Miljødirektoratet

Kjøper fluefiskefjær fra truet art uten tillatelse

Del

Miljødirektoratet har tatt flere beslag i fjær og nakker fra den truede arten brokadehane. Fjærene brukes til å binde fluer, blant annet til laksefiske.

Fjær fra brokadehane, nylig beslaglagt. FOTO: Jo Esten Hafsmo/Miljødirektoratet
Fjær fra brokadehane, nylig beslaglagt. FOTO: Jo Esten Hafsmo/Miljødirektoratet

– Mange vet nok ikke at det å innføre fjær og nakke fra brokadehane fra utlandet krever tillatelse gjennom regelverket for internasjonal handel med truede arter, kalt Cites. Slike tillatelser kreves både for ville og oppdrettede eksemplarer, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Regulert handel viktig

Brokadehane er en hønsefugl som lever i India, og som står på en internasjonal liste over truede arter regulert gjennom et regelverk kalt Cites. Jungle Cock er det engelske navnet, som for mange er mer kjent enn de norske navnene brokadehane eller grå jungelhøns. Arten er i dag ikke direkte utrydningstruet, men står i fare for å bli det dersom handelen med den ikke reguleres. Selv om det er lov å kjøpe både nakker og fjær av denne fuglen fra utlandet, kreves det derfor tillatelse både til utførsel fra opprinnelseslandet og innførsel til Norge. Miljødirektoratet tar hvert år rundt 10 beslag i nakker og fjær kjøpt i utlandet, og som det ikke er skaffet tillatelse for. Nå i vår har det blitt gjort en god del beslag.

– Krav om tillatelse er viktig for å overvåke handelen, så man kjenner omfanget av handel slik at den ikke kommer ut av kontroll og arten blir utryddet, sier Hambro.

Gjelder både privatpersoner og forhandlere

Fjær og nakker kjøpes ofte gjennom nettbutikker i utlandet. I en del tilfeller oppgir ikke butikken at det kreves tillatelse. Derfor må man spørre om de har utførselstillatelse gjennom Cites-regelverket. I tillegg kreves tillatelse for å ta inn fjær og nakker fra brokadehaner til Norge. Slik tillatelse søker man Miljødirektoratet om.

– Kravet om tillatelse for handel med brokadehane gjelder både for privatpersoner og forhandlere, understreker Hambro.

FAKTA: Cites

  • Cites er en konvensjon som regulerer internasjonal handel med truede dyre- og plantearter.
  • Den skal sørge for at internasjonal handel med disse artene foregår på en måte som ikke truer arten.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Fjær fra brokadehane, nylig beslaglagt. FOTO: Jo Esten Hafsmo/Miljødirektoratet
Fjær fra brokadehane, nylig beslaglagt. FOTO: Jo Esten Hafsmo/Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom