Kolbjørn Haarr blir ny toppsjef i DIPS

Del

Etter 31 år som gründer og toppsjef for Norges ledende e-helseaktør DIPS, overlater administrerende direktør Tor Arne Viksjø (64) roret til den erfarne IT-lederen Kolbjørn Haarr (58).

Den nye DIPS-toppsjefentiltrer 1. januar, og har over 30 års ledererfaring fra IT-bransjen. Han startet karrieren i Hewlett Packard, hvor han hadde både nasjonale og internasjonale lederroller. Fra 2009 til 2015 var han konserndirektør og administrerende direktør i Tieto Norway, før han i 2016 overtok som toppsjef for Evry Norway, Norges største IT-selskap.

Tor Arne Viksjø, som har ledet DIPS siden den spede starten i kjelleren på Nordland sykehus i 1987, varslet allerede før sommeren styret i DIPS at han ved nyttår ønsket å tre tilbake som toppsjef.

- Vi har nå fått en ny finansielt sterk eier i ryggen, og setter snart i full drift DIPS Arena, vårt splitter nye pasientjournalsystem bygget på åpne internasjonale standarder. Vi ser et stort vekstpotensial i årene fremover, og da er det strategisk viktig å tilpasse seg markedet og konkurransesituasjonen. Selskapet står foran en ny epoke med vekst i nye markeder, og derfor var dette et naturlig tidspunkt for et lederskifte, sier Viksjø, som nå går inn i styret i DIPS og fortsetter i en strategisk rådgiverrolle for selskapet.

Bodø-selskapet DIPS er landets største, norskeide e-helseselskap, med 270 ansatte, og omsatte i fjor e-helsesystemer for 345 millioner kroner. Selskapet har brukt over en milliard kroner på å utvikle DIPS Arena, som er kjernesystemet i pasientenes helsetjeneste, og som bygger på en åpen og fleksibel plattform som gir kundene eierskap til egne data. DIPS har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS).

- Selv om DIPS er mindre enn selskapene jeg tidligere har ledet, er vekstmulighetene og samfunnsansvaret desto større, sier den nye toppsjefen Kolbjørn Haarr.

- DIPS opererer i skjæringspunktet mellom helse og digitalisering, to områder der jeg har et sterkt engasjement, og der det skjer en stor utvikling. Norske myndigheter uttrykker høye nasjonale ambisjoner innenfor e-helse, og som ledende aktør har DIPS alle forutsetninger for å innfri disse. Den nyutviklede Arena-plattformen bygger på en åpen standard, som gjør at DIPS’ kunder til enhver tid kan integrere de modulene og løsningene som best hjelper klinikerne i en travel hverdag – uavhengig av om disse er utviklet av DIPS eller av samarbeidspartnere. I en svært dynamisk teknologisk verden er jeg overbevist om at det er denne type åpne og fleksible plattformer som best tjener helsevesenet, både i Norge og i andre markeder. Jeg er takknemlig for tilliten DIPS-styret har vist meg, og gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven, sier Haarr.

Styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen i DIPS kommenterer lederskiftet slik:

- Vi vil takke Tor Arne for hans uvurderlige bidrag til utviklingen av DIPS og hans viktige bidrag til utviklingen av norsk e-helse over de siste 30 årene. Vi er samtidig stolte av at Kolbjørn Haarr har takket ja til å overta som administrerende direktør. Kolbjørn er en av landets mest respekterte og suksessrike IT-ledere. Under hans ledelse, og med ambisjonene, soliditeten og løfteevnen til den nye majoritetseieren Awilhelmsen Capital, mener styret at DIPS har de best mulige forutsetningene for å innfri den politiske ambisjonen om «Én innbygger - én journal», sier hun.

 

Bildetekst: Etter 31 år overlater Tor Arne Viksjø (t.v) DIPS-roret til Kolbjørn Haarr.

For ytterligere opplysninger eller kommentarer:

*Styreleder: Anne-Grete Strøm-Erichsen – tlf. 478 83 900

*Avtroppende Adm. dir.: Tor Arne Viksjø – tlf. 901 43 417

*Påtroppende Adm. dir: Kolbjørn Haarr – tlf. 970 57 834

 

Priv. til lokalredaksjoner i Bodø/Nordland:

 

Det innkalles til pressemøte hos DIPS i Bodø i dag, fredag, klokken 13.00. Til stede er Anne-Grete Strøm-Erichsen, Kolbjørn Haarr, Tor Arne Viksjø og Arve Ree.

For praktiske spørsmål kontakt markeds- og kommunikasjonssjef Thomas Bratteteig på telefon 917 51 597.

 

 

Bilder

Om DIPS AS

DIPS ASOm DIPS AS (www.dips.no)

DIPS AS har 270 ansatte, omsetter for 350 mill. kroner og er landets ledende leverandør av e-helsesystemer til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS).

Følg saker fra DIPS AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DIPS AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DIPS AS