KLP

KLP tar fem selskaper inn igjen

Del

KLP og KLP-fondene (KLP) har besluttet å inkludere de tidligere utelukkede selskapene Grupo Carso, General Dynamics, Nutrien, Rio Tinto, og Walmart.

Jeanett Bergan
Jeanett Bergan

Følgende fem selskaper inkluderes igjen i KLP og KLP-fondenes investeringer fra juni 2019: 

Rio Tinto Ltd og Rio Tinto Plc ble utelukket i 2008 etter en vurdering av risikoen for alvorlig miljøskade relatert til Grasberggruven i Indonesia. Selskapet har gjort det klart overfor Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (Etikkrådet) at de har undertegnet en avtale om salg av sine interesser i gruven. 

- Rio Tinto er et av verdens største gruveselskaper og har tidligere vært en stor kullprodusent. I løpet av 2018 har selskapet solgt seg helt ut av kull. Det er gledelig å inkludere et selskap som går ut av en kontroversielle gruve og i tillegg nå har solgt seg ut av kull, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. 

Walmart Inc og Wal-Mart de Mexico SAB de CV ble utelukket i 2003 etter en vurdering av risikoen for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Etikkrådet anser at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede. 

Grupo Carso SAB de CV ble utelukket i 2011 på grunnlag av produksjon av tobakk. Selskapet har gjort det klart overfor Etikkrådet at det ikke lenger er involvert i tobakksproduksjon.

General Dynamics Corp ble utelukket i 2005 på grunnlag av produksjon av klasevåpen. Selskapet har gjort det klart overfor Etikkrådet at slik produksjon nå er avsluttet. 

Nutrien Ltd, tidligere Potash Corporation of Saskatchewan, ble utelukket i 2011 etter en vurdering av risikoen for brudd på grunnleggende etiske normer i forbindelse med selskapets virksomhet i Vest-Sahara. Etikkrådet vurderer at denne virksomheten nå har opphørt. 

Norges Bank offentliggjorde i juni opphevelse av utelukkelse av disse selskapene. KLP har vurdert Etikkrådets anbefalinger om å oppheve utelukkelsene og har besluttet å følge disse. 

- KLP er glad for å igjen investere i selskapene. Alle er inkludert etter positiv endring i selskapets virksomhet, sier Bergan. 

For mer informasjon kontakt:

Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning. Tlf 92038589

Bilder

Jeanett Bergan
Jeanett Bergan
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.