KLP

KLP utelukker ytterligere 14 våpenselskaper

Del

KLP ekskluderer 14 selskaper som kan knyttes til produksjon av kontroversielle våpen som kjernevåpen og klaseammunisjon. Beholdningene som nå er solgt hadde en samlet verdi på drøye 1,2 milliarder kroner.

Kiran Aziz er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Foto: Roar Grønstad/KLP
Kiran Aziz er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Foto: Roar Grønstad/KLP

– Utelukkelsen gjelder i hovedsak selskaper som direkte eller indirekte bidrar til å opprettholde eksistensen av kjernevåpen, sier Kiran Aziz, som er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Selskapene som nå utelukkes produserer ulike komponenter til kjernevåpen eller klaseammunisjon, eller yter støttetjenester til slike våpentyper. Ifølge internasjonal rett er disse våpentypene problematiske.

KLP har tidligere utelukket 22 selskaper for involvering i kontroversielle våpen. Etter en fornyet gjennomgang av KLPs investeringer, utelukkes altså nå ytterligere 14 selskaper fra KLPs porteføljer.

– Vi startet med å se nærmere på hvordan våre etiske retningslinjer om investeringer i selskaper som produserer våpen bør praktiseres. Deretter gjorde vi en fornyet gjennomgang av inntektene til relevante selskaper fra våpen- og forsvarsindustrien, og vurderte dem opp mot våre retningslinjer for KLP som ansvarlig investor, sier Aziz.

Det er et krevende arbeid å få oversikt og informasjon over hva selskapene faktisk produserer:

– Informasjon om inntekter fra våpen- og forsvarsindustrien er preget av hemmelighold. Vi er investert i cirka 7 000 selskaper i over 70 ulike land, og åpenheten rundt våpenproduksjon varierer en del. Vi har støttet oss på offentlig tilgjengelig informasjon, innhentet materiale fra ikke-statlige organisasjoner og en del data fra egne leverandører. Vi har også kontaktet flere av selskapene, men opplever at de generelt er tilbakeholdne med å gi opplysninger, utdyper Aziz.

Strengere praksis overfor medvirkning

Tradisjonelt utelukker KLP selskaper som produserer «sentrale komponenter» til kontroversielle våpentyper. Det har skjedd en utvikling på området den siste tiden, som danner bakteppet for at KLP har gjort en fornyet gjennomgang av sin praksis og sine porteføljer.

Aziz viser til at FNs traktat om forbud mot kjernevåpen, som har som mål å avvikle kjernevåpen fullstendig, trådte i kraft i januar i år. For å støtte opp om traktens hensikt, ønsker KLP som investor å ha en strengere praksis overfor selskaper som medvirker til opprettholdelsen av kjernevåpen.

– Det er ikke nødvendig at selskapet produserer selve våpenkomponentene, men det kan være tilstrekkelig at de bidrar på andre måter - for eksempel gjennom sentrale støttetjenester. Samtidig har retningslinjene til Statens Pensjonsfond Utland blitt revidert, og arbeidet derfra ga oss inspirasjon til hvordan vi kan forholde oss, særlig når det gjelder tvilstilfeller. For eksempel har vi lagt til grunn en litt strengere linje til produsenter av fly og fartøyer som er utviklet, produsert eller tilpasset for å avfyre kjernevåpen, sier Aziz.

Utelukkelsene innebærer at KLP har solgt aksjer for i overkant av én milliard norske kroner og rundt 200 millioner kroner i lånepapirer i form av obligasjoner.

KLP offentliggjør alle beslutninger om utelukkelse med begrunnelse. Hele begrunnelsen for utelukkelsene kan leses i beslutningsdokumentet.

Disse selskapene utelukkes fra KLP og KLP-fondenes porteføljer med virkning fra november 2021: 

 • Babcock International Group PLC
 • China Shipbuilding Industry Co
 • Dassault Aviation SA
 • Elbit Systems Ltd
 • General Dynamics Corp
 • KBR Inc
 • L3Harris Technologies Inc
 • Larsen & Toubro Ltd
 • Leidos Holdings Inc
 • Leidos Inc
 • Leonardo SpA
 • Raytheon Technologies Corp
 • Rolls Royce Holdings PLC
 • Thales SA

For mer informasjon kontakt:

Kiran Aziz, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Tlf 952 08 194

Nøkkelord

Bilder

Kiran Aziz er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Foto: Roar Grønstad/KLP
Kiran Aziz er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Foto: Roar Grønstad/KLP
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg pressemeldinger fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KLP

Tise Basics vant POPPOPP i Glasmagasinet23.9.2021 12:57:57 CEST | Pressemelding

KLP Eiendom lanserte tidligere i år POPPOPP - et konsept som gjør det lettere for bedrifter, gründere og produsenter i startfasen å realisere sine idéer, uten å måtte forplikte seg til lengre kontrakter. Som en del av lanseringen arrangerte KLP Eiendom en konkurranse hvor gründere kunne sende en beskrivelse av sitt konsept og vinne gratis pop-up-lokale i Glasmagasinet på Stortorvet. Nå har vinneren blitt kåret!

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom