Statens vegvesen

Klare til å bygge E18 Retvet-Vinterbro og E134 Oslofjordforbindelsen

Del

Vegvesen-ansatte som jobber med E18 Retvet-Vinterbro og E134 Oslofjordforbindelsen bretter opp ermene og er klare til å planlegge ferdig og realisere. Begge strekningene ligger inne i regjeringens forslag til NTP.

F.v: Vibeke Malvik (delprosjektleder Oslofjordforbindelsen), Stig Thoresen (byggeleder Oslofjordforbindelsen), Anne-Grethe Nordahl (prosjektleder begge prosjekt), Pål Ellingsen (byggeleder E18 Retvet-Vinterbro) og Mary-Ann Breisnes (delprosjektleder E18 Retvet-Vinterbro).
F.v: Vibeke Malvik (delprosjektleder Oslofjordforbindelsen), Stig Thoresen (byggeleder Oslofjordforbindelsen), Anne-Grethe Nordahl (prosjektleder begge prosjekt), Pål Ellingsen (byggeleder E18 Retvet-Vinterbro) og Mary-Ann Breisnes (delprosjektleder E18 Retvet-Vinterbro).

– Ansatte i Statens vegvesen har vært spente på hva regjeringen foreslår av nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan (NTP). Stemningen var derfor god da samferdselsminister Knut Arild Hareide la fram regjeringens forslag til NTP fredag før helga, sier Ingunn Foss, områdedirektør i utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen.

Vegvesenet har kuttet kostnader på veiprosjektene i sitt NTP-forslag med 50 milliarder kroner. Det var viktig for å få plass til flere veiprosjekter i transportplanen.

– Prosjektene E18 Retvet-Vinterbro og E134 Oslofjordforbindelsen er to av veiprosjektene som regjeringen har tatt med i forslaget sitt, forteller Foss.

Stordriftsfordeler

Fredag offentliggjorde regjeringen hvilke samferdselsprosjekter de foreslår skal prioriteres i perioden 2022-2033. Det er opp til Stortinget å vedta Nasjonal transportplan. Deretter er det bevilgninger som kommer over Statsbudsjettet, som gir finansiering til de ulike prosjektene.

Anne-Grethe Nordahl er prosjektleder for både E18 Retvet-Vinterbro og E134 Oslofjordforbindelsen. Hun har samlet begge prosjektorganisasjonene på samme brakkerigg i Nygårdskrysset.

– På denne måten får vi stordriftsfordeler som er positivt for kompetanse, kapasitet og økonomi, forteller prosjektlederen.

E18 Retvet-Vinterbro

Prosjektlederen forteller at det for E18 Retvet-Vinterbro er viktig å få på plass en lokalpolitisk tilslutning til plassering av bomstasjoner og takster, før prosjektet kan sendes over til Stortinget for kvalitetssikring og vedtak.

– Når Stortinget har vedtatt bompengeproposisjonen om lokal finansiering, og følger opp NTP med penger over statsbudsjettet, kan vi lyse ut de første entreprisene. Pilotprosjektet Ny Jord er noe av det vi vil starte opp først. Også støytiltak er arbeider vi ønsker å komme i gang med så raskt som mulig, sier Nordahl.

Å bygge en ny firefelts motorvei langs en av Norges mest trafikkerte veier, skaper en del utfordringer og krever god logistikk gjennom hele anleggsfasen. I tillegg skal deler av den nye veien bygges på utfordrende grunnforhold, som skal ivaretas på en trygg og god måte.

– Prosjektet innebærer en del utfordringer, som må planlegges godt. Vi skal blant annet krysse Follobanen, som må koordineres med Bane-Nor da vi er avhengig av at de stenger Follobanene i den perioden vi skal bygge under, forklarer Nordahl.

Gevinstene av prosjektet

Strekningen Retvet-Vinterbro er den siste av ni delstrekninger i prosjektet E18 Ørje-Vinterbro. Den nye strekningen skal øke trafikksikkerheten – spesielt redusere de mange møteulykkene. Den skal også øke fremkommeligheten gjennom økt kapasitet. Kjøretiden fra Retvet til Vinterbro vil reduseres med cirka seks minutter. Den nye strekningen vil i tillegg gi en miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikk ledes utenom Kråkstad.

E134 Oslofjordforbindelsen

Det første løpet av Oslofjordforbindelsen åpnet for trafikk i 2000. Trafikkveksten har nå resultert i at det er klart for å bygge løp nummer to – også kalt Oslofjordforbindelse byggetrinn 2.

– Reguleringsplan er ferdig, og vi jobber nå med å forberede konkurransegrunnlaget. Vi jobber mot stortingsvedtak i siste del av 2021. I så fall kan det bety byggestart i løpet av 2023, sier Nordahl.

Prosjektet er totalt 14 km, der 2/3 av prosjektet består av tunnel. Dette utgjør mye steinmasser som må deponeres. Under sprengning vil det være behov for å stenge eksisterende Oslofjordtunnel.

– I likhet med dagens tunnel, vil den ha en stigning på syv prosent. Det er utfordrende for både tunneldriving og massetransport. Prosjektet er en utvidelse av eksisterende vei. Vi har derfor god kunnskap om grunnforholdene i området, både i tunnelene og i dagen, forklarer Anne-Grethe Nordahl. Det er i tillegg gjort nye grunnundersøkelser.


Gevinstene av prosjektet

Det nye tunnelløpet skal øke fremkommeligheten på E134, med en økt åpningstid på tunnelen fra 90 prosent til 99 prosent. I tillegg skal den nye strekningen øke trafikksikkerheten først og fremst i tunnelene, men også på dagstrekningen mellom Vassum og Verpen.

Her kan du lese mer om E18 Retvet-Vinterbro

Her kan du lese mer om E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

F.v: Vibeke Malvik (delprosjektleder Oslofjordforbindelsen), Stig Thoresen (byggeleder Oslofjordforbindelsen), Anne-Grethe Nordahl (prosjektleder begge prosjekt), Pål Ellingsen (byggeleder E18 Retvet-Vinterbro) og Mary-Ann Breisnes (delprosjektleder E18 Retvet-Vinterbro).
F.v: Vibeke Malvik (delprosjektleder Oslofjordforbindelsen), Stig Thoresen (byggeleder Oslofjordforbindelsen), Anne-Grethe Nordahl (prosjektleder begge prosjekt), Pål Ellingsen (byggeleder E18 Retvet-Vinterbro) og Mary-Ann Breisnes (delprosjektleder E18 Retvet-Vinterbro).
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom