Statens vegvesen

Klimagassutslipp fra veitrafikken gikk ned med 4 prosent i 2020

Del

– Det viser at langsiktig og målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene nytter, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Foto: Knut Opeide
Foto: Knut Opeide

Utslippene fra veitrafikk og annen transport ble redusert med henholdsvis 3,9 og 3,6 prosent fra 2019 til 2020, og var en stor bidragsyter til nedgangen.

Foreløpige tall fra SSB viser at klimagassutslippene totalt i Norge sank med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019 til totalt 50 millioner tonn CO2. Dette skyldes blant annet driftsstans i olje- og gassutvinning, samt nedgang i bil- og flytrafikken.

Hjemmekontor og reiserestriksjoner har bidratt

– Nedgangen i CO2-utslipp fra veitrafikken skyldes nok også utstrakt bruk av hjemmekontor og reiserestriksjoner, som gjorde at vi flyttet mindre på oss i 2020, sier Ingrid Dahl Hovland.

Samtidig falt mengden biodrivstoff i veitrafikk grunnet utfasing av palmeolje. Når andelen fossilt drivstoff øker i drivstoffblandingen, demper det «koronaeffekten» med mindre bilkjøring noe.

Vi er på rett vei

Statens vegvesen jobber for å halvere CO2-utslipp fra transportsektoren. Klimakur 2030 viser at det er mulig å kutte halvparten av de ikke-kvotepliktige utslippene innen 2030. Utslipp fra veitransport kan reduseres kraftig.

– Utslipp fra veitrafikk går ned fordi flere velger å kjøpe el- og hybridbiler og på grunn av en økning i innblanding av biodrivstoff. Dette viser at vi er på rett vei mot målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, sier Hovland.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Knut Opeide
Foto: Knut Opeide
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom