GlobeNewswire

Kommuniké från Stockwiks extra bolagsstämma den 3 juni 2020

Dela

Extra bolagsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) avhölls den 3 juni 2020, varvid följande beslut fattades.

  • Stämman godkände förvärvet av Admit Ekonomi AB (”Admit”) så som närståendetransaktion enligt kap. 16 a aktiebolagslagen. Som tidigare offentliggjorts träffade Stockwik den 11 maj 2020 avtal om förvärv av samtliga aktier i Admit som ägs via bolag av styrelseledamoten Olof Nordberg (”Säljaren”). Köpeskillingen om 30 MSEK på skuldfri basis består av en kontantbetalning, en revers och en riktad nyemission av aktier i Stockwik. Enligt aktieöverlåtelseavtalet uppgår kontantbetalningen till 10 MSEK (före eventuell justering med ett belopp motsvarande Admits nettokassa/-skuld vid tillträdesdagen), reversen till 15 MSEK och de nyemitterade aktiernas teckningslikvid till 5 MSEK
  • Stämman beslutade om riktad nyemission av aktier att utges som en del av köpeskillingen i förvärvet av Admit (”Vederlagsaktierna”). Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet att ökas med högst 67.567,51 kronor genom nyemission av högst 135.135 aktier. Teckningskursen per aktie uppgår till 37 kronor. Utspädningseffekten vid full teckning blir cirka 3,1 procent. Rätt att teckna Vederlagsaktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Säljaren av Admit. Säljaren ska som betalning (apportegendom) för Vederlagsaktierna (samt övrigt vederlag som redogjorts för ovan) tillskjuta samtliga aktier i Admit till Stockwik
  • Stämman beslutade om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 12,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syftet är att använda emissionslikviden för att betala den kontanta delen av köpeskillingen i förvärvet av Admit samt för att täcka transaktions- och företrädesemissionskostnader. Företrädesemissionen sker till en teckningskurs om 29 kronor per aktie och omfattar högst 430.237 aktier. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 215.118,51 kronor. Utspädningseffekten vid full teckning blir cirka 9,1 procent. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs bolaget 12.476.873 kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen kommer att genomföras enligt följande tidplan.
3 juni 2020Extra bolagsstämma beslutar om Företrädesemissionen
8 juni 2020Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen
9 juni 2020Första dag för handel med Bolagets aktie exklusive företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen
10 juni 2020Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter
15 juni  - 2 juli 2020Teckningstid
15  - 30 juni 2020Handel i teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
15 juli 2020Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
  • Stämman beslutade om en riktad nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen är en s.k. övertilldelningsemission och aktualiseras endast om Företrädesemissionen blir övertecknad (”Övertilldelningsemissionen”). Genom nyemissionen kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 32.267,51 kronor genom nyemission av högst 64.535 aktier. Teckningskursen är 29 kronor per aktie (d.v.s. samma teckningskurs som i Företrädesemissionen) och teckningsperioden är densamma som för Företrädesemissionen. Övertilldelningsemissionen kan medföra en emissionslikvid om högst cirka 1,9 MSEK och skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid överteckning av Företrädesemissionen, kunna tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda

Information i anledning av extra bolagsstämman samt ytterligare information om Företrädesemissionen, inklusive ett informationsmemorandum, finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats: www.stockwik.se under menyn Finansiellt/Förvärv Admit och företrädesemission. Informationsmemorandum kommer att finnas tillgängligt senast från och med den 14 juni 2020.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2020 kl. 11:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Novartis receives EC approval for Enerzair® Breezhaler®, including the first digital companion (sensor and app) that can be prescribed alongside a treatment for uncontrolled asthma in the EU7.7.2020 07:15:00 CESTPress release

European Commission approves once-daily Enerzair®Breezhaler® (QVM149; IND/GLY/MF) in the EU, the first-in-class LABA/LAMA/ICS fixed-dose combination for patients whose asthma is uncontrolled with LABA/ICS1* Optional digital companion with sensor and app that provide inhalation confirmation, medication reminders and access to objective data to better support therapeutic decisions also covered by EC approval Approval based on robust efficacy and safety data from the Phase III IRIDIUM study, in which once-daily EnerzairBreezhaler was superior to once-daily Atectura® Breezhaler® (IND/MF) in improving the lung function of patients whose asthma is uncontrolled with LABA/ICS standard-of-care treatment2 Asthma affects an estimated 358 million people worldwide and can cause a significant personal, health and financial burden when not adequately controlled3,4 Basel, July 7, 2020 — Novartis today announced that the European Commission (EC) has approved Enerzair® Breezhaler® (QVM149; indacaterol a

NACON: NACON CONNECT IS TOMORROW, 7 JULY AT 7PM CEST6.7.2020 20:37:04 CESTPress release

NACON CONNECT IS TOMORROW, 7 JULY AT 7PM CEST Paris (France), 6 July 2020 – NACON's first digital conference is being held tomorrow at 7PM CEST / 10AM PT on its official YouTube channel: Click here to watch NACON Connect: https://youtu.be/IL8k55zQ924 With 10 games showcased, including 4 unannounced, from a range of genres including racing, RPGs and roguelikes, this conference is essential viewing for all video game fans. NACON Check all NACON games and accessories on the new website nacongaming.com ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ About NACON NACON is a company of the BIGBEN Group founded in 2019 to optimize its know-how through strong synergies in the video game market. By bringing together its 8 development studios, the publishing of AA video games, the design and distribution of premium gaming devices, NACON focuses 20 years of expertise at the service of players. This new unifi

H1 2020 Financial Information6.7.2020 18:30:00 CESTPress release

Cash and cash equivalents at €52.2m as at June 30, 2020 Daix (France), July 6, 2020 – Inventiva (Euronext: IVA), a clinical-stage biopharmaceutical company developing oral small molecule therapies for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis (NASH), mucopolysaccharidoses (MPS) and other diseases with significant unmet medical need, today reported its cash position as of June 30, 2020. As of June 30, 2020, Inventiva’s cash and cash equivalents stood at €52.2 million compared to €46.9 million as of March 31, 2020 and €35.8 million as of December 31, 2019. Inventiva’s net cash flow amounted to €16.4 million in the six months ended June 30, 2020 compared to (€19.6) million in the first half of 2019. Net cash used in operating activities was (€10.7) million and (€18.7) million in the first half of 2020 and 2019, respectively. Net cash provided by (used in) financing activities was €28.1 million and (€0.1) million in the first half of 2020 and 2019, respectively. The Company believes t

Golar Power partners with Galileo and introduces Bio-LNG in Brazil6.7.2020 18:01:10 CESTPress release

Golar Power Limited (“Golar Power”) announces today that it has signed an agreement with Galileo Technologies for the provision of LNG liquefaction solutions to support the development of its small-scale LNG distribution initiatives. The agreement between the two companies includes the introduction of a new clean fuel source through the production of Biomethane Liquefied Natural Gas (Bio-LNG). The initial order involves the provision of two LNG production clusters. The first cluster contemplates two LNG production units capable of producing 30 tons of LNG per day from a mature gas field in the Brazilian state of Bahia. The second cluster will be installed in the state of Sao Paulo, where it will capture and liquefy biomethane from landfills. This cluster will have an initial production capacity of up to 15 tons of Bio-LNG per day. Operations are expected to start in 2020. Golar Power is tapping new biomethane sources to increase the share of local LNG production and to accelerate the e

EVS Broadcast Equipment reports update of share buyback program6.7.2020 17:45:00 CESTPress release

Publication on July 6, 2020, after market closing Regulated information – reporting share buyback EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR) EVS reports update of share buyback program EVS Broadcast Equipment reports that the following transactions, conducted within the framework of the share buyback program announced on May 6, 2020, took place between June 29, 2020 and July 3, 2020. DateNumber of shares acquiredAverage price (EUR)Highest price (EUR)Lowest price (EUR)Total (EUR)29/06/20202,500 16.0597 16.20 15.98 40,14930/06/20202,500 16.4741 16.74 16.30 41,18501/07/20202,000 16.3811 16.60 16.18 32,76202/07/20201,750 16.1656 16.22 16.08 28,29003/07/20201,500 16.3476 16.42 16.18 24,521Total10,250 16.2837 16.74 15.98 166,908 As of July 3, 2020, and since the start of the buyback program, EVS has bought 84,709 shares at an average price of EUR 15,5648, representing in total EUR 1,318,482. After aforementioned transactions the total numb

ASMI Share Buyback Update June 29 – July 3, 20206.7.2020 17:45:00 CESTPress release

Almere, The Netherlands July 6, 2020, 5:45 p.m. CET ASMI Share Buyback Update June 29 – July 3, 2020 ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) reports the following transactions, conducted under ASMI's current share buyback program. DateRepurchased sharesAverage priceRepurchased valueJune 29, 2020---June 30, 2020---July 1, 20201,000€ 136.00€ 136,000July 2, 2020750€ 134.45€ 100,838July 3, 2020---Total1,750€ 135.34€ 236,838 These repurchases were made as part of the €100 million share buyback program announced on June 2, 2020. Of the total program, 7.1% has been repurchased. For further details including individual transaction information please visit: www.asm.com/investors/share-information/share-buyback. About ASM International ASM International NV, headquartered in Almere, the Netherlands, its subsidiaries and participations design and manufacture equipment and materials used to produce semiconductor devices. ASM International, its subsidiaries and participations provide produc