Medietilsynet

Komité-flertall for regjeringens forslag i mediestøttemeldingen

Del

Flertallet i familie- og kulturkomiteen på Stortinget støtter regjeringens forslag om et nytt mediestøtteråd, og ber regjeringen ta hensyn til Medietilsynets anbefalinger om at lokalradioenes FM-konsesjoner bør forlenges til 2026.

Mediestøttemeldingen, som behandles i Stortinget 11. juni, får støtte fra flertallet i komiteen. Illustrasjonsfoto Medietilsynet
Mediestøttemeldingen, som behandles i Stortinget 11. juni, får støtte fra flertallet i komiteen. Illustrasjonsfoto Medietilsynet

Det er klart etter at komiteen har avgitt sin innstilling. Stortinget behandler mediestøttemeldingen 11. juni.

Senterpartiet går mot mediestøtteråd

Det uavhengige mediestøtterådet får blant ansvar for å fordele midler mellom de ulike støtteordningene, og Medietilsynet blir sekretariat for rådet. Flertallet i komiteen støtter forslaget om å opprette et mediestøtteråd, mens Senterpartiet går imot.

Flertallet i familie- og kulturkomiteen mener det nye rådet bør gjennomgå de ulike aviskategoriene og vurdere endringer i mediestøtten i dialog med bransjen. Flertallet mener også at det bør vurderes å etablere en kompetansepott som en del av mediestøtten.

Ønsker forlengelse for FM-radioene

Medietilsynet anbefalte nylig at lokalradioene bør få sende på FM i fem nye år, fram til 2026. Komiteen anbefaler å ta hensyn til Medietilsynets anbefalinger. Et flertall i komiteen ser dessuten et behov for at Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal håndheve dagens regelverk på en tydelig måte frem til Stortinget har behandlet saken om forlenget FM-konsesjon og forslagene som ligger i Medietilsynets anbefalinger.

Støtter forslag om styringssignal og avvikling av lisensen

Komiteen støtter regjeringens forslag om fireårige styringssignal for NRK og den direkte mediestøtten. Komiteen påpeker imidlertid at fire år er lenge i et mediemarked som er i konstant endring, og foreslår derfor at regjeringen skal vurdere en mediepolitisk redegjørelse for Stortinget midtveis i hver stortingsperiode.

Komiteen slutter seg også til regjeringens forlag om å avvikle lisensen og finansiere NRK over statsbudsjettet. Regjeringen ønsker at deler av innsparingen ved å legge ned lisenskontoret i Mo i Rana i en overgangsperiode skal gå til å styrke mediestøtten, noe flertallet i komiteen slutter seg til.

Ønsker fleksible løsninger for avisdistribusjon

Et flertall i komiteen mener departementet bør få mulighet til å vurdere andre løsninger for avisomdeling enn kun distribusjon av aviser på tirsdag, torsdag og lørdag, slik det fremkommer av forslaget om endringer i postloven. Det samme flertallet oppfordrer Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA) til å gå sammen om å lage en alternativ løsning innenfor de økonomiske rammene som fremgår av forslaget, som det blir opp til regjeringen å vurdere.

Ber regjeringen vurdere en «beredskapsplan» for mediene

Komiteen er opptatt av å sikre en mediepolitikk og finansiering som er mest mulig uavhengig av politiske myndigheter, og å legge til rette for at folk har tilgang til, nyttiggjør seg og kan finne fram til troverdig og relevant medieinnhold.

I den forbindelse ber komiteen regjeringen vurdere å sette i gang et arbeid med en «beredskapsplan» eller «verktøykasse» for bransjen i krisetider.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mediestøttemeldingen, som behandles i Stortinget 11. juni, får støtte fra flertallet i komiteen. Illustrasjonsfoto Medietilsynet
Mediestøttemeldingen, som behandles i Stortinget 11. juni, får støtte fra flertallet i komiteen. Illustrasjonsfoto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Prognose for årets mediestøtte: Lokalavisene ligg an til å få 30 millionar kroner meir enn i fjor28.5.2020 13:04:39 CESTPressemelding

Lokalavisene får størstedelen av auken i årets produksjonstilskott, viser prognosen frå Medietilsynet. Totalt skal det fordelast 358 millionar kroner, 40 millionar meir enn i fjor. – Tildelinga reflekterer dei politiske signala om at lokalavisene skal prioriterst. Samtidig er prognosen i år svært usikker, blant anna fordi mange nye aviser har søkt om støtte, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Neste år kan Medietilsynet stanse markedsføring for pengespill uten tillatelse i Norge20.5.2020 15:57:19 CESTPressemelding

Kongen i statsråd har sanksjonert lovendringen som gjør at Medietilsynet kan stanse markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. – Tiltaket skal bidra til å redusere antall problemspillere. Medietilsynet går nå i gang med å se nærmere på hvordan vi skal følge opp den nye bestemmelsen, sier direktør Mari Velsand.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom