Medietilsynet

Kompensasjonsordningen for mediene: Kulturdepartementet gjør to endringer etter høring

Del

Kulturdepartementet gjør to justeringer i den midlertidige kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier etter at forskriften har vært på høring. Ordningen er nå godkjent av ESA. – Medietilsynet åpner for søknader 4. august, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Gjennom kompensasjonsordningen kan medier få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden 15. mars til 30. juni. Foto Medietilsynet.
Gjennom kompensasjonsordningen kan medier få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden 15. mars til 30. juni. Foto Medietilsynet.

Ordningen skal gi kompensasjon til redaktørstyrte medier med omsetningsfall som følge av covid-19-utbruddet.

– Medietilsynet er glad for at ordningen nå er på plass. Vi har allerede åpnet for at de aktørene som har tenkt å søke støtte, kan registrere seg i våre systemer, og oppfordrer til at det gjøres snarest mulig. 4. august åpner vi for søknader, med frist 13. august, sier Velsand.

Her kan du lese mer om hvordan ordningen fungerer. Her kan du også sjekke om din mediebedrift fyller kravene til å motta kompensasjon etter de nye reglene

Departementet gjør to endringer i forskriften

Forskriften for den midlertidige kompensasjonsordningen har vært på høring, og departementet har gjort to endringer etter de innspillene som kom inn.

– For regjeringen er det et sentralt mål å opprettholde mediemangfoldet. Det er viktig at vi har kritiske, velfungerende og uavhengige redaksjoner, både under og etter koronakrisen. Vi har lyttet til innspill fra bransjen og valgt å gjøre to justeringer i forskriften for å sikre at vi oppnår formålet med ordningen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Den ene endringen gjelder beregning av avkortning for permitterte journalister. Ifølge medieorganisasjonene kunne den avkortningsmetoden som var foreslått, slå svært uheldig ut for de minste mediene. Departementet har derfor endret metoden for å avkorte kompensasjonen for medier som har permittert journalister i perioden 15. mai til og med 30. juni. Innsparingen (i kroner og øre) fra eventuelle permitteringer av journalister i denne perioden skal trekkes fra beregnet kompensasjon.

Videre har departementet justert bestemmelsen som beskriver mekanismen for å unngå overkompensasjon. Endringen innebærer at medier som på grunn av finansiell eller operasjonell restrukturering ikke har sammenlignbare tall for samme periode siste regnskapsår, kan benytte budsjettert driftsresultat for kompensasjonsperioden til å sammenligne driftsresultatet. Denne endringen er gjort for å sikre at formålet med kompensasjonsordningen oppnås, nemlig å bidra til at mediene som har tapt omsetning som følge av covid-19-utbruddet kan opprettholde sin redaksjonelle virksomhet, og å opprettholde det norske mediemangfoldet.

Ordningen er godkjent av ESA

Ordningen innebærer at medier som kvalifiserer til kompensasjon, kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden 15. mars til 30. juni. Støtten er oppad begrenset til 15 millioner kroner per foretak. Ordningen er nå godkjent av ESA.

– Medietilsynet legger opp til rask saksbehandling, og tar sikte på utbetaling i slutten av august, sier Velsand.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Gjennom kompensasjonsordningen kan medier få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden 15. mars til 30. juni. Foto Medietilsynet.
Gjennom kompensasjonsordningen kan medier få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden 15. mars til 30. juni. Foto Medietilsynet.
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom