GlobeNewswire

Kommuniké från årsstämma 2020 i Hoylu AB (publ)

Dela

Resultatdisposition m.m.
Vid årsstämman i Hoylu AB (publ) idag, den 25 juni 2020, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019 och att återstående medel ska överföras i ny räkning. Årsstämman beviljade även styrelse och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor
Stämman fattade beslut om att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Björn Wallin, Stein Revelsby, Ian Sandmæl och Hans Othar Blix.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode fortsatt ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter undantaget Stein Revelsby. Det totala arvodet uppgår till 550 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till bolagets revisor med Henrik Ekström som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om antagande av ny bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapitalet ändrades från nuvarande från nuvarande lägst 2 060 975 kronor och högst 8 243 900 kronor till lägst 3 091 465 kronor och högst 12 365 860 kronor samt gränserna för antalet aktier ändrades från ändras från nuvarande lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 till lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.

Stämman beslutade också att annonseringen om att kallelse har skett till årsstämma samt kallelse till extra bolagstämma ska ske i Svenska Dagbladet istället för i Dagens Industri.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission till vissa anställda och ledamot
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission bestående av högst 2 591 140 nya aktier till vissa anställda och till styrelseledamoten Hans Othar Blix.

Incitamentsprogram 2020/2023A
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 6 maj 2020 om att inträtt ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och andra anställa i Bolaget och dess dotterbolag (”Incitamentsprogram 2020/2023A”). Incitamentsprogrammet ska omfatta högst 9 000 000 teckningsoptioner. Rätten att delta i incitamentsprogrammet ska tillkomma ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget och dess dotterbolag. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till 2.2 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska ha en löptid på 3,5 år med möjlighet att utnyttja teckningsoptionen från och med 1 januari 2024 till och med 30 juni 2024.

För att möjliggöra leverans av aktier inom ramen för Incitamentsprogrammet beslutade stämman även om en riktad emission av högst 9 000 000 teckningsoptioner till ett av bolaget helägt dotterbolag samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från dotterbolaget till deltagare i Incitamentsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 9 000 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 11,2 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Incitamentsprogram 2020/2023B
Stämman beslutade att godkänna Fougner Invest AS förslag om att inträtt ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter (”Incitamentsprogram 2020/2023B”). Incitamentsprogrammet ska omfatta högst 450 000 teckningsoptioner. Rätten att delta i incitamentsprogrammet ska tillkomma ledande befattningshavare och övriga anställda i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot betalning enligt en teckningskurs uppgående till 2.2 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska ha en löptid på 3,5 år med möjlighet att utnyttja teckningsoptionen från och med 1 januari 2024 till och med 30 juni 2024.

För att möjliggöra leverans av aktier inom ramen för Incitamentsprogrammet beslutade stämman även om en riktad emission av högst 450 000 teckningsoptioner till ett av bolaget helägt dotterbolag samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från dotterbolaget till deltagare i Incitamentsprogrammet.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upptill 450 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,63 procent av bolagets aktiekapital och röster.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu s uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte lätt. Genom våra anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 juni kl. 18:30 CEST.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

AND (Ticker: AND.AS) intends to rebrand the company22.9.2020 18:05:00 CESTPress release

Supporting the turnaround and the new strategic direction of the company Capelle aan den IJssel, the Netherlands, 22 September 2020 - AND is happy to announce that it intends to change the company name and refresh its branding in Q4 2020. This change is designed to highlight the company’s new strategic direction as well as support and strengthen the transformation into a subscription based provider of premium location aware content and services. As announced on August 12th, the turnaround strategy has already delivered 22% revenue growth in the first half of 2020. AND believes the new company name and branding will help to drive continued revenue growth and put location-intelligence squarely at the center of the company’s profile. Further announcements will follow in Q4 2020. Ends About AND AND is an innovative location-aware content and service provider. Our focus is to create and deliver market leading, relevant, innovative and tailored content which fosters a safer and more sustaina

Wolters Kluwer Completes Divestment of ComplyTrack22.9.2020 17:30:00 CESTPress release

Wolters Kluwer Completes Divestment of ComplyTrack September 22, 2020 - Wolters Kluwer announces today that it has completed the divestment of ComplyTrack to symplr, as originally announced on September 8, 2020. About Wolters Kluwer Wolters Kluwer (WKL) is a global leader in professional information, software solutions, and services for the healthcare; tax and accounting; governance, risk and compliance; and legal and regulatory sectors. We help our customers make critical decisions every day by providing expert solutions that combine deep domain knowledge with specialized technology and services. Wolters Kluwer reported 2019 annual revenues of €4.6 billion. The group serves customers in over 180 countries, maintains operations in over 40 countries, and employs approximately 19,000 people worldwide. The company is headquartered in Alphen aan den Rijn, the Netherlands. Wolters Kluwer shares are listed on Euronext Amsterdam (WKL) and are included in the AEX and Euronext 100 indices. Wolt

Joint Stock Company “Olainfarm” Extraordinary Shareholders Meeting on September 22, 2020 at 15.00  has not been held due to lack of quorum22.9.2020 14:20:00 CESTPress release

Joint Stock Company “Olainfarm” Extraordinary Shareholders Meeting on September 22, 2020 at 15.00 has not been held due to lack of quorum Joint Stock Company “Olainfarm” Management Board informs that for the Extraordinary Shareholders Meeting on September 22, 2020 at 15.00 pm shareholders who in total represented 3 877 425 voting shares or 27.53% of voting capital were registered, therefore shareholders' meeting did not take place due to lack of quorum. Olaine, September 22, 2020 Additional information: Jānis Dubrovskis Investor Relations Advisor of JSC Olainfarm Ph.: +371 29178878 janis.dubrovskis@olainfarm.com

RESOLUTIONS of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC „Olainfarm” to be held on September 22, 202022.9.2020 13:05:00 CESTPress release

RESOLUTIONS of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC „Olainfarm” to be held on September 22, 2020 Report of the Board on results of operations in 2019. Resolution: To take notice of the Report of the Board of the JSC “Olainfarm” on results of operations in 2019. Voting results: decision is taken with the required majority of votes. Report of the Council on results of operations in 2019. Resolution: To take notice of the Report of the Council of the JSC “Olainfarm” on results of operations in 2019. Voting results: decision is taken with the required majority of votes. Approval of the JSC “Olainfarm” Consolidated Annual Report for 2019. Resolution: To approve the Consolidated and Parent Company’s Annual Report of JSC „Olainfarm” for 2019 with profit in amount of EUR 22 239 000,00. Voting results: decision is taken with the required majority of votes. Distribution of profit of 2019. Resolution: 4.1. To pay dividends to the shareholders of the Joint Stock Company" Olainfarm " i

ProMIS Neurosciences to develop multivalent vaccine for Alzheimer’s disease22.9.2020 12:30:10 CESTPress release

Potential vaccine to incorporate ProMIS proprietary peptide antigens; early in vivo preclinical data demonstrate neuronal protection and improvement in cognitive deficits TORONTO and CAMBRIDGE, Mass., Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProMIS Neurosciences, Inc. (TSX: PMN) (OTCQB: ARFXF), a biotechnology company focused on the discovery and development of antibody therapeutics targeting toxic oligomers implicated in the development of neurodegenerative diseases, announced today initiation of a program to construct and test a multivalent peptide vaccine for Alzheimer’s disease (AD). The critical first steps in vaccine development will be carried out by VIDO-InterVac, a global leader in vaccine research and development. Recent progress in the development of blood-based biomarkers for neurodegeneration is enabling increased screening to diagnose and identify individuals at risk of developing AD. A vaccine capable of inducing an effective antibody response against amyloid-beta toxic oligom

AIR Worldwide Releases Updated Multiple Peril Crop Insurance Model for China22.9.2020 12:11:10 CESTPress release

Boston, Sept. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Catastrophe risk modeling firm AIR Worldwide (AIR) today announced that it released an updated Multiple Peril Crop Insurance (MPCI) Model for China to support probabilistic assessments for five newly modeled crop lines of business and a newly modeled sub-peril. This update also includes a new livestock module that adds six additional lines of business and two new sub-perils. AIR Worldwide is a Verisk (Nasdaq:VRSK) business. “In 2011, AIR leveraged its considerable experience and success in modeling MPCI portfolios in the United States to develop a model for mainland China. Since then, the model has been updated several times to keep it current with the fast-changing Chinese agricultural insurance market,” said Dr. Jeff Amthor, assistant vice president, AIR Worldwide. “The MPCI Model for China captures the severity, frequency, and location of drought, flood, wind, frost, and heat events nationwide, covering over 90% of the weather-related crop