Kommunale ledere mer stresset enn ledere i privat sektor

Del
Ifølge tall fra YS Arbeidslivsbarometer sier 32 prosent av ledere i kommunal sektor at de ofte eller alltid er stresset. Blant ledere i privat sektor sier 28 prosent det samme.
Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune og Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet
Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune og Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet

Samtidig viser en undersøkelse OsloMet gjennomførte for Skolelederforbundet i fjor at kun 3 av 10 mellomledere i skolen ser for seg å bli rektor. Deltakerne i undersøkelsen trakk frem arbeidsbelastning som den største barrieren mot å søke rektorjobben.

- Kommunale ledere er stresset fordi de over lang tid hatt en høy arbeidsbelastning. Ledere innen oppvekst og opplæring er et eksempel på en gruppe som opplever en sterkt økende oppgavemengde. Nå må vi få på plass støttefunksjoner rundt lederne og bedre arbeidsbetingelser for å forebygge en lederflukt fra kommunal sektor, sier forbundsleder i Skolelederforbundet, Stig Johannessen.

- Sterk lønnsforventning 

Skolelederforbundets hovedsammenslutning, YS, har en sterk forventning til at kommunene i årets lønnsoppgjør tar i bruk lønn som et virkemiddel for å gjøre kommunale lederjobber mer attraktive.

- Kommunale ledere står hver dag til ansvar for å sikre høy kvalitet på velferdstjenestene vi alle er avhengige av. En konkurransedyktig lønn er avgjørende for å rekruttere og beholde dyktige kommunale ledere som kan utføre dette viktige arbeidet, sier leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. 

Nøkkelord

Kontakter

Stig JohannessenForbundslederSkolelederforbundet

Tel:90092340

Lizzie Ruud ThorkildsenLederYS Kommune

Tel:996 27 248

Bilder

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune og Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet
Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune og Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet
Last ned bilde

Om Skolelederforbundet

Skolelederforbundet
Lakkegata 23
0187 Oslo

http://www.skolelederforbundet.no

Skolelederforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren. Forbundet har rundt 4200 medlemmer og tilhører hovedsammenslutningen YS. 

Følg pressemeldinger fra Skolelederforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skolelederforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skolelederforbundet

Må ha tillit til at skoleledere sammen med lærere gjør det beste for elevene.26.5.2023 10:02:16 CEST | Pressemelding

Vi må gi skolelederne, lærerne og andre ansatte tillit til å ta de faglige, pedagogiske avgjørelsene sammen med elevene. Vi trenger en tillitsreform i skolen! Derfor er Skolelederforbundet veldig glad for at hele komiteen stiller seg bak at ti prosent av timene i hvert fag kan flyttes til andre fag eller brukes tverrfaglig i grunnskolen. Men videregående skole må også få denne fleksibiliteten.

Laget rundt barna og de unge må styrkes – lønns-og prisvekst justeringer er ikke nok11.5.2023 17:40:57 CEST | Pressemelding

Skolelederforbundet savner en tydeligere prioritering av barn og unge Regjeringen henter 56 milliarder fra oljefondet, og mye av dette går til å redusere gapet som har oppstått i kommunens utgifter. Det er mange områder som får sin påplussing og det er viktig og det er vi glade for, men styrkningen av laget rundt barn og unge, gi tidlig innsats og forebygge, der trenger vi ressurser og flere støttespillere som helsesykepleiere, psykologer, miljøarbeidere og pedagoger i skolene og barnehagene. Vi ser av undersøkelser og vet av erfaring at flere barn og unge har en utfordrende hverdag. Vi må sette inn ressurser der det er behov for det, - der barn og unge er; i barnehagene og skolene, sier Stig Johannessen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom