GlobeNewswire by notified

Kommuniké från årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Dela

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 16 maj 2023.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition m.m.
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2022 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska ske om en krona och tio öre (1,10) per stamaktie av serie A och serie B. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till fredagen den 19 maj 2023. Utbetalning av utdelningen beräknas ske onsdagen den 24 maj 2023 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden
Mikael Ahlström, Stefan Dahlbo, Kari Stadigh och Hidayet Tercan omvaldes och Gerda Mazi Larsson och Tomas Bergström nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Charlotte Bergman har avböjt omval. Mikael Ahlström omvaldes även till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 575 000 kronor och till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med 105 000 kronor vardera, dvs. totalt 1 100 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.


Incitamentsprogram 2023/2028
Stämman godkände styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram för verkställande direktören, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Incitamentsprogram 2023/2028”) genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier av serie B i bolaget. Beslutet innebär i korthet en riktad emission av 280 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier av serie B i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB.

Emissionen ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske vederlagsfritt till bolaget, för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom bolaget till ett vederlag motsvarande det marknadsmässiga värdet vid överlåtelsen. Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB ska kunna besluta om tilldelning av teckningsoptioner till cirka fem ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom bolaget.

Teckning av aktier i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2028 till och med den 30 juni 2028. Kursen vid nyteckning av en aktie ska vara 700 kronor, dock ej under aktiens kvotvärde.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 56 000 kronor, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 3,8 procent av aktiekapitalet och cirka 2,0 procent av röstetalet efter full utspädning. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Emissionsbemyndigande
Det beslutades att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, fatta beslut om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till B-aktier). Genom bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst femton (15) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Sådana emissioner får dock inte förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning.

Ändring av bolagsordningen
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen innebärande att annonsering om kallelse till bolagstämma ska kunna ske i Dagens Nyheter eller Dagens Industri.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Bergström, verkställande direktör
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46 70 317 8092
tomas.bergstrom@byggmastaren.com

Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 16 maj 2023, kl. 15.45.

Byggmästare Anders J Ahlström Holdings AB (publ) B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market Sweden (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s Certified Adviser.Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
Tel växel: 042-21 00 08
info@byggmastaren.com 
www.byggmastaren.com

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Grant of Restricted Stock Units and Warrants to Employees in Genmab8.6.2023 23:22:17 CEST | Press release

Company Announcement COPENHAGEN, Denmark; June 8, 2023 –Genmab A/S (Nasdaq:GMAB) announced todaythat the Board decided to grant 7,825 restricted stock units and 8,106 warrants to employees of the Company and the Company's subsidiaries. Each restricted stock unit is awarded cost-free and provides the owner with a right and obligation to receive one share in Genmab A/S of nominally DKK 1. The fair value of each restricted stock unit is equal to the closing market price on the date of grant of one Genmab A/S share, DKK 2,688. The restricted stock units will vest on the first banking day of the month following a period of three years from the date of grant. Furthermore, the restricted stock units are subject to vesting conditions set out in the restricted stock unit program adopted by the Board of Directors. Information concerning Genmab’s restricted stock unit program can be found on www.genmab.com under Investors > Governance > Compensation > Restricted Stock Units. The exercise price fo

Press Release: FDA Advisory Committee unanimously recommends nirsevimab as first immunization against RSV disease for all infants8.6.2023 23:19:00 CEST | Press release

FDA Advisory Committee unanimously recommendsnirsevimab as first immunization against RSV disease forall infants Nirsevimab would be the first immunization specifically designed to protect all infants through their first RSV season, if approvedAcross all clinical trials, a single dose of nirsevimab delivered high, consistent and sustained efficacy and favorable safety against RSV diseaseThe FDA has indicated it will work to expedite its review; Sanofi remains committed to delivering nirsevimab in time for the 2023-2024 RSV season Paris, June 8, 2023. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) Antimicrobial Drugs Advisory Committee (AMDAC) voted unanimously 21 to 0 that Sanofi and AstraZeneca’s nirsevimab has a favorable benefit risk profile for the prevention of respiratory syncytial virus (RSV) lower respiratory tract disease (LRTD) in newborns and infants born during or entering their first RSV season. The Committee also voted 19 to 2 in support of nirsevimab’s favorable benefit ris

DBV Technologies to Participate in Upcoming EAACI Congress 20238.6.2023 22:30:00 CEST | Press release

Montrouge, France, June 8, 2023 DBV Technologies to Participate in Upcoming EAACI Congress 2023 DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT), a clinical-stage biopharmaceutical company, today announced upcoming participation in the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress, June 9 – 11, 2023, in Hamburg, Germany. DBV will present three posters and will also host a symposium and exhibit booth in the EAACI exhibit hall. Data to be presented during the scientific sessions will describe the current burden of peanut allergy and treatment management strategies for children in the U.K. DBV will also present data from its completed EPITOPE Phase 3 study assessing the efficacy and safety of epicutaneous immunotherapy (EPIT) using Viaskin Peanut™ in toddlers aged 1-3 years with or without concomitant asthma. The toddler age-group represents the age range in which many peanut-allergic children are diagnosed, yet there are currently n

GOGL - Transactions made under the buy-back program8.6.2023 22:30:00 CEST | Press release

Reference is made to the stock announcement on October 4, 2022, where Golden Ocean Group Limited (OSE/NASDAQ: GOGL) announced the commencement of its share buy-back program of maximum USD 100 million to purchase up to an aggregate of 10,000,000 of the company's common shares in a 12-month period from the announcement. Golden Ocean Group Limited (“GOGL” or the “Company”) announces that the Company has during the week ending Friday June 2, 2023, purchased 25,343 of the Company’s own common stocks. 343 of the shares have been bought on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 80.00 per share and 25,000 of the shares have been bought on Nasdaq at an average price of USD 7.19 per share. Following the completion of the above transactions, GOGL owns a total of 952,428 of own shares, corresponding to 0.47% of the Company’s share capital. An overview of all transactions made under the buy-back program that have been carried out during the above-mentioned date is attached to this repor

Zealand Pharma Increases its Share Capital as a Consequence of Exercise of Employee Warrants8.6.2023 22:00:00 CEST | Press release

Company announcement – No. 25 / 2023 Zealand Pharma Increases its Share Capital as a Consequence of Exercise of Employee Warrants Copenhagen, Denmark, June 8, 2023– Zealand Pharma A/S (“Zealand”) (NASDAQ: ZEAL) (CVR-no. 20 04 50 78), a Copenhagen-based biotechnology company focused on the discovery and development of innovative peptide-based medicines, has increased its share capital by a nominal amount of DKK 36,006 divided into 36,006 new shares with a nominal value of DKK 1 each. The increase is a consequence of the exercise of warrants granted under several of Zealand Pharma's employee warrant programs. Employee warrant programs are part of Zealand Pharma’s incentive scheme, and each warrant gives the owner the right to subscribe for one new Zealand Pharma share at a prespecified price, the exercise price, in specific predefined time periods before expiration. For a more detailed description of Zealand Pharma’s warrant programs, see the company’s Articles of Association, which are