Eiendom Norge

Kloke lettelser fra Finansdepartementet

Del

- Å lempe på stresstesten er et helt avgjørende tiltak i dagens økonomiske situasjon, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

I dag ble det klart at regjeringen viderefører utlånsforskriften med betydelige lettelser.

Kravet til hvor stor renteøkning en låntaker skal takle endres fra minimum 5 til minimum 3 prosentpoeng.

- Som Eiendom Norge har vært klare på under debatten, vil denne lempingen føre til at flere som tidligere ikke fått lån nå kan komme inn på boligmarkedet, sier Lauridsen.

- Det er betryggende at Finansdepartementet ser det på samme måte, selv om motstemmene har vært mange, avslutter han.

Nøkkelord

Kontakter

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Bilder

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.