GlobeNewswire by notified

Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2022

Dela

Pressmeddelande 25 augusti 2022

Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 25 augusti 2022 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 104 röstberättigande aktieägare närvarande, alternativt insänt giltiga poströster, vilket motsvarar 90,48 % av det totala antalet röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag i samtliga föreslagna ärenden. De viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll var:

Fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncerns resultatrapport och koncerns balansrapport för räkenskapsåret 2021/2022. Styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 0,90 kr per aktie i utdelning fastställdes. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 29 augusti 2022. Utdelningen ska utbetalas torsdagen den 1 september 2022 genom Euroclear Sweden ABs försorg.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021/2022.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att välja om styrelseledamöterna Carina Andersson, Gerald Engström, Patrik Nolåker, Gunilla Spongh och Niklas Engström. Svein Nilsen avböjde omval.

Till styrelsens ordförande omvaldes Gerald Engström. Till styrelsens vice ordförande omvaldes Patrik Nolåker.

Årsstämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelats i kallelsen till stämman.

Stämman omvalde Ernst & Young AB till bolagets revisor. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport och styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 januari, och be dem utse en representant vardera till valberedningen.

Inrättande av incitamentsprogram (LTIP 2022)
Årsstämman beslutade om införandet av incitamentsprogram (”LTIP 2022”) genom att bolaget genomför en riktad emission av högst 600 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026 (beräknat efter genomförd aktiesplit) till bolagets helägda dotterbolag Kanalfläkt Industrial Service AB med rätt och skyldighet för dotterbolaget att vidareöverlåta teckningsoptionerna till vissa nyckelpersoner inom koncernen. Teckningsoptionerna kommer att kunna utnyttjas för teckning av aktier under tre olika perioder under 2025 och 2026.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Med stöd av bemyndigandet får bolaget emittera upp till högst tio procent av antalet aktier i bolaget baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet ska omfatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet för att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändringar i bolagsordningen, varigenom bolaget ges möjlighet att genomföra bolagsstämmor genom poströstning och/eller genom att styrelsen samlar in fullmakter. Vidare beslutade stämman om vissa redaktionella ändringar samt ändring av gränserna för antalet aktier för att möjliggöra uppdelningen av aktier.

För ytterligare information kontakta:

Gerald Engström, styrelseordförande + 46 70 519 00 01

Roland Kasper, CEO +46 73 094 40 13

Anders Ulff, CFO + 46 70 577 40 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera:Informationen lämnas både i en svensk och en engelsk version för offentliggörande den 25augusti 2022 kl.16.30.

Systemair i korthet
Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 2021/22 och har idag cirka 6 800 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 9,4 procent. Systemair bidrar till att förbättra inomhusklimatet med hjälp av energieffektiva och hållbara produkter som minskar koldioxidutsläppen.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, idag på listan för stora bolag. Koncernen omfattar ett 90-tal bolag.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Remuneration of Director by distribution of Millicom (Tigo) shares23.9.2022 23:00:00 CEST | Press release

Remuneration of Director by distribution of Millicom (Tigo) shares Luxembourg, September 23, 2022 – Millicom International Cellular S.A. ("Millicom") announces that, in accordance with the resolution of its shareholders at the annual general meeting held on May 4, 2022, it has distributed a total of 1,150 shares to one of the members of its Board of Directors as part of their non-executive director remuneration for the period from the date of the 2022 AGM to the 2023 AGM, to be held in May 2023. Details of the distributions are disclosed on Millicom’s website. -END- For further information, please contact Press: Yocasta Valdez, Sr. Manager Digital Media & Corporate Communications press@millicom.comInvestors: Michel Morin, VP Investor Relations Sarah Inmon, Director Investor Relations investors@millicom.com About Millicom Millicom (NASDAQ U.S.: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB) is a leading provider of fixed and mobile telecommunications services in Latin America. Through our TIGO® and

Enento Group signed EUR 180 million syndicated loan agreement23.9.2022 16:00:00 CEST | Press release

ENENTO GROUP PLC, INVESTOR NEWS ON 23 SEPTEMBER 2022 AT 5.00 P.M. EET Enento Group signed EUR 180 million syndicated loan agreement Enento Group has today signed a new long-term financing agreement to be used for refinancing of its current financing arrangement. The financing agreement consists of a EUR 150 million long-term loan as well as a EUR 30 million revolving credit facility. The agreement is for three years and includes two one-year options for extension of the loan period. The loan replaces the financing agreement that was signed in October 2018 of a EUR 160 million long-term loan and a EUR 20 million revolving credit facility. The revolving credit facility has been unutilised. The margins of the financing agreement are linked to Enento Group´s financial covenants and include an option to link the margin also to sustainability criteria in the future. OP Corporate Bank, Danske Bank and Nordea Bank were acting as Mandated Lead Arrangers and Bookrunners. OP Corporate Bank acted

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) – Solid rates and earnings23.9.2022 14:55:12 CEST | Press release

Friday, September 23, 2022 Dear Shareholders and Investors, This is to reconfirm that the business of NAT(rates, earnings) is solid and prospects are good. For contacts, please see at the end of this communication. Sincerely, Herbjorn Hansson Founder, Chairman & CEO Nordic American Tankers Limited CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements in order to encourage companies to provide prospective information about their business. Forward-looking statements include statements concerning plans, objectives, goals, strategies, future events or performance, and underlying assumptions and other statements, which are other than statements of historical facts. The Company desires to take advantage of the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and

Rolf Jansson appointed acting Managing Director of Leipurin23.9.2022 12:00:00 CEST | Press release

Aspo Plc Stock exchange release September 23, 2022 at 1 p.m. Rolf Jansson appointed acting Managing Director of Leipurin The last workday of Heli Arantola, CEO of Aspo Group subsidiary Leipurin, has been specified as September 30, 2022. As announced on Aspo’s stock exchange release on June 27, 2022, Arantola has resigned to join another company. Aspo Group’s CEO Rolf Jansson will take on the role of acting Managing Director of Leipurin from October 1, 2022. In addition, Aspo’s Vice President of Corporate Development Mikko Heikkilä takes responsibility for Leipurin’s selected strategic projects. The selection process for Leipurin’s new Managing Director is underway. Aspo Plc Rolf Jansson CEO Further information, please contact: Rolf Jansson, CEO, Aspo Plc, tel. +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com Distribution: Nasdaq Helsinki Key media www.aspo.com Aspo creates value by owning and developing business operations sustainably and in the long term. Our companies aim to be market leaders

Norsk Hydro: Primærinnsider Helena Nonka selger aksjer23.9.2022 11:20:00 CEST | Pressemelding

Helena Nonka, konserndirektør for Corporate Development, har den 23. september 2022 solgt 1528 aksjer til 59,58 kroner per aksje. I mai 2022, ble Helena Nonka tildelt disse 1528 aksjene under langtidsinsentivprogrammet (LTI) som medlem av konsernledelsen. Helena Nonka har besluttet å forlate Hydro, og hennes siste dag vil være 30. september 2022. Provenyet fra salget skal tilfalle Norsk Hydro ASA. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Investorkontakt: Line Haugetraa +47 41406376 line.haugetraa@hydro.com Mediakontakt: Halvor Molland +47 92979797 Halvor.Molland@hydro.com Vedlegg KRT 1500 Helena Nonka 2022 23 09