KLP

KLP gjør endringer i konsernledelsen

Del

Tre nye personer tar plass i KLPs konsernledelse for å lede tre nye konserndivisjoner. I tillegg skal én stilling besettes. Endringene skjer med virkning fra 1. januar 2023.

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/KLP
Konsernsjef Sverre Thornes i KLP. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/KLP

Cathrine Hellandsvik (ny), blir konserndirektør for Liv og pensjon der hun får ansvar for Kundeseksjonen, samt Kunde- og veiledningssenteret. Hellandsvik har vært konstituert konserndirektør for Livdivisjonen siden 1. august. Før det ledet hun Kundeseksjonen siden 2012.

Jarl Nygaard (ny) blir konserndirektør for Forretningsutvikling, som får ansvaret med å finne de riktige teknologiske løsningene for å dekke forretningsmessige behov. Nygaard har tidligere ledet virksomhetsutvikling i KLP.

Ida Louise Skaurum Mo (ny) blir konserndirektør for Virksomhetsstyring. I tillegg til Konsernjuridisk og virksomhetsstyring, som hun har ledet de siste årene, får hun nå utvidet ansvaret til samfunnsansvar og økonomisk kriminalitet. Hun vil også få ansvaret for Compliance og Risiko- og aktuarfunksjonene.

I tillegg skal det ansettes en konserndirektør for Pensjonsdrift, som får ansvaret for pensjonsoppgjør og juridisk og avtaleforvaltning i KLP. Cathrine Hellandsvik konstitueres inntil ny leder er på plass.

Konsernsjef Sverre Thornes begrunner endringene med å styrke satsingen på pensjon og lage kortere beslutningsveier i konsernet.

– Nå gjør vi KLP mer robust for fremtiden ved å etablere kortere beslutningsveier, tydeliggjøre ansvar, og styrke konsernledelsens arbeid med kundeverdi, forretningsutvikling og drift, sier Thornes.

Med effekt fra 1. januar vil konsernledelsen i KLP bestå av:
• konsernsjef Sverre Thornes
• konserndirektør Cathrine Hellandsvik for Liv og pensjon (ny)
• konserndirektør Jarl Nygaard for Forretningsutvikling (ny)
• konserndirektør Cathrine Hellandsvik for Pensjonsdrift (ny, konstituert inntil ny leder er på plass)
• konserndirektør Ida Louise Skaurum Mo for Virksomhetsstyring (ny)
• konserndirektør Aage Schaanning for Økonomi og finans
• konserndirektør Rune Hørnes for Teknologi
• konserndirektør Gro Myking for Kommunikasjon og marked
• konserndirektør Kirsten Grutle for Mennesker og organisasjon

Konserndirektørene for forretningsområdene KLP Banken, KLP Skadeforsikring, KLP Kapitalforvaltning og KLP Eiendom trer ut av konsernledelsen.

– Forretningsområdene har vokst seg større og blitt mer selvstendige, og trenger derfor ikke like tett oppfølging. De har gjennom år skapt stor verdi for våre kunder, og det skal de fortsette å gjøre fremover, sier Thornes.

Kontaktpersoner for mer informasjon

Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Kommunikasjonsrådgiver Glenn Slydal Johansen: tlf. 93 03 79 76

Bilder

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/KLP
Konsernsjef Sverre Thornes i KLP. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/KLP
Last ned bilde
Cathrine Hellandsvik blir ny konserndirektør for Liv og pensjon i KLP. Foto: Roar Grønstad/KLP
Cathrine Hellandsvik blir ny konserndirektør for Liv og pensjon i KLP. Foto: Roar Grønstad/KLP
Last ned bilde
Ida Louise Skaurum Mo blir ny konserndirektør for Virksomhetsstyring i KLP. Foto: Roar Grønstad/KLP
Ida Louise Skaurum Mo blir ny konserndirektør for Virksomhetsstyring i KLP. Foto: Roar Grønstad/KLP
Last ned bilde
Jarl Nygaard blir ny konserndirektør for Forretningsutvikling i KLP. Foto: Roar Grønstad/KLP
Jarl Nygaard blir ny konserndirektør for Forretningsutvikling i KLP. Foto: Roar Grønstad/KLP
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.