LHL

Kolsprisen 2018 - Når barn blir syke før de er født

Del

Onsdag 17. oktober tildeles LHLs Kolsprisen 2018 til Karin C. Lødrup Carlsen, professor, overlege og spesialist i barnesykdommer og allergologi Karin C Lødrup Carlsen ved Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus, Oslo. Kolsprisen 2018 deles ut på LHL-sykehuset Gardermoen. Onsdag 17. oktober, klokken 13.45

Det er over 25 år siden Karin C. Lødrup Carlsen og kollegaene hennes gjorde de første målingene av lungefunksjonen til spedbarn, bare et par dager etter fødselen. I løpet av 1992 hadde forskerne samlet inn data fra hele 800 spedbarn. Frem til i dag har disse barna blitt fulgt opp og undersøkt gjennom oppveksten. Hun vil i forbindelse med prisoverrekkelsen gi siste oppdateringer om funn.

Utsatt fra fødsel av

Et tidlig funn var at noen av barna hadde spesielt dårlig lungefunksjon allerede da de var nyfødte, og at disse barna har hatt mye høyere risiko for å utvikle en kombinasjon av astma, høysnue og atopisk eksem, sammenlignet med spedbarn med normal lungefunksjon ved fødsel.

Årlig kolspris for økt bevissthet

LHLs kolspris deles ut årlig. Målsetningen for LHLs Kolspris for fremragende vitenskapelig arbeid er at den skal initiere større forståelse og mer kunnskap om kols. Kriteriene ved valg av prisvinner er at vedkommende

1) har skapt mer forståelse, bedre diagnostikk, bedre behandling, bedre forebygging eller bedre rehabilitering av personer med kols,

3) har utført vitenskapelig arbeid om kols som er internasjonalt anerkjent, og

2) har helsefaglig utdannelse og er bosatt i Norge.

Hva kan lungefunksjon fra fødsel fortelle?

Kols er en kronisk betennelsessykdom i lunger og luftveier som er betinget av genetisk faktorer og   miljøfaktorer gjennom hele livsløpet. Prisvinneren foreslås av en fagkomite oppnevnt av LHL. Prisen ble utdelt for første gang i 2011. Årets prisvinner er nummer åtte i rekken av mottakere av kolsprisen. Komiteen har enstemmig i 2018 foreslått som vinner av LHLs kolspris for fremragende vitenskapelig arbeid Karin C Lødrup Carlsen, professor, overlege og spesialist i barnesykdommer og allergologi ved Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus, Oslo. Hun vil selv innlede i forbindelse med prisoverrekkelsen under tema: Hva kan lungefunksjon fra fødsel fortelle?

Program:            

Kl 13.45 Enkel servering
Kl 14.15 Åpning med musikalsk innslag
Kl 14.20 Velkommen ved generalsekretær Frode Jahren
kl 14.25 Presentasjon av prisvinneren ved Amund Gulsvik, leder av fagkomiteen for kolsprisen og ved ved styreleder Wenche Monrad
Kl 14.40 Hva kan lungefunksjon fra fødsel fortelle ved årets prisvinner Karin C Lødrup Carlsen, professor, overlege og spesialist i barnesykdommer og allergologi ved Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus
Kl 15.20 "State of the art" for KOLS-rehabilitering ved Anita Grongstad, fysioterapeut/ PhD-stipendiat LHL-sykehuset Gardermoen
Kl 15.40 Flyreiser ved KOLS ved Anne Edvardsen, avdelingsleder og forsker LHL-sykehuset Gardermoen
Kl 15.50 Avslutning ved generalsekretær Frode Jahren

Nøkkelord

Kontakter

Martin Steen
Kommunikasjonssjef
LHL
Mobil: 415 77 330
E-post: martin.steen@lhl.no

Lenker

Om LHL

LHL
Storgata 33A
0184 Oslo

22 79 90 00http://www.lhl.no

LHL – et bedre liv

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL, er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med over 52 000 medlemmer. Vi tilbyr behandling og helsetjenester med utgangspunkt i pasientens medisinske og menneskelige behov.

Kombinasjonen av 250 lokallag, klinikker, rehabilitering og sykehusdrift gir LHL en unik mulighet til å følge opp pasienter og pårørende før, under og etter behandling. Vi har helsefaglige eksperter og likemenn som svarer på spørsmål på nett, telefon og på behandlingsinstitusjoner i hele Norge.

Følg saker fra LHL

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LHL på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LHL