NOAS

Knut Vollebæk inn i NOAS’ styre

Del

Diplomat og KrF-politiker Knut Vollebæk er valgt til styret i NOAS. Som tidligere utenriksminister og formann i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), tar Vollebæk med seg bred og internasjonal erfaring inn i NOAS.

Knut Vollebæk, styremedlem i NOAS
Knut Vollebæk, styremedlem i NOAS

−Vi er veldig glade for å få Knut Vollebæk med på laget. Jeg kjenner ham som en svært dyktig diplomat og en god utenriksminister i en krevende tid. Hans engasjement og brede erfaring vil komplettere kompetansen i NOAS’ styre, sier styreleder Kai Eide.

Knut Vollebæk var statssekretær for utenriksminister Kjell Magne Bondevik i Jan P. Syses regjering 1989-1990 og senere utenriksminister i Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering 1997-2000. I sin tid som utenriksminister var han også formann i OSSE. Han har vært ambassadør til USA 2001-2007 og høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE (2007-2013).

Vollebæk har vært kommissær i Den internasjonale kommisjon for savnede personer (ICMP) siden 2013.

−Jeg har lenge vært imponert over det arbeidet NOAS gjør for flyktninger og asylsøkere i Norge, og jeg ser frem til å bli en del av styret i organisasjonen, sier Knut Vollebæk.

Styret i NOAS består av:

Styreleder

Kai Eide

Styremedlemmer

Stine Renate Håheim, nestleder

Knut Vollebæk

Alf Hildrum

Christian Thommessen

Monica Tjelmeland

Brynjulf Risnæs

Kaia Tetlie

Sharmin Ahmed

Jon Ole Martinsen, ansattes representant

Elin Berstad Mortensen, vara ansattes representant

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Knut Vollebæk, styremedlem i NOAS
Knut Vollebæk, styremedlem i NOAS
Last ned bilde

Om NOAS

NOAS
NOAS
Torggata 22
0183 Oslo

22 36 56 60https://www.noas.no

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. NOAS bistår asylsøkere i ulike faser av asylprosessen: 

NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge

NOAS tilbyr rettshjelp og veiledning i asylsaker og i forbindelse med søknad om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og ved avslag på søknad om assistert retur

NOAS forsøker å påvirke regelverk og asylpraksis. Vi har kontakt med politikere og ansatte i forvaltningen, og arbeider for at norske myndigheter skal følge FNs anbefalinger og respektere menneskerettighetene. Vi skriver rapporter om temaer vi mener krever ekstra oppmerksomhet.