GlobeNewswire by notified

Kommuniké från årsstämma i Terranet

Dela

28 april 2022

Årsstämman i Terranet AB ("Terranet" eller "Bolaget") hölls idag den 28 april 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Terranet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

VINSTDISPOSITION
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

ANSVARSFRIHET
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören tillsammans med förutvarande ledamöter Arne Hansson, Lars Novak, Michel Roig och Christian Rasmusson samt förutvarande verkställande direktör Pär-Olof Johannesson beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

VAL AV STYRELSE, REVISOR SAMT ARVODERING
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Till styrelseledamöter omvaldes Göran Janson, Karolina Bjurehed, Anders Blom, Magnus Edman, Tarek Shoeb och Nils Wollny. Anders Blom valdes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som Bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Richard Peters fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor (100 000 kronor föregående år) till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 200 000 kronor (200 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande, totalt 600 000 kronor (600 000 kronor föregående år). Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Mer information om de valda styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen 2021.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING AVSEENDE GRÄNSER FÖR AKTIEKAPITAL OCH ANTALET AKTIER
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital från lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor och antalet aktier från lägst 125 000 000 och högst 500 000 000 till lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2022/2025:1
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa incitamentsprogram 2022/2025:1 genom emission av teckningsoptioner till Bolaget med efterföljande överlåtelse till anställda inom Bolaget och koncernen. Totalt 9 850 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 emitterades till Bolaget för vidareöverlåtelse till anställda vilka var och en berättigar till teckning av en ny B-aktie under perioden från och med den 1 oktober 2025 till och med den 31 oktober 2025 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna till en teckningskurs av 2,50 kronor. Anställda inom Bolaget och koncernen består av upp till 16 personer, varvid VD efter slutförd rekrytering erbjuds att förvärva högst 2 500 000 teckningsoptioner, övrig ledning uppgående till tre personer erbjuds att var och en förvärva upp till 1 250 000 teckningsoptioner och övriga anställda uppgående till tolv personer erbjuds att var och en förvärva högst 300 000 teckningsoptioner.

BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2022/2025:2
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Maida Vale Capital AB:s förslag, att införa incitamentsprogram 2022/2025:2 genom emission av teckningsoptioner till Bolaget med efterföljande överlåtelse till Bolagets styrelseledamöter (dock inte Anders Blom). Totalt 5 000 000 teckningsoptioner emitterades till Bolaget för vidareöverlåtelse till styrelseledamöter vilka var och en berättigar till teckning av en ny B-aktie under perioden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna till en teckningskurs av 1,75 kronor. Bolagets styrelseledamöter exklusive Anders Blom består av fem personer där var och en erbjuds att förvärva högst 1 000 000 teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.terranet.se

* * * * *

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Falkenberg, CFO
Tel: +46 703 360 346
E-post: thomas.falkenberg@terranet.se

Om Terranet
Terranet (Nasdaq: TERRNT-B). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar inbäddad mjukvara med tillämpningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen Startup Autobahn vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart. Terranet AB är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på: www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

FRO – Private acquisitions of Euronav shares in exchange for Frontline shares completed28.5.2022 12:01:09 CEST | Press release

FRO – Private acquisitions of Euronav shares in exchange for Frontline shares completed Frontline Ltd. (“Frontline” or the "Company") (NYSE: FRO – OSE: FRO) announces that it has agreed to acquire a total of 5,955,705 shares in Euronav N.V. (NYSE: EURN & Euronext: EURN) (“Euronav”) representing 2.95% of the outstanding shares in privately negotiated share exchange transactions with certain shareholders of Euronav N.V. where such shareholders of Euronav N.V. receive consideration shares in Frontline. Frontline will issue a total of 8,337,986 new shares as a result of these transactions, equivalent to an exchange ratio of 1.4. Frontline will be entitled to the declared USD 0,06 dividend to be paid by Euronav on the acquired shares on 8 June 2022. Settlement is expected to take place on or about 1 June 2022 by delivery of existing shares through a share lending arrangement with Frontline's main shareholder Hemen Holding Ltd. Following completion of the issue of the new Frontline shares, F

FDA approves Novartis Kymriah® CAR-T cell therapy for adult patients with relapsed or refractory follicular lymphoma28.5.2022 00:58:29 CEST | Press release

68% of patients receiving Kymriah in the ELARA trial experienced complete response, with an 86% overall response rate, along with a remarkable safety profile1 Sustained clinical benefit from Kymriah treatment demonstrated – of patients who achieved a complete response, 85% were still in response at 12 months1 Kymriah can be administered in the outpatient setting, offering increased flexibility and potentially reducing the burden of therapy for patients and their care teams1,2 Kymriah is now FDA approved in three indications and remains the only CAR-T cell therapy approved in both adult and pediatric settings1 Basel, May 28, 2022 — Novartis today announced the US Food and Drug Administration (FDA) has granted accelerated approval for Kymriah® (tisagenlecleucel) for the treatment of adult patients with relapsed or refractory (r/r) follicular lymphoma (FL) after two or more lines of systemic therapy. In accordance with the Accelerated Approval Program, continued approval for this indicati

ObsEva Announces Corporate Updates27.5.2022 22:01:00 CEST | Press release

Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR of the SIX Swiss Exchange GENEVA, Switzerland– May 27, 2022 – ObsEva SA (NASDAQ: OBSV; SIX: OBSN), a biopharmaceutical company developing and commercializing novel therapies for women’s health, announced today that it has entered into a waiver and amendment agreement (Amendment Agreement) with respect to its amended and restated securities purchase agreement (Securities Purchase Agreement) with certain funds and accounts managed by JGB Management, Inc. (JGB), which is structured to provide up to $135 million in borrowing capacity, available in nine tranches. The third tranche under the Securities Purchase Agreement was due to be funded on May 25, 2022. However, the tranche has not been funded as a result of ObsEva not meeting the funding condition that its volume-weighted average share price would not trade below $3.00 per share for five or more trading days during the 30 days prior to the funding date for the third tranche. Pursuant to the Am

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS27.5.2022 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2022-06-01BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: HEMSO FASTIGHETS AB: XS2173253407, 2025-05-13 HEMSO FASTIGHETS AB: XS2269194572, 2023-12-07 VASAKRONAN AB: SE0010599183, 2023-12-20 VASAKRONAN AB: XS2391917205, 2025-03-28 ESSITY AB: XS2355204608, 2025-01-17 SCANIA CV AB: XS2297918349, 2023-11-11 SCANIA CV AB: XS2382157571, 2024-09-02 ELECTROLUX AB: XS2152294679, 2023-04-06 ELECTROLUX AB: XS1969611943, 2024-03-27 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2022-04-27Bid date2022-06-01Bid times10.30-11.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)XS2173253407: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS2269194572: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0010599183: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS2391917205: 30 mln SEK +/-

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS27.5.2022 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2022-06-03BondsSWEDEN I/L BOND: 3113. SE0009548704. 2027-12-01 SWEDEN I/L BOND: 3114, SE0013748258, 2030-06-01 Bid date2022-06-03Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)3113: 250 mln SEK +/-125 mln SEK 3114: 250 mln SEK +/-125 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3113: 250 mln SEK per bid 3114: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2022-06-08Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2022-05-27 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be