Partiet De Kristne

Kommentarer til revidert statsbudsjett 2020

Del

Norge er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi har ikke sett slike arbeidsledighetstall på 75 år. Regjeringen foreslår nå kraftige stimulans av økonomien ved å bruke 420 miliarder kroner av landets oppsparte formue. PDK mener det er riktig politikk. Næringslivet må stimuleres på flere områder gjennom å øke utbyggingen i landets kommuner, infrastruktur, vei og eldreomsorg – motkonjunktur politikk i klassisk forstand.

Norge er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi har ikke sett slike arbeidsledighetstall på 75 år. Regjeringen foreslår nå kraftige stimulans av økonomien.
Norge er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi har ikke sett slike arbeidsledighetstall på 75 år. Regjeringen foreslår nå kraftige stimulans av økonomien.

Norge befinner seg i dag i en situasjon der BNP er forventet å synke med  opp til  ca  6%, noe som rammer oss alle i form av tapte arbeidsplasser og inntekt. For å motvirke de store tapene av arbeidsplasser og inntekter for vanlige familier, ser vi i PDK at regjeringen må sette inn tiltak som monner og har rask effekt.

Revidert nasjonalbudsjett kommer som følge av coronakrisen med en bruk på 4,2%. av oljefondet og bryter dermed handlingsregelen. Det er meget bra. Regjeringen må være villig til å bruke ytterligere milliarder for å stabilisere økonomien utover høsten. Dette må komme kommunene til gode i forsering av oppussing, utvikling og vedlikehold av alt fra skoler til pleiehjem, sykehus og infrastruktur. Regjeringen må prioritere norske verft for bygging og vedlkehold av skip, og flyseteavgift samt CO-2 avgift på fly og reiser må fjernes. 

Regjeringen må sette bom for MDGs ønskedrøm om å snakke ned og avvikle olje- og gassindustrien, med de enorme sosiale og økonomiske kostnadene dette vil ha for Norge. Kronekursen var svekket før corona-krisen, og tilliten til norsk industri må gjenopprettes.

PDK mener at regjeringen i revidert må fjerne arbeidsgiveravgiften og formueskatten. For vanlige folk som igjen skal komme seg til og fra jobb under trygge omstendigheter er det avgjørende at kollektivtrafikken ikke overbelastes. Da må bompenger fjernes. Nå må arbeidsplasser settes foran ideologi. Regjeringen må sette av penger til å bygge opp igjen beredskapslagre som de selv har avviklet, dette inkluderer produksjon og lagring av smittevernsutstyr i Norge. PDK vil at regjeringen øker budsjettet til forsvaret allerede i revidert: Som vår nye forsvarssjef klargjorde til pressen ved utnevnelsen 12.mai: norske soldater skal vokte norsk jord, norsk sjøforsvar skal vokte norsk skjærgård og norske fly skal våke i norsk luftrom.

PDK mener at regjeringen må kutte kraftig i politisert bistand. Det er tid for et edruelig bistandsbudsjett.

PDK foreslår at regjeringen innfører umiddelbart innvandringsstopp inkludert familiegjenforening. For flyktninger må regjeringen nå kanalisere midler til hjelp i nærområdene, og dermed få mer hjelp ut av hver krone. Skolene og kommunene kan spare betydelige midler på å stanse all morsmålsundervisning i grunnskolen, og heller styrke norskundervisningen som vil gi bedre integreringseffekt i tillegg.    

SV ønsker 20 milliarder i skatteøkning. PDK er glad for en borgerlig regjering som holder den økonomisk ødeleggende sosialismen og den skadelige MDG ideologien unna styre og stell. Regjeringen må nå aktivt gå inn for skattelette som stimulerer økonomien til økt innovasjon, entreprenørskap, risikovilje og forbruk, samtidig som den er villig til å bruke det som er nødvendig av oljefondet. Det vil også på sikt gi en bedre balanse i budsjettet.   

Revidert Nasjonalbudsjett 2020 PDK
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norge er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi har ikke sett slike arbeidsledighetstall på 75 år. Regjeringen foreslår nå kraftige stimulans av økonomien.
Norge er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi har ikke sett slike arbeidsledighetstall på 75 år. Regjeringen foreslår nå kraftige stimulans av økonomien.
Last ned bilde

Om Partiet De Kristne

Partiet De Kristne
Partiet De Kristne
Postboks 260
4802 Arendal

459 08 400https://dekristne.no/

Partiet De Kristne er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære.

Følg saker fra Partiet De Kristne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Partiet De Kristne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Partiet De Kristne

Israel og kirken18.6.2020 15:24:59 CESTDebattinnlegg

Den norske kirkes nye preses biskop Olav Fykse Tveit hadde ikke sittet lenge i stolen før han fortsatte sin demagogiske anti-israelisme som han er kjent fra som leder i Kirkenes Verdensråd. Biskopen kommenterte i sin tid Jerusalem som Israels hovedstad på følgende måte: «Israels erklæring av Jerusalem som sin hovedstad er som om Norge skulle erklære Göteborg som sin hovedstad. Man kan ikke legge hovedstaden i utlandet». Biskopens synspunkt er neste morsom, om det ikke hadde vært så alvorlig, men det er åpenbart en politikers uttalelse og ikke en teolog.

Positive sider ved hjemmeundervisningen27.4.2020 16:04:17 CESTKronikk

Korona-krisen har dannet en helt ny situasjon med hjemmeskole. Vi har opplevd et oppsving når det kommer til alternative opplæringsmetoder med fjernundervisning og bruk digitale læremidler. Det er i midlertidig flere grunner til å tenke at hjemmeskole gagner elever særlig når det kommer til fleksible løsninger, nærhet med familien, læringsprogresjon og mindre mobbing. Denne kronikken har til hensikt å belyse de positive sidene ved hjemmeundervisning og hjemmeskole.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom