OsloMet

Kluss i vekslinga? Samhandling, kontinuitet og kvalitet i eldres tjenesteforløp

Del

Hva skjer når eldre pasienter med store hjelpebehov skrives ut fra sykehus og kommunene skal ta over? Er det mulig å få til et godt samarbeid tjenestene imellom uten at det blir kluss i vekslinga?

OsloMet arrangerer sluttkonferanse for forskningsprosjektet CrossCare -OLD (Bildet Colourbox)
OsloMet arrangerer sluttkonferanse for forskningsprosjektet CrossCare -OLD (Bildet Colourbox)

Dette har vært tema for et stort forskningsprosjekt ledet fra OsloMet, og nå vil forskerne fortelle hva de har funnet.

Flere reformer i helse- og omsorgssektoren de siste årene har ført til at kommunene har fått økt ansvar for å utvikle integrerte helse- og omsorgstjenester i samarbeid med sykehus og brukere.

Samtidig har det over lang tid blitt påpekt av brukere, pårørende, helsepersonell og helseadministratorer at behandling bør koordineres bedre for å sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Det er risiko for brudd i overgang mellom ulike tjenester, avdelinger og enheter. 

Hvordan kan vi få til bedre koordinering av tjenestene til det beste for brukerne?

Om prosjektet

Forskerne har undersøkt og fulgt eldre pasienter som er innlagt i sykehus og deres overgang til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Pasienter, pårørende og tjenesteutøvere har blitt intervjuet. 

De har gjennomført landsomfattende spørreundersøkelser blant et stort antall sykepleiere i sykehus og sykehjem og hjemmetjenesten om kvaliteten på overgangen, informasjonsutveksling og hvordan sykepleierne i de to linjene opplever samarbeidet med hverandre.

Samhandling mellom ulike tjenester i kommunene om eldre er også undersøkt ved hjelp av spørreskjemadata, kvalitative intervjuer, observasjon og analyser av registerdata.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskergruppa «Aldring, helse og velferd» ved Fakultet for helsevitenskap og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet samt Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik.

 Les mer om prosjektet CROSSCARE-OLD her (uni.oslomet.no)

Det har vært finansiert gjennom Norges forskningsråd sitt program «Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester» (HELSEVEL) (pdf) (forskningsradet.no).

Målgruppen for konferansen er praksisfelt, politikere og utdanningssektoren.

Konferansen vil bidra til å sette søkelys på hva som rører seg innen det tverrfaglige fag- og forskningsfeltet som CROSSCARE-OLD omhandler, og gi faglig påfyll fra inspirerende foredragsholdere.

Webinaret er åpent for alle interesserte og er gratis.

Program

 • 10:00-10:15 Velkommen v/prosjektleder Astrid Bergland, Helsefakultetet OsloMet. Åpningstale: Statssekretær Frøydis Høyem, Helse- og omsorgsdepartementet

 • 10:15-11:05 Hvordan vurderer eldre personer, pårørende og helsepersonell kvalitet i pasientforløp? v/Ingvild Lilleheie, Christine Hillestad Hestevik, Cecilie Fromholt Olsen og Linda A. Hartford Kvæl, Helsefakultetet OsloMet
  Kommentar fra: Gro Idland, Helseetaten i Oslo

 • 11:05-11:15: Pause

 • 11:15-12:00 Hvordan vurderer sykepleiere eldre pasienters overgang til kommunenes helse- og omsorgstjenester? v/Heidi Gautun og Marijke Veenstra, NOVA OsloMet.
  Kommentar fra: Lill Sverresdatter Larsen, Forbundsleder for Norsk Sykepleierforbund

 • 12:00-12:10: Pause

 • 12:10-12:55 Samhandling og kontinuitet når eldre pasienter beveger seg mellom ulike kommunale tilbud v/ Maren Sogstad og Marianne Skinner, Senter for omsorgsforskning NTNU Gjøvik.
  Kommentar fra: Helga Katharina Haug, avdelingsdirektør i avdeling for kommunale- og omsorgstjenester Helsedirektoratet

 • 12:55-13:00: Avslutning v/ Astrid Bergland

Velkommen!

På vegne av prosjektgruppen Astrid Bergland (prosjektleder), Jonas Debesay, Heidi Gautun og Maren Kristine Raknes Sogstad

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

OsloMet arrangerer sluttkonferanse for forskningsprosjektet CrossCare -OLD (Bildet Colourbox)
OsloMet arrangerer sluttkonferanse for forskningsprosjektet CrossCare -OLD (Bildet Colourbox)
Last ned bilde

Lenker

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt på OsloMet med vekt på forskning om oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester og velferdspolitikk samt aldring og livsløp.

Les mer her

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom