GlobeNewswire by notified

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Dela

Hoylu AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 25 november 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ), 559084–6381 (“Bolaget”) hölls idag den 25 november 2022 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm, Sverige. 

Beslut om riktad konvertibelemission
Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med aktieägaren Alden AS (”Aktieägaren”) förslag, att besluta om en riktad konvertibelemission. I övrigt gäller följande villkor för beslutet:

Rätt att teckna konvertibler i den riktade emissionen tillkommer Baklid Invest AS, CeWi Invest AS, Fougner Invest AS, Trellevika Invest AS, Fredrik Fougner, Skadi AS, TTC Invest AS och Windchange Invest AB. Inför förslaget om den riktade konvertibelemissionen har Aktieägaren övervägt möjligheten att föreslå en företrädesemission men konstaterat att en företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad emission. Vidare bedöms det rådande klimatet på aktiemarknaden medföra att det vid en företrädesemission är troligt att en företrädesemission inte i erforderlig utsträckning blir tecknad och att garantiförbindelser därför måste upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillses med tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning. Mot bakgrund av detta har Aktieägaren har gjort bedömningen att en riktad konvertibelemission på föreslagna villkor är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare, särskilt med anledning av att Bolaget är i behov av omedelbar finansiering för att reglera skulder som har förfallit till betalning och för fortsatt finansiering av verksamheten.

Det nominella värdet per konvertibel uppgår till 1 krona eller hela multiplar därav. Lånet löper med en årlig ränta uppgående till 6 procent i enlighet med vad som framgår av villkoren. Villkoren för konvertibelemissionen, inklusive konverteringskurs, har beslutats efter förhandling med tecknarna på en armlängds avstånd. Aktieägaren bedömer att villkoren för konvertibelemissionen är marknadsmässig.

Teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp.

Betalning för tecknade konvertibler ska ske kontant eller genom kvittning av fordran i enlighet med styrelsens redogörelse.

Teckning ska ske inom tre dagar från datum för beslut om emissionen. Betalning för de tecknade konvertiblerna ska erläggas inom en vecka från tiden för teckning.

Konvertiblerna får konverteras till aktier under perioden från och med datum för registrering av emissionen hos Bolagsverket till och med den 28 februari 2023 till en konvertering om 1,00 krona.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Under förutsättning av full konvertering av konvertiblerna (exklusive ackumulerad ränta) innebär det att Bolagets aktiekapital ökar med cirka 3 053 772,70 kronor genom utfärdandet av 37 042 807 nya aktier. Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till cirka 29,3 procent. För mer information kontakta:

Truls Baklid, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 E-mail: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 E-mail: kw@hoylu.comOm Hoylu

Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade I samma rum. För mer information: www.hoylu.com Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 08:45 CET.


För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Ress Life Investments A/S publishes annual report7.12.2022 18:09:31 CET | Press release

Ress Life Investments A/S Corporate Announcement no. 44/2022 Annual Report 2021/22 http://www.resslifeinvestments.com/ CorporateAnnouncementno.44/2022:AnnualReport1October2021–30 September2022 Copenhagen, 7 December 2022 The Board of Directors and Management have today discussed and approved the Annual Report of Ress Life Investments A/S for the period 1 October 2021 – 30 September 2022. Key results and highlights: Ress Life Investments A/S realised a net profit before and after tax of USD 34,895,871 for the period 1 October 2021 – 30 September 2022. Net profit for the period corresponds to a net return on equity of 10.5% and an increase in net asset value of USD 229 per share. The increase in profit mainly relates to pay-outs of policies offset by administrative expenses and staff costs. The fair value of the Group’s investment assets increased from USD 255,262,257 at 30 September 2021 to USD 303,228,365 at 30 September 2022. The Group’s investments in treasury bills increased from US

PRESS RELEASE NACON: Ishtar Games, NACON’s indie label, announces new publishing line-up:7.12.2022 18:00:00 CET | Press release

Ishtar Games, NACON’s indie label, announces new publishing line-up After 17 years of developing games, Ishtar Games now also provides dedicated and passionate publishing support to its first group of studio partners. Lille, France, December 7th, 2022 — NACON is pleased to announce that its studio and indie-publishing label, Ishtar Games, developer behind Dead in Vinland, The Last Spell, reveals today the first games they will publish: Worlds of Aria (Ludogram Games), Spirited Thief (Koi Snowman Games), and their own developed game Lakeburg Legacies, all releasing in 2023. Take a look at the first line-up reveal trailer: https://youtu.be/7OpVbH7Rq-o "We are super excited to initiate our indie publishing label’s journey with Koi Snowman and Ludogram," Ishtar Games CEO and Creative Director Matthieu Richez said. "They have brought to us not only excellent games, but also great human beings to work with. I am convinced that this collaboration will bear fruit for all parties involved, whic

Ilkka Oyj – Acquisition of own shares on 7 December 20227.12.2022 18:00:00 CET | Press release

ILKKA OYJ, STOCK EXCHANGE RELEASE, 7 December 2022 at 19:00 EET IlkkaOyj – Acquisition of own shares on 7 December 2022 At Nasdaq Helsinki Ltd: Date7 December 2022Exchange transactionBuyShare trading codeILKKA2Amount, shares 1,350Average price/share, EUR3.6969Total cost, EUR4,990.82 The company holds a total of 2,917 of its own shares (ILKKA2) including the shares acquired on 7 December 2022. Detailed information concerning the acquisition is attached to this stock exchange release. On behalf of Ilkka Oyj DANSKE BANK A/S, FINLAND BRANCH Jonathan Nyberg Antti Väliaho Additional information Olli Pirhonen, CEO, Ilkka Oyj, tel. +358 40 766 5418 www.ilkka.com Attachment Ilkka buyback 7.12.2022

Rovio Entertainment Corporation: Repurchase of own shares on 7 December 20227.12.2022 17:45:00 CET | Press release

Rovio Entertainment Oyj STOCK EXCHANGE RELEASE 7.12.2022 at 18.45 EETRovio Entertainment Corporation - Repurchase of own shares on 7.12.2022Rovio Entertainment CorporationIn the Nasdaq HelsinkiDate7.12.2022Exchange transactionBUYShare trading codeROVIOAmount, shares32063Average price/share, EUR6,023788Total cost, EUR193140,71Rovio now holds a total of 6 548 427 shares including the shares repurchased on 7.12.2022On behalf of Rovio Entertainment CorporationOP Corporate Bank PLC Further information: Timo Rahkonen, VP Investor Relations & Corporate Strategy +358 40 730 3442 RovioIR@rovio.com Distribution: Nasdaq Helsinki Ltd Key media www.rovio.com About Rovio: Rovio Entertainment Corporation is a global mobile-first games company that creates, develops and publishes mobile games, which have been downloaded over 5 billion times. Rovio is best known for the global Angry Birds brand, which started as a popular mobile game in 2009, and has since evolved from games to various entertainment, a

Park Street A/S – New share buyback program7.12.2022 17:34:07 CET | Press release

Park Street A/S – New share buyback program Transactions during 01 December 2022 – 07 December 2022 On 14th September 2022, Park Street A/S announced a share buy-back programme, as described in Company Announcement dated 14-09-2022. The programme is carried out in compliance with the provisions of Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (the Market Abuse Regulation – MAR) and delegated legislation under MAR; except for the limitation of implementing the authorized buy-back of the Company’s shares within the 25% daily trading volume, due to the low levels of market liquidity in the Company’s shares. According to the programme, Park Street A/S will repurchase Class A and Class B shares for up to DKK 50 million. The programme is taking place during the period from 06 September 2022 – 30 December 2022. The following transactions were made under the share buy-back programme during 01 December 2022 – 07 December 2022: Number of shares boughtAverag