truer arbeidsplasser i seriøse virksomheter. Vi kan rett og slett ikke leve med at konkurskriminalitet ikke blir fulgt opp, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

BT/E24 har avdekket at syv av ti anmeldelser fra bostyrere etter selskapskonkurser og tvangsoppløsninger ender med henleggelse i Vest politidistrikt. En oversikt fra Oslo-politiet viser at henleggelsesprosenten er om lag den samme der.

- Denne formen for kriminalitet utfordrer vår tillitskultur, svekker vår evne til å finansiere velferden og truer arbeidsplasser i seriøse virksomheter. Vi kan rett og slett ikke leve med at konkurskriminalitet ikke blir fulgt opp. I tilfeller hvor det ikke er ført regnskap, eller det mangler vesentlig regnskapsinformasjon, ligger det ofte annen og grov kriminalitet bak, sier Kvalevåg.

- Vi må som samfunn slå hardt ned på underslag, skatteunndragelser, kreditorsvindel og arbeidslivskriminalitet. Ofte er flere av disse ingredienser i konkurssaker som ender i anmeldelse fra bobestyrer. Henleggelser i slike saker støter den allmenne rettsoppfatning og svekker folks tillit til samfunnets viktigste institusjoner. Det er en farlig utvikling, sier Kvalevåg, som etterlyser handling fra våre folkevalgte.

Flertallet av konkurssakene henlegges av kapasitetshensyn. I Vest Politidistrikt uttrykkes det også at mange konkurssaker henlegges fordi kriminaliteten ikke er alvorlig nok.

- Det er vanskelig å forstå hvordan Politiet kan konkludere med at kriminaliteten ikke er alvorlig nok når de i liten grad går inn i sakene, sier Kvalevåg. Det kreves etterforskningsinnsats for å avdekke hvorvidt det er grov kriminalitet eller ikke som ligger bak når sentral dokumentasjon mangler. Når en bobestyrer anmelder, er det i seg selv en indikasjon på at saken bør etterforskes, sier Kvalevåg.

- Vi er på ville veier når det å tømme kassen, kaste regnskapsdokumentasjonen og gå under jorden belønnes med henleggelse, sier Kvalevåg.

- Jeg ser med økende bekymring på at de fleste enkeltpersonforetak og 6 av 10 norske aksjeselskaper ikke har revisor, og i praksis opererer uten tilstrekkelig løpende kontroll. Når konkurs- og regnskapskriminalitet heller ikke følges opp av politiet, er det dårlig nytt for tillitssamfunnet, avslutter Kvalevåg.

Kontakter

Bilder

- Denne formen for kriminalitet utfordrer vår tillitskultur, svekker vår evne til å finansiere velferden og truer arbeidsplasser i seriøse virksomheter. Vi kan rett og slett ikke leve med at konkurskriminalitet ikke blir fulgt opp, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
- Denne formen for kriminalitet utfordrer vår tillitskultur, svekker vår evne til å finansiere velferden og truer arbeidsplasser i seriøse virksomheter. Vi kan rett og slett ikke leve med at konkurskriminalitet ikke blir fulgt opp, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er interesse- og kompetanseorganisasjonen for statsautoriserte revisorer i Norge. Foreningens 5000 medlemmer arbeider i ekstern revisjon og rådgivning, regnskapsføring, offentlig sektor og i næringslivet.

Foreningen bidrar aktivt i utviklingen av næringslivets finansielle rapportering og rapportering om bærekraft, og koordinerer revisjonsbransjens viktige rolle som pådriver i digitaliseringen av norsk næringsliv. I tillegg arbeider foreningen for å sikre gode vekst- og rammevilkår for bransjen og for næringslivet.

Revisorforeningen driver en omfattende kurs-, informasjons- og veiledningsvirksomhet og gjennomfører regelmessig kvalitetskontroll av medlemmene.

Følg pressemeldinger fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom