Miljødirektoratet

Klimatilpasning: Kommuner kan søke om støtte

Del

Kommuner kan søke om støtte til arbeid med klimatilpasning i 2021. Søknadsfristen er 15. februar 2021.

Kommuner over hele landet blir påvirket av klimaendringene. Vann på avveie er blant utfordringene mange står overfor. Kunnskap om klimatilpasning kan gjøre kommunen bedre rustet i møte med endringene. Foto: © Bjørn Jørgensen / NN / Samfoto
Kommuner over hele landet blir påvirket av klimaendringene. Vann på avveie er blant utfordringene mange står overfor. Kunnskap om klimatilpasning kan gjøre kommunen bedre rustet i møte med endringene. Foto: © Bjørn Jørgensen / NN / Samfoto

Kommunene merker direkte konsekvenser av klimaendringer, og står overfor ulike utfordringer. Tilskuddsordningen skal bidra til at kommunene får ny kunnskap som gjør dem bedre rustet i møte med klimaendringene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Regjeringen har satt av 6,4 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2021 til støtteordningen.

Tilskuddsordningen skal fremme arbeidet med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner ved å bidra til økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunene og fylkeskommunene, og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene.

Overføringsverdi er viktig

Støtte kan gis til kunnskap- og kompetanseheving om klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner. De kan søke på vegne av seg selv, eller sammen med andre kommuner/fylkeskommuner.

I vurderingen av søknadene legger vi vekt på at ulike samfunnsområder, ulike deler av landet og at ulike utfordringer er representert. For å bidra til at kunnskap og erfaringer kommer flere til gode, vektlegger vi prosjekter med overføringsverdi og prosjekter som går foran og utvikler kunnskap på nye områder, sier Ellen Hambro, miljødirektør.

Tidligere tildelinger

Tilskuddsordningen kan gi støtte til mange ulike problemstillinger. Eksempelvis fikk Indre Østfold kommune penger til å identifisere hvilke utfordringer kommunen kan forvente i et endret klima. Arbeidet skal ende opp i en klimatilpasningsstrategi som vil ligge til grunn for all planlegging i kommunen.

Oslo kommune skaffer seg erfaringer med å bruke grøntområder til å tilbakeholde flomvann med støtte fra ordningen, mens Tromsø kommune gjennomfører et prosjekt om løsninger for å sikre bygg og infrastruktur mot havnivåstigning og stormflohendelser.

Nytt prosjektarkiv

Nå kan du søke i søknader, rapporter og annen informasjon fra prosjekter som har fått støtte tidligere år. I prosjektarkivet finner du informasjon fra prosjekter som har fått støtte fra ordningen ble opprettet i 2015, fram til prosjektene som fikk midler i 2020.

Les mer:

Prosjektarkivet

Søk støtte til klimatilpasningsarbeid i 2021

Klimatilpasning.no

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Kommuner over hele landet blir påvirket av klimaendringene. Vann på avveie er blant utfordringene mange står overfor. Kunnskap om klimatilpasning kan gjøre kommunen bedre rustet i møte med endringene. Foto: © Bjørn Jørgensen / NN / Samfoto
Kommuner over hele landet blir påvirket av klimaendringene. Vann på avveie er blant utfordringene mange står overfor. Kunnskap om klimatilpasning kan gjøre kommunen bedre rustet i møte med endringene. Foto: © Bjørn Jørgensen / NN / Samfoto
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom