Mattilsynet

Kjøttprodukter inneholdt mer salt enn det som var oppgitt i merkingen

Del

Mattilsynet har fått analysert næringsstoffer og tungmetaller i 24 bestselgende kjøttprodukter. Ni av produktene inneholdt mer salt enn det som var oppgitt på næringsdeklarasjonen. Ingen av produktene inneholdt miljøgifter over grenseverdiene.

Seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet).
Seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet).

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet analysert grillpølser, kjøttpølser, wienerpølser, kjøttkaker, kjøttboller og karbonader for næringsstoffer som fett, karbohydrater, protein, vitaminer og mineraler. Analysene omfattet også tungmetallene arsen, bly, kadmium og kvikksølv.

- Vi har vurdert resultatene ut fra en forutsetning om at næringsdeklarasjonen ikke skal ha større avvik enn 20 prosent mellom analysert innhold og oppgitt saltverdi. Det vil alltid være naturlig variasjon av næringsstoffer i produktene, og det er vanskelig å oppgi en eksakt saltverdi i et produkt, men i ni av 24 produkter var det over 20 prosent mer salt enn det som var oppgitt i næringsdeklarasjonen, sier seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet.

Arbeid med reduksjon av saltinnholdet i industribearbeidede matvarer og merking av salt er sentralt i helsemyndighetenes strategi for å redusere saltinntaket blant nordmenn. Det er derfor viktig for myndighetene at merkingen av salt er korrekt slik at forbrukere ikke blir villedet.

Mattilsynet vil følge opp saltavvikene i merkingen med produsentene.  

Tungmetaller

Mattilsynet overvåker regelmessig også innholdet av miljøgifter i næringsmidler. Kjøttproduktene ble analysert for arsen, bly, kadmium og kvikksølv, som er tungmetaller som kan påføre både mennesker og dyr helseskade. Alle analysene viste resultater som er under grenseverdiene som gjelder for de ulike matvarekategoriene.

Analyseresultatene for kjøttprodukter finner du i Matvaretabellen.

Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for mange av matvarene vi spiser i Norge. I Matvaretabellen versjon 2019 finner du nå analyseresultatene for kjøttproduktene fra prosjektet.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS)

Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.

469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet).
Seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom