Nærings- og fiskeridepartementet

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene – lovutkast på offentlig høring

Del

Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet, og sender nå lovutkast på offentlig høring. I forslaget legger vi opp til at ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.

  – Mange bedrifter har hatt store kostnader i forbindelse med krav om innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet. Denne ordningen skal bidra til å hjelpe bedrifter gjennom den vanskelige perioden, og sikre at de kan opprettholde produksjonen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen innebærer at bedrifter som har arbeids- eller oppdragstakere som må i innreisekarantene ved ankomst i Norge, kan få dekket deler av kostnadene de har til gjennomføring av karanteneoppholdet. Ordningen gjelder ikke de som bruker karantenehotell, kun de tilfeller hvor arbeidsgiver selv sørger for egnet oppholdssted.

Vil dekke utgifter for innreisekarantene - regjeringen.no

Overordnede vilkår for ordningen vil fastsettes i loven som nå er på høring, mens detaljene vil fremgå i forskrift, som vi nå arbeider med og som kommer så raskt som mulig.

Fast beløp per arbeidstaker per dag

Bedriftene vil kunne få støtte for et fast beløp per arbeids- eller oppdragstaker per dag i innreisekarantene. Støtten skal dekke merkostnader som følge av krav om innreisekarantene, og støtten avkortes dersom bedriftenes utgifter i forbindelse med innreisekarantenereglene er mindre enn støttebeløpet. Beløpet per døgn vil fastsettes i forskrift.

Brønnøysundregistrene skal forvalte ordningen

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at ordningen forvaltes av Brønnøysundregistrene.

  – Brønnøysund har bygget seg opp en omfattende kompetanse under utarbeidelsen av kompensasjonsordningen, noe som vil være av stor verdi i arbeidet med denne ordningen. De arbeider også med å utvikle gode digitale løsninger, og bruker Altinn, som bedriftene er godt kjent med. Det er derfor hensiktsmessig at ordningen legges til Brønnøysundregistrene, sier næringsministeren.

Når kan bedriftene søke?

Tidspunkt for å sende inn søknad er ikke fastsatt, men vil av kapasitetsmessige grunner være i etterkant av tidspunktet for første runde av kompensasjonsordningen for næringslivet.

Frist for innspill til åpen høringen er mandag 7. desember kl. 15:00. Se høringsnotatet og gi tilbakemeldinger her.

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom