GlobeNewswire by notified

Klövern noterar att moderbolaget Corem offentliggjort resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande av utestående Klövern 2018/2022-obligationer

Dela

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Klövern AB (publ) (”Klövern”) noterar att moderbolaget Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har offentliggjort resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Klövern’s utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 4 april 2022, ISIN SE0011063163 och med utestående volym om 2 350 000 000 kr (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CET den 13 januari 2022. Innehavare av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationerna motsvarande ett totalt nominellt belopp om 1 897 900 000 kr.

Corem meddelar härmed att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och godkänner samtliga återköpsinstruktioner av Obligationer för köp. Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 100,20 procent av nominellt belopp. Corem kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas den 21 januari 2022.

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundärhandel hos Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) (“Dealer Managers”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.

Dealer Managers
Nordea Bank Abp:+45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Swedbank AB (publ): 08 700 90 22, Syndicate@swedbank.se


Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@corem.se
Eva Landen, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se

Klövern AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Ahold Delhaize share buyback update16.8.2022 08:00:00 CEST | Press release

Zaandam, the Netherlands, August16, 2022 – Ahold Delhaize has repurchased 254,408 of its common shares in the period from August 8, 2022 up to and including August 12, 2022. The shares were repurchased at an average price of € 27.21 per share for a total consideration of € 6.9 million. These repurchases were made as part of the € 1 billion share buyback program announced on November 15, 2021. The total number of shares repurchased under this program to date is 20,621,088 common shares for a total consideration of € 561.6 million. Download the share buyback transactions excel sheet for detailed individual transaction information from https://www.aholddelhaize.com/en/investors/share-buyback-programs/2022/ This press release is issued in connection with the disclosure and reporting obligation set out in Article 2(2) of the EU Regulation that contains technical standards for buyback programs.

Sanionas Kv7-program för epilepsi avanceras till leadoptimering16.8.2022 08:00:00 CEST | Pressemelding

PRESSMEDDELANDE 16 augusti 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att bolaget har avancerat sitt lovande Kv7-program för epilepsi till fasen leadoptimering – den sista fasen av läkemedelsupptäckt innan en klinisk kandidat väljs ut. Thomas Feldthus, VD: ”Vi tror att vi har löst knäckfrågorna för att utveckla nästa generation av läkemedelskandidater av den här klassen, och vi ser en betydande potential att ta fram nya banbrytande epilepsibehandlingar. Finansiellt kan uppsidan vara avsevärd, att döma av vissa viktiga läkemedelsavtal som nyligen slutits på Kv7-området.” Miljontals människor runt om i världen påverkas i dag av epilepsi, en sjukdom som kännetecknas av återkommande krampanfall. Det medicinska behovet är stort, eftersom omkring 30 procent av patienterna inte svarar på behandling med konventionella läkemedel mot epilepsi. Läkemedel mot kramper kan desutom ha funktionshämmande biverkningar, som ofta måste minimeras genom no

Saniona progresses its Kv7 epilepsy program into Lead Optimization16.8.2022 08:00:00 CEST | Press release

PRESS RELEASE August 16, 2022 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company, today announced that it has progressed its promising Kv7 epilepsy program into the Lead Optimization Phase, which is the last drug discovery phase before potential selection of a clinical candidate. Thomas Feldthus, CEO: “We believe that we have cracked the main challenges for making the next generation drug candidates of this class and see significant potential for delivering new breakthrough epilepsy treatments. The financial upside could be substantial based on very significant pharma deals recently executed in the Kv7 field”. Epilepsy, characterized by recurrent seizures, currently affects millions of people worldwide. There is a significant medical need as approximately 30% of patients are insensitive to treatment by conventional epilepsy medicines. Furthermore, anti-seizure therepy may cause disabling side effects and often require careful dose adjustment to minimize these. Kv7 ion ch

JULY VOLUME REPORT: STRONG PASSENGER RECOVERY, DROP IN CHANNEL FREIGHT MARKET16.8.2022 07:35:00 CEST | Press release

INVESTOR NEWS no. 24 - 16 August 2022 Ferry – freight: Total volumes in July 2022 were 6.2% below 2021. Activity was overall robust in freight markets except for parts of the Baltic Sea region and the Channel Dover Strait corridor. North Sea volumes were overall below 2021 as UK routes were on level while routes between Sweden and the Continent were below 2021. The latter decrease was due to lower automotive and paper volumes as well as high activity for these segments last year in July. Volumes in the Mediterranean network continued to grow reflecting a high level of Turkish industrial production and exports. Channel’s volumes were below 2021 following a decrease in total market volumes. Baltic Sea’s volumes were below 2021 due to the war in Ukraine. Volumes were mainly lower between Germany and Lithuania. For the last twelve months 2022-21, the total transported freight lane metres decreased 0.6% to 43.6m from 43.9m in 2021-20. Ferry – passenger: The number of passengers increased fi

JULI MÆNGDERAPPORT: STÆRKT PASSAGEROPSVING, NEDGANG I KANALENS FRAGTMARKED16.8.2022 07:35:00 CEST | pressemeddelelse

INVESTOR NEWS nr. 24 - 16. august 2022 Færge – fragt: De samlede mængder i juli 2022 var 6,2% lavere end i 2021. Aktiviteten var generelt robust på fragtmarkederne bortset fra dele af Østersø-regionen og Kanalens Doverstræde. North Seas mængder var samlet set lavere end i 2021, da ruterne til Storbritannien var på niveau, mens ruterne mellem Sverige og kontinentet var lavere end i 2021. Sidstnævnte nedgang skyldtes lavere bil- og papirmængder samt høj aktivitet for disse segmenter sidste år i juli. Mediterraneans mængder fortsatte med at stige, hvilket afspejler en fortsat høj tyrkisk industriproduktion og eksport. Channels mængder var lavere end i 2021 som følge af en nedgang i det samlede markeds mængder. Baltic Seas mængder var lavere end i 2021 på grund af krigen i Ukraine. Mængderne var primært lavere mellem Tyskland og Litauen. For de sidste 12 måneder 2022-21 var der en nedgang i det samlede antal transporterede fragt-lanemeter på 0,6% til 43,6 mio. fra 43,9 mio. i 2021-20. Færg