Felleskjøpet Agri

Klarsignal for verdens første hydrogendrevne lasteskip

Del

Vareeierne HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri har sammen med Egil Ulvan Rederi fått 104 millioner i støtte fra Enova til å bygge verdens første null-utslipps bulkskip. Etter planen skal skipet «With Orca» settes i drift i 2024.

Enova har også gitt støtte til bunkringsløsningen fra Statkraft og Skagerak Energi som skal forsyne det hydrogendrevne lasteskipet. 

Idéen til prosjektet fikk vareeierne i en pilot i Grønt Skipsfartsprogram. Konsortiet som ble dannet i 2021 fikk også den prestisjefylte Heyerdahl-prisen samme år. Prosjektet har siden fått mye omtale for sin teknologiske innovasjon og ambisiøse satsning fra vareeier-siden. Gjennom Grønt Skipsfartsprogram sitt servicekontor har prosjektet modnet, og i 2021 ble Egil Ulvan Rederi valgt ut blant 30 andre, nasjonale og internasjonale rederi, til å bygge og utvikle skipet.

Planen er at bulkskipet utslippsfritt skal frakte varer for HeidelbergCement og samarbeidspartner Felleskjøpet Agri tur/retur Vestlandet til Østlandet.  

Støtte også for forsyningsløsning

Som en del av prosjektet gir Enova også 14 millioner kroner til Statkraft og Skagerak Energi, som har søkt om støtte til investering i en bunkringsløsning som skal forsyne Egil Ulvan Rederi sitt hydrogendrevne lasteskip. Hydrogen vil her lagres i komprimert form i utbyttbare containere, og bunkring vil skje ved at tomme containere løftes av skipet og erstattes med fulle.

Vi har passert en ny milepæl

 Vi har nå passert en ny milepæl i overgangen til nullutslipp i skipsfarten. Nyskapende samarbeid mellom vareeiere, fremtidsrettede energiselskaper, og en innovativ og konkurransedyktig grønn maritim næring viser verden at nullutslipp for lasteskip er mulig. Her er Enova er med på å realisere en ny æra for nærskipsfarten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding fra Enova.

Takknemlig for støtten fra Enova

 Dette er en fantastisk nyhet, og en helt avgjørende milepæl for å realisere verdens første utslippsfrie bulkfartøy. Vi er fryktelig stolt og ydmyke over den viljen Enova viser til å støtte prosjektet vårt, sier daglig leder Arild Hoff og reder Ivar C. Ulvan i Egil Ulvan Rederi AS

– Dette er et teknologisk innovativt prosjekt som vi er veldig stolte over å nå realisere. Samtidig er prosjektet også innovativt i form av samarbeidet mellom vareeierne, rederi, energiselskaper og myndighetene. Forhåpentligvis vil dette være det første av mange lignende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt, sier konsortiet i en felles uttalelse.

Pressemelding fra Enova om tildelingen finner du her

Kontaktpersoner:

Lars Erik Marcussen, Logistics Manager, HeidelbergCement NorthernEurope,       

+47 907 08 816

Per-Kenneth Øye, Chief Transport Officer Felleskjøpet Agri,                                      

+47 916 54 815

Eivind Dale, Grønt Skipsfartsprogram/DNV,                                                               

+47 930 59 822

Geir Fuglset,Communication Manager Statkraft                                                        

+47 913 70 572

 Ivar C. Ulvan, Ship owner, Egil Ulvan Rederi,

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Etter planen skal skipet «With Orca» settes i drift i 2024.
Etter planen skal skipet «With Orca» settes i drift i 2024.
Last ned bilde
De involverte i Greenbulk-prosjektet etter at Enova-tilskuddet ble offentliggjort mandag ettermiddag. Bak fra venstre: Kevin Gould, Statkraft, Gjermund Johannessen, The Norwegian Ship Design Company, Eivind Dale, DNV, statssekretær Sigrid Melhuus i Klima- og miljødepartementet og Ingrid Aune, Enova. Foran fra venstre: Narve Mjøs, DNV, Per-Kenneth Øye, Felleskjøpet Agri, Ivar C. Ulvan, Egil Ulvan Rederi, Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement Norway, administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova og Bjørn Holsen, Statkraft. (Foto: Matthis Kleeb/DNV)
De involverte i Greenbulk-prosjektet etter at Enova-tilskuddet ble offentliggjort mandag ettermiddag. Bak fra venstre: Kevin Gould, Statkraft, Gjermund Johannessen, The Norwegian Ship Design Company, Eivind Dale, DNV, statssekretær Sigrid Melhuus i Klima- og miljødepartementet og Ingrid Aune, Enova. Foran fra venstre: Narve Mjøs, DNV, Per-Kenneth Øye, Felleskjøpet Agri, Ivar C. Ulvan, Egil Ulvan Rederi, Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement Norway, administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova og Bjørn Holsen, Statkraft. (Foto: Matthis Kleeb/DNV)
Last ned bilde

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet Agri konsern har en omsetning på 18,7 milliarder og 4 107 ansatte. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg, samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av i overkant 41 tusen bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.