GlobeNewswire by notified

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acarix

Dela

Press release

Malmö, 23 november, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acarix

Extra bolagsstämma i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 23 november 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission från den 5 november 2021 av högst 105 784 077 aktier. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 1 057 840,77 kronor. Teckningskursen är 0,75 kronor per aktie, totalt 79 338 057,75 kronor om samtliga aktier tecknas.

Den som på avstämningsdagen den 30 november 2021 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier till teckningskursen 0,75 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller tre (3) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i företrädesemissionen.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande aktier ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

BESLUT OM PERSONALOPTIONSPROGRAM
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om personaloptionsprogram 2021/2024 vilket kan omfatta högst 2 000 000 personaloptioner. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt.

Personaloptionsprogrammet ska erbjudas vid ett eller flera tillfällen till (i) samtliga nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernens verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland eller USA fram till och med den 1 februari 2022 samt (ii) de nuvarande och tillkommande nyckelpersoner som (personligen eller via bolag) är verksamma i koncernens verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland eller USA per nämnda datum och som styrelsen utser utifrån deras betydelse för koncernen.

Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som motsvarar 130 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 21 oktober 2021 till och med den 22 november 2021.

Tilldelade personaloptioner tjänas in under tre år enligt följande: a) 40 procent av tilldelade personaloptioner tjänas in den 1 november 2022, och b) 60 procent av tilldelade personaloptioner tjänas in linjärt kvartalsvis från den 1 november 2022 till och med den 1 november 2024.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogram 2021/2024 beslutade även extra bolagsstämman om en riktad emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner till Bolaget eller Acarix Incentives AB samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i anslutning till personaloptionsprogram 2021/2024 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 2 000 000 och aktiekapitalet kan öka med 20 000 kronor (med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren).

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna och ytterligare information om personaloptionsprogrammet samt tidigare incitamentsprogram finns tillgängligt på Bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2020.

Om alla teckningsoptioner utfärdade enligt personaloptionsprogram 2021/2024 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 2 000 000 (med förbehåll för omräkning i enlighet med teckningsoptionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,4 procent av Bolagets aktiekapital och röster (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget).

Den maximala utspädningseffekten av teckningsoptionsprogram 2020/2023, teckningsoptionsprogram 2021/2025 och personaloptionsprogram 2021/2024 plus övriga utestående incitamentsprogram i Bolaget beräknas uppgå till högst cirka 4,73 procent förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna och utestående teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.acarix.com.

Kontaktpersoner för mer information

Per Persson, VD
e-post: per.persson@acarix.com
tel: +46 736 005 990

Om Acarix
Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad uteslutning av kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals fall av onödig, invasiv och kostsam diagnostisk. Med hjälp av en icke-invasiv metod beräknar CADScor-systemet på mindre än 10 minuter en patientspecifik s.k.CAD-score som med 97 procents säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom. Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.acarix.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Announces AMG Brazil Mine Site has Reached Over 1,000 Days Without a Lost Time Incident1.12.2021 22:00:00 CET | Press release

Amsterdam, 1December 2021--- AMG Advanced Metallurgical Group N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") is pleased to announce that the AMG Brazil Mine Site has reached over 1,000 days without a Lost Time Incident. Dr. Heinz Schimmelbusch, Chairman of the Management Board and CEO, said, “At AMG, the health and safety of our employees is the number one value. “Zero incidents” for an extended period of time is an extraordinary achievement. This incredible milestone was only possible because of each employee’s discipled attitude and proactive responsibility for creating a safe working environment.” “AMG Brazil has a certified HSE management system that is mature, robust, well developed, and efficient at preventing incidents by fostering identification and mitigation of risks and hazards as we constantly train our workforce to perform its duties safely. The system alone would never achieve such a result without our workers’ preemptive behavior and commitment to care for themselves and their

Sophi.io Wins at WAN-IFRA Digital Media Awards Worldwide 20211.12.2021 17:51:16 CET | Press release

Sophi Dynamic Paywall wins global award for Best Paid Media Strategy TORONTO, Dec. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io, The Globe and Mail’s artificial intelligence-based automation, optimization and prediction engine, won WAN-IFRA’s 2021 Digital Media Awards Worldwide award in the Best Paid Media Strategy category for Sophi Dynamic Paywall, its real-time, personalized paywall engine that analyses both content characteristics and user behaviour to determine when to ask a reader for money or an email address, and when to leave them alone. The judges unanimously selected Sophi Dynamic Paywall as the winner, with one judge commenting: “What Globe and Mail did is state of the art and what I appreciate most is that they permanently tested against the old paywall so those results are really, really sustainable.” The World Association of News Publishers (WAN-IFRA)’s Digital Media Awards Worldwide is the news media industry’s global digital media competition. The worldwide winners are select

Wolters Kluwer completes divestment U.S. legal education business1.12.2021 17:35:00 CET | Press release

Wolters Kluwer completes divestment U.S. legal education business December 1, 2021 — Wolters Kluwer today announces that it has completed the divestment of its U.S. legal education business to Transom Capital Group. As previously announced on September 27, Wolters Kluwer intends to deploy the post-tax proceeds towards additional share repurchases in order to mitigate the expected dilution to adjusted earnings per share from the sale. To this end, Wolters Kluwer has now granted a mandate to a third-party to execute up to €60 million in share buybacks on our behalf in the remainder of this year (the period starting December 2, 2021, up to and including December 29, 2021). Including this mandate, when completed, total share repurchases will reach €410 million in 2021. This mandate is governed by the limits of relevant laws and regulations (in particular Regulation (EU) 596/2014) and Wolters Kluwer’s Articles of Association. Repurchased shares are added to and held as treasury shares and a

HMNC Brain Health to Participate in the H.C. Wainwright 2nd Annual Psychedelics Conference1.12.2021 16:37:31 CET | Press release

MUNICH, Germany, Dec. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HMNC Brain Health (“HMNC” or the “company”), a clinical stage biopharma company pioneering the development of personalized therapies powered by predictive companion diagnostics, announced today that Chief Executive Officer, Benedikt von Braunmühl, Chief Clinical Development Officer, Dr. Hans Eriksson and Head of Operations, Dr. Maximilian Döbler will present at H.C. Wainwright’s 2nd Annual Psychedelics Conference on Monday, December 6th, 2021. In addition, Dr. Eriksson will participate in the ‘Future of Mental Healthcare’ panel at 2:30 p.m. Eastern Time. To attend, please register here. HMNC Brain Health’s virtual presentation will be available beginning Monday, December 6th at 7:00 a.m. Eastern Time and is accessible through the following webcast link: https://journey.ct.events/view/d77f2d7d-bff2-4d9a-8e89-620a24d1f35a. A webcast of the presentation will be available on the HMNC Brain Health Website for 90 days through the above webca

4TEEN4 Pharmaceuticals Selects AGC Biologics to Manufacture Procizumab1.12.2021 15:03:00 CET | Press release

AGC Biologics to produce Procizumab for early and late clinical phases at company’s Chiba and Copenhagen facilities Seattle, Dec. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- AGC Biologics, a leading global Biopharmaceutical Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), today announced a new partnership with 4TEEN4 Pharmaceuticals GmbH (“4TEEN4”) to manufacture and commercialize Procizumab. The first-in-class monoclonal antibody Procizumab offers a new approach for the treatment of life-threatening diseases related to acute circulatory failure. Under the terms of the agreement, the companies will collaborate to transfer and optimize the manufacturing process for Procizumab. AGC Biologics will manufacture the clinical trial materials at its site in Chiba and transfer to its Copenhagen facility for all late phase activities including commercialization, to support early and late clinical phases and launch readiness of 4TEEN4’s monoclonal antibody. “We look forward to partnering with 4TEEN4

Kalmar’s proven straddle carrier technology to enhance operational capabilities at Kingston Freeport Terminal, Jamaica1.12.2021 15:00:00 CET | Press release

CARGOTEC CORPORATION, PRESS RELEASE, 1 DECEMBER 2021 AT 4 PM (EET) Kalmar, part of Cargotec, has signed a contract to supply the Kingston Freeport Terminal Limited (KFTL) with four diesel-electric straddle carriers for use at their terminal in Kingston, Jamaica. The order was booked in Cargotec's 2021 Q4 order intake with delivery scheduled to be completed during Q3 2022. KFTL is a strategic transhipment hub in the Caribbean, located at the exit of the Panama Canal and the crossroads of the North/South and East/West lines. The terminal was established in 2015, and it is part of Terminal Link, a joint venture between The CMA CGM Group, a world leader in shipping and logistics, and China Merchants Port (CMP). The four Kalmar Straddle Carriers are part of a progressive fleet renewal strategy geared to improve performance and reliability in the terminal's operation. KFTL’s equipment fleet already includes Kalmar straddle carriers, reachstackers, empty container handlers and terminal tracto

Sinch carries out second part of the directed new share issue of approximately 40 million shares announced on 30 September 20211.12.2021 14:50:00 CET | Press release

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, HONG KONG, SINGAPORE OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE MAY BE UNLAWFUL, WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES Stockholm, Sweden – December 1, 2021 - Sinch AB (publ) (“Sinch” or the “Company”) carries out a directed new share issue through the issuance of 21 million new shares for a total consideration of approximately SEK 3,469 million. The new share issue constitutes the second part of the SEK 6.6 billion new share issue of in total 40,077,841 shares (the “Shares”) announced on 30 September 2021, the proceeds of which are used to partially fund the acquisition of Pathwire. The subscribers consisted of institutional investors, among others the Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”), Temasek, SeaTown Master Fund (“SeaTown”), and SB Northstar LP,