Norsk elbilforening

Kjønnsbalansen endres på sykkelveiene

Del

Elsykkelen vil føre til at kvinneandelen på sykkelveiene øker.

- Det er kort vei fra å prøve til kjøpe elsykkel, mener Hulda Tronstad, seniorrådgiver i Norsk elbilforening (foto: Norsk elbilforening).
- Det er kort vei fra å prøve til kjøpe elsykkel, mener Hulda Tronstad, seniorrådgiver i Norsk elbilforening (foto: Norsk elbilforening).

- Kvinnene presser seg nå fram på sykkelveiene. Flere kvinner kjøper elsykkel enn før. Og de bruker den stadig mer.

Hulda Tronstad har arbeidet med elsykler i snart 10 år og er ansvarlig for den årlige undersøkelsen Elsyklisten, Norges eneste undersøkelse som retter seg kun til dem som sykler elsykkel. Den gjennomføres av Norsk elbilforening.

Kjøper og bruker elsykkel

Undersøkelsen viser at det i de siste årene har vært en markant endring i svarene hos norske elsyklister. I 2020 kom over 60 prosent av svarene fra kvinner. Alle norske undersøkelser om sykkel, blant annet reisevaneundersøkelsene fra Transportøkonomisk institutt, viser at det er stor overvekt av menn som velger å sykle. Men med elsykkel virker det som om kjønnsubalansen er i ferd med å jevnes ut.

I løpet av de to siste årene har 37 prosent av kvinnene i undersøkelsen prøvd elsykkel for første gang, og 59 prosent av kvinnene har kjøpt elsykkel.

 - Tallene viser vel at det er ganske kort vei fra å prøve til å kjøpe elsykkel, og at det er kort vei fra å kjøpe elsykkel til å endre transportvanene sine. Undersøkelsen tyder på at elsykkelen virkelig betyr en endring – også når det gjelder kjønnsbalansen på sykkelveiene, mener Tronstad.

Kvinner elsykler til jobb

Undersøkelsen viser at det er en kjønnsforskjell i bruken av elsykkel. Mens 68 prosent av kvinnene bruker elsykkelen til jobb, bruker 57 prosent av mennene det samme. Dette er omvendt når vi ser på bruken av elsykkel til trening og mosjon; 54 prosent av kvinnene bruker elsykkelen til trening, mens 63 prosent av mennene gjør det samme.

- Og det kan virke som kvinner i større grad bruker elsykkelen til å bytte ut bil og kollektivtransport, mens menn oftere bruker den til fritid og mosjon, forklarer Tronstad.

Pris og type elsykkel varierer

Kvinner bruker generelt mindre penger på elsykkelen enn menn. 72 prosent av kvinnene har kjøpt seg elsykkel til under 30 000 kroner, mens 49 prosent av mennene har gjort tilsvarende. Til gjengjeld har 15 prosent av mennene kjøpt elsykkel til over 40 000 kroner, mens bare 6 prosent av kvinnene har gjort det samme.

- Dette kan forklares noe med valg av type elsykkel. Mens kvinner i større grad kjøper bysykler, så velger mange flere menn å kjøpe terrengsykkel, som ofte har flere dyrere komponenter og tillegg som fulldemping.

Om undersøkelsen

Over 1900 elsyklister svarte på undersøkelsen Elsyklisten i 2020. Undersøkelsen gjennomføres hvert år, og respondentene nås via sosiale medier. Undersøkelsen har tidligere vist at elsykkelen får folk til å sykle mye mer om vinteren, og at elsyklister endrer reisevaner først og fremst ved en overgang fra bil og kollektiv til elsykkel.

Nøkkelord

Bilder

- Det er kort vei fra å prøve til kjøpe elsykkel, mener Hulda Tronstad, seniorrådgiver i Norsk elbilforening (foto: Norsk elbilforening).
- Det er kort vei fra å prøve til kjøpe elsykkel, mener Hulda Tronstad, seniorrådgiver i Norsk elbilforening (foto: Norsk elbilforening).
Last ned bilde

Lenker

Om Norsk elbilforening

Norsk elbilforening
Norsk elbilforening
Møllergata 16
0179 Oslo

90 70 45 45 (kl. 9-15)https://elbil.no

Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon som fremmer elektrisk mobilitet til beste for klima og miljø.

Vi har 14 lokalforeninger og over 80.000 medlemmer. De er i hovedsak privatpersoner, men inkluderer også noen organisasjons- og bedriftsmedlemmer.

Følg saker fra Norsk elbilforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk elbilforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk elbilforening

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom