Motvind Norge

KLP-eide Odal vind klagd inn til Sivilombudsmannen

Del

Motvind Norge og Motvind Nord-Odal har 21.12.2020 klaget tre instanser inn for Sivilombudsmannen; Nord-Odal kommune, Fylkesmannen i Innlandet og Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, for feil lovanvendelser i saken om Odal Vind AS sitt anlegg av vindkraft i Sognkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal kommune, helt sør i tidligere Hedmark fylke.

Storsjøen med Sognkjølen
Storsjøen med Sognkjølen

Akershus Energi varslet 18. mai 2020 byggestart av vindkraftverket på Songkjølen og Engerfjellet. Tiltaket mangler fortsatt de tillatelser som tiltaket krever for å kunne lovlig igangsettes. Motvind Norge og Motvind Nord-Odal anmoder Nord-Odal kommune om å iverksette ulovlighetsoppfølgning og utferdige pålegg om øyeblikkelig stans av ulovlig igangsatt anleggsarbeid med hjemmel i pbl § 32-4.

Motvind mener tiltaket er ulovlig og ber nå Sivilombudsmannen se på saken i dens fulle bredde, fra konsesjonssøknad ble tatt til behandling av NVE 21.12.2012. Klagen er sendt Sivilombudsmannen med i alt 23 vedlegg som dokumenterer saksgangen, se vedlegg. 

Sivilombudsmannen har tidligere denne måneden slått fast at Kjølberget vindkraftverk i Våler er ulovlig igangsatt, og Norges Miljøvernforbund har krevd umiddelbar stans av anleggsarbeidet inntil søknad om dispensasjon er behandlet.


Om Nord-Odal vindkraftverk

21.12.2020 Motvind sendte klage til Sivilombudsmannen
18.11.2020 Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, opprettholdelse av Kongsvinger politikammer sin henleggelse av anmeldelse
13.7.2020 Anmeldelse for ulovlig anleggsoppstart sendt Kongsvinger politistasjon
8.7.2020 MTA-planen fra Odal Vindkraft AS  

25.5.2020 Konsesjon godkjent av NVE
25.5.2020 Anleggskonsesjon og MTA plan godkjent av NVE
18.5.2020 Oppstart anleggsarbeid

4.5.2020 Anleggskonsesjon nettilknyting godkjent av NVE

21.12.2012 Konsesjonssøknader sendt NVE av E.ON Vind AS og Eidsiva Nett AS

Eierselskap: Akershus Energi og KLP, også Cloudberry Clean Energy  (vil erverve inntil 34% av aksjene), jfr. nettsidene til Odal Vind AS

Utbyggerselskap: Odal Vindkraft AS

Entreprenører: Fjellbygg AS og Implenia Norge AS

Nøkkelord

Kontakter

Petter J. Holth, leder Motvind Nord-Odal Mobil +47 957 50 521
Eivind Salen, leder Motvind Norge Mobil +47 900 96 564

Bilder

Storsjøen med Sognkjølen
Storsjøen med Sognkjølen
Last ned bilde
Last ned bilde
Verneverdig myr, Sognkjølen
Verneverdig myr, Sognkjølen
Last ned bilde
Anleggsvei, Ekornholsætra
Anleggsvei, Ekornholsætra
Last ned bilde
Bente Rudberg fra La Naturen Leve, Marit Dahl og Eivind Salen. fra Motvind Norge, ved Sognkjølen, veien - er søkt og godkjent 5 meter bred.
Bente Rudberg fra La Naturen Leve, Marit Dahl og Eivind Salen. fra Motvind Norge, ved Sognkjølen, veien - er søkt og godkjent 5 meter bred.
Last ned bilde
Petter J. Holth og Tor Arne Voll peker.  Svarttjernet, og er drikkevannskilde til kommunesenteret Sand i Nord-Odal. 2500 innbyggere.
Petter J. Holth og Tor Arne Voll peker. Svarttjernet, og er drikkevannskilde til kommunesenteret Sand i Nord-Odal. 2500 innbyggere.
Last ned bilde
Last ned bilde

Dokumenter

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Stortinget må ikke la NVE og OED få frifinne seg selv!7.12.2020 07:00:00 CETPressemelding

Motvind Norge har klaget inn tillatelsen til å bygge Lillesand vindkraftverk inn for Olje- og energidepartementet (OED) og NVE for en rekke brudd på lovverk og regelverk i tillegg til mangler i saksbehandlingen. De samme bruddene er avdekket for Haramsøya, Okla, Tysvær og Vardafjell, Tonstad, Frøya og Finnskogen. Vi antar at denne praksisen har vært ført helt siden 2009, sier styreleder Eivind Salen.

Dommen over Norge som rettsstat19.11.2020 12:14:38 CETPressemelding

I dag kl.12:00 falt dommen over Haramsøya i og med kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa har stått mot selskapet Zephyr AS, som er eid av østlandskommuner i Viken fylke, på Østlandet. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap. Derfor er saka om Haramsøya og kjennelsen som falt i dag så viktig. Folks rettsoppfatning er soleklar. Dette kan ikke være lov. Dette skulle selvfølgelig vært stoppet for lenge siden. Bildene fra Haramsøya er overtydelige. Alle ser dette er feil.

Tillitsbruddet på Haramsøya18.11.2020 08:18:59 CETPressemelding

Torsdag 19.11. faller kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa som vil ta vare på naturen på øya står mot selskapet Zephyr AS, som er eid av kommuner og Viken fylkeskommune, på Østlandet. Gruppas talsperson Birgit Oline Kjerstad, mener det foreligger flere saksbehandlingsfeil som til sammen gjør konsesjonen ugyldig. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap.

Motvind Norge står samlet!8.11.2020 18:26:10 CETPressemelding

Fra 0 til 19 000 betalende medlemmer - på ett år! Motvind Norge er en suksess. Og trass litt sped kritikk under konstitueringa, ble Motvind Norges ekstraordinære landsmøte lørdag en styrkedemonstrasjon om samhold og lojalitet. Det nye styret ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling, uten motkandidater. Motvind er klar for styrket kamp mot vindkraftregimet, i nært samarbeid med lokale grupper. Landsmøtet levner ingen tvil, Motvind Norge er kommet for å bli, som en samlet folkebevegelse om naturverdier og rettstradisjoner.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom