Nasjonalt senter for aldring og helse

Knut Engedal utnevnes til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin fremragende innsats for alderspsykiatri og demens

Del

H.M. Kongen har utnevnt professor emeritus Knut Engedal, Oslo, til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Kansellisjef Mette Tverli fra Det Kongelige Slott vil overrekke utmerkelsen på Det Norske Teatret i Oslo klokken 10.30 fredag 6. mai.

Foto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse
Foto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse

Engedal mottar utmerkelsen for sin fremragende innsats for alderspsykiatrien. Engedal avla sin doktorgrad med avhandlingen «Mental impairment in old age» i 1990. I dag er legen og psykiateren seniorforsker ved Nasjonalt senter for aldring og helse og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. 

Nestor innen alderspsykiatri og demens i Norge og internasjonalt

Engedal er en av nestorene innenfor internasjonal forskning på alderspsykiatri, og ble i 2015 tildelt fortjenesteprisen fra styret i den internasjonale organisasjonen for alderspsykiatere (IPA). Han mottok Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris i 2019.

Internasjonalt har det alderspsykiatriske fagfeltet de siste 30 årene vært preget av demens, men Engedals alderspsykiatriske forskning har også dreid seg om depresjon hos eldre og om kombinasjonen demens og depresjon. 

– Han har belyst temaer som lenge har blitt oppfattet som stigmatiserende, som demens og for eksempel depresjon ved demens, bruk av tvang i demensomsorgen, atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og demensomsorg i norske sykehjem. Dette har i tillegg til å frembringe viktige forskningsresultater, bidratt til mer åpenhet om demens, sier kollega og forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse.

Økte interessen for alderspsykiatri og demens i Norge

Med Engedals bidrag og støtte har interessen både for alderspsykiatri og demens økt i Norge.

– Takket være hans faglige dyktighet, hans interesse for temaet, hans kunnskap om forskning, hans evne til å bygge nettverk og å få med seg andre, hans store arbeidskapasitet og hans jordnære og usedvanlig hyggelige personlighet, har mange miljøer blitt bygget opp med hjelp fra Engedal, sier Midtbø Kristiansen. 

Engedals innsats har bidratt til at Norge er et ledende land når det kommer til tilbud og oppfølging av personer med demens. 

– Han var en viktig pådriver da regjeringen skulle utarbeide en plan for å bedre det kommunale helse- og omsorgstjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Dette arbeidet var avgjørende for at Norge ble et av de aller første landene i verden med egen demensplan, fortsetter Midtbø Kristiansen. 

«Still going strong»

Knut Engedal har publisert mer enn 380 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, samt en rekke populærvitenskapelige tekster. Han er kjent som lærebokforfatter, og skrev blant annet den første norske læreboka om demens, sammen med medforfatter Per Kristian Haugen. Han har senere vært hovedforfatter for åtte lærebøker, og har i tillegg bidratt med sin kunnskap til 20 andre lærebøker. 

Allerede i 2013 kunne Engedal ha gått av med pensjon. Et brennende engasjement gjorde at han fortsatte i en stilling som seniorforsker i organisasjonen han var med på å starte: Nasjonalt senter for Aldring og helse. 

– Engedal er «still going strong». Han er fremdeles involvert i en rekke sentrale forsknings- og utviklingsprosjekter, og har faktisk siden han ble pensjonert i 2013 bidratt i hele 211 vitenskapelige artikler. Og det kommer mer, sier Selbæk med et glimt i øyet. 

Faktaboks

Hedersbevisninger

  • Hans Majestet Kongens Gullmedalje, Universitetet i Oslo (1984)
  • Demensprisen, Oslo fylkeslag i Nasjonalforeningen for folkehelsen (2003)
  • Ærespris fra Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom (2004)
  • Sohlbergs Nordiske Pris i Gerontologi (2006)
  • Hjelpestikkeprisen (Swedish Match) for demensforskning (2007)
  • Fortjenesteprisen, fra styret i den internasjonale organisasjonen for alderspsykiatere (IPA) (2015)
  • Demensforskningsprisen, Nasjonalforeningen for folkehelsen (2019)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse
Foto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse
Last ned bilde
Foto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse.
Foto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse.
Last ned bilde
Foto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse
Foto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse
Last ned bilde

Om Nasjonalt senter for aldring og helse

Nasjonalt senter for aldring og helse
Nasjonalt senter for aldring og helse
Postboks 2136
3103 Tønsberg

33 34 19 50http://www.aldringoghelse.no

Nasjonalt senter for aldring og helse utvikler kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge. Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt, som skal fremme helse og god alderdom, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom. Vi driver kompetanseheving og faglig oppdatering av helse- og omsorgspersonell, og vi tilbyr informasjon og kunnskap til allmenheten. Vi både deltar i og driver egne forsknings-/utviklingsprosjekter.

Følg pressemeldinger fra Nasjonalt senter for aldring og helse

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalt senter for aldring og helse på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nasjonalt senter for aldring og helse

– Demens er en trussel mot sosial og økonomisk utvikling i verden6.12.2021 16:31:18 CET | Pressemelding

– Demenssykdommene truer også utjevning mellom rike og fattige land. Hvis vi skal nå målet for FNs tiår for sunn aldring (2021-30) på alvor, må vi ta økningen i antall personer med demens på alvor. Det sier professor David E. Bloom ved Harvard School of Public Health, som tirsdag bidrar under åpningen av Demensdagene 2021, i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom