KLP

KLP dumper kull

Del

KLP sender et kraftfullt signal om hvor nødvendig det er å gjennomføre skiftet fra fossil til fornybar energi ved å bli helt kullfritt nå, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP. Foto: Nicolas Tourrenc/KLP
Konsernsjef Sverre Thornes i KLP. Foto: Nicolas Tourrenc/KLP

– Vi ønsker å være kullfrie fordi vi mener at kull ikke skal være en av fremtidens energikilder. Det tar vi nå konsekvensen av og har derfor besluttet å selge oss helt ut av kull, sier konsernsjef Sverre Thornes i kommune- og helse-Norges pensjonsselskap KLP.

KLP og fond under KLPs forvaltning utelukker nå investeringer i selskaper som har mer enn fem prosent av inntektene fra kullbasert virksomhet. Årsaken til at grensen går ved fem prosent, er at det er vanskelig løpende å ha nøyaktig informasjon fra selskaper om alle inntekter under dette nivået. For alle praktiske formål, betyr beslutningen at KLP og kommune- og helse-Norges pensjonspenger nå er helt kullfrie.

– Vi opplever et sterkt engasjement blant våre kunder om å gjøre mer for klima. Som forvalter av rundt 600 milliarder pensjonskroner har vi et stort ansvar. Ved å gå helt ut av kull og samtidig øke våre investeringer i blant annet fornybar energi, bidrar vi til dette.

Dumpet kull for 3,2 milliarder kroner

Som følge av beslutningen har KLP og KLP-fondene den siste tiden dumpet aksjer og obligasjoner til verdier av rundt 3,2 milliarder kroner. 46 selskaper er utelukket, inkludert kullgiganter som RWE, Sasol og BHP Group.

Allerede i 2014 besluttet KLP å utelukke selskaper som har mer enn halvparten av omsetningen fra kullbasert virksomhet. I 2017 senket KLP terskelen til 30 prosent av inntektene.

– Nå tar vi det et steg lenger for å sende et kraftig signal om nødvendigheten av å gjennomføre skiftet fra fossil til fornybar energi, sier Thornes.

Beslutningen betyr at KLP går lenger enn hva regjeringen har foreslått for Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Regjeringen viderefører nemlig grensen om at SPU kan investere i selskaper som har inntil 30 prosent av inntektene fra kullbasert virksomhet.

KLP vil følge regjeringens forslag om også å ekskludere selskaper som utvinner mer enn 20 millioner tonn kull og produserer mer enn 10.000 megawatt (MW) energi fra kullkraft årlig. Slik utelukkes store selskaper som har betydelig kullvirksomhet, men der andelen av inntektene er under fem prosent.

Aktiv eier

KLP utelukker ikke bare selskaper med kullinntekter, men er også en aktiv eier i selskaper vi er investert i. Målet er at selskaper som har et stort forbruk av fossil energi skal ta i bruk fornybare kilder i sin produksjon.

Årlig har KLP dialog med et stort antall selskaper for å påvirke overgangen fra fossilt til fornybart. I fjor hadde KLP mer enn 100 møter med selskaper der klima og miljø var tema.

Fornybarinvestor

KLP er en også betydelig investor i fornybar energi gjennom norske kraftselskaper. De siste årene har KLP blant annet investert i solenergiselskapet Otovo og sammen med Norfund i fornybarprosjekter i utviklingsland, som verdens største solkraftpark i Egypt. KLP investerer også i Sveriges største vindkraftselskap Stena Renewable og energiinfrastrukturfondene til Copenhagen Infrastructure Partners.

For ytterligere informasjon kontakt:

Sverre Thornes, konsernsjef i KLP. Tlf. 977 44 007

Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP. Tlf. 920 38 589

Sissel Bjaanæs, informasjonsdirektør i KLP. Tlf. 932 56 350

Nøkkelord

Bilder

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP. Foto: Nicolas Tourrenc/KLP
Konsernsjef Sverre Thornes i KLP. Foto: Nicolas Tourrenc/KLP
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er kommune- og helse-Norges pensjonsselskap med rundt 900.000 yrkesaktive og pensjonister som har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom