KLP

KLP ekskluderer fem nye selskaper

Del

KLP utelukker selskaper med inntekter fra oljesand. – Oljesandutvinning er ikke forenlig med målet om å begrense oppvarmingen til under to grader.

Marte Siri Storaker, KLP Kapitalforvaltning
Marte Siri Storaker, KLP Kapitalforvaltning

KLP og fond under KLPs forvaltning utelukker investeringer i selskaper som har mer enn fem prosent av inntektene fra oljesandbasert virksomhet. 

Beslutningen følger opp KLPs beslutning i mai om å bli helt kullfri. 

– Vi fortsetter å redusere eksponeringen mot selskaper som er involvert i aktiviteter som ikke er i tråd med 2-gradersmålet fra Parisavtalen, og velger nå å gå helt ut av oljesand. Utvinning av oljesand er like skadelig for klima og miljø som kull. Ved å være helt fri for kull og oljesand sender vi et sterkt signal om hvor viktig det er å skifte fra fossil til fornybar energi, sier Marte Siri Storaker, rådgiver ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. 

Lavutslippssamfunn

I desember 2017 besluttet KLP å ikke investere i selskaper som har over 30 prosent av inntektene fra utvinning av oljesand. Nå er andelen redusert til fem prosent.  

Årsaken til at grensen går ved fem prosent, er at det er vanskelig løpende å ha nøyaktig informasjon fra selskaper om alle inntekter under dette nivået. For alle praktiske formål, betyr beslutningen at KLP og kommune- og helse-Norges pensjonspenger nå er helt oljesandfrie. 

KLP har som mål å investere 6 milliarder hvert år i klimavennlige investeringer. , Ved å ekskludere oljesandselskaper og investere i selskaper og prosjekter som øker andelen fornybar energi bidrar KLP til bevegelse mot et lavutslippssamfunn, sier Storaker. 

De fem selskapene som utelukkes er Cenovus Energy, Suncor Energy, Imperial Oil (CompagniePetroliere Imperiale LTEE), Tatneft' PAO og Husky Energy Inc. Utelukkelsen innebærer at det er solgt aksjer for en samlet verdi av rundt 306 millioner kroner. 

Canada og Russland

Cenovus Energy er et kanadisk olje- og gasselskap innen utvikling, produksjon og markedsføring av råolje, naturgassvæsker og naturgass i Canada med raffineringsvirksomhet i USA. Selskapet eier Foster Creek, Christina Lake og Narrows Lake oljesandprosjektene i Alberta, Canada. De har flere andre nye prosjekter i de tidlige stadiene av utvikling, inkludert 100 prosent eide prosjekter i Telephone Lake og Grand Rapids. 

Suncor Energy Inc. er et integrert energiselskap innen utvikling av oljesand i Athabasca. Selskapet bruker teknologier for overflatearbeiding og dampinjeksjon i bitumenproduksjon. Selskapet har også et lete- og produksjonssegment for konvensjonell olje.  

CompagniePetroliere Imperiale LTEE er et kanadisk integrert olje- og gasselskap innen leting, produksjon, og salg av råolje og naturgass. Selskapet driver med utvinning av oljesand i fire prosjekter; Cold Lake, Kearl, Athabasca og Syncrude 

Tatneft' PAO er et integrert russisk olje- og gasselskap innen utvikling, produksjon, raffinering og detaljhandel av olje og gass. Selskapet utvikler SVO-felt i Sheshminsky-horisonten, Ashalchinsky-feltet, Languevsky-feltet, Karmalinsky-feltet og LowerKarmalinsky-feltet i Russland.  

Husky Energy Inc. er et integrert olje- og gasselskap. Selskapet opererer i Canada, USA og Asia. Selskapet utvinner olje fra oljesand i Alberta regionen i Canada. 

For mer informasjon kontakt:

Marte Siri Storaker, rådgiver ansvarlige invester KLP Kapitalforvaltning. Tlf 414 69 714

Bilder

Marte Siri Storaker, KLP Kapitalforvaltning
Marte Siri Storaker, KLP Kapitalforvaltning
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.