GlobeNewswire by notified

Kitron kjøper dansk EMS-leverandør, utvider geografisk fotavtrykk

Del

(2021-12-21) Kitron har inngått avtale om å kjøpe det danske EMS-selskapet BB Electronics A/S, som har produksjonsanlegg i Danmark, Kina og Tsjekkia. Avtalen er klart inntjeningsinnvannende og skaper betydelig aksjonærverdi.

– BB Electronics gir oss en solid posisjon i enda et nordisk land og utvider Kitrons fotavtrykk i Sentral- og Øst-Europa og Kina. Oppkjøpet åpner også for etablering i India. BB Electronics har veldrevne og høyt automatiserte produksjonsvirksomheter som betjener en lojal og langsiktig kundebase. Deres posisjon innen segmenter med høy kompleksitet passer perfekt med Kitrons strategi, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

– Vi er imponert over resultatene BB-teamet har oppnådd og ser frem til å jobbe sammen.
Planen er at BB Electronics fortsetter med minimale endringer. BBs konsernsjef Carsten Christensen vil gå inn i Kitrons konsernledelse og beholde dagens rolle. Vi forventer at transaksjonen umiddelbart vil virke innvannende på Kitrons resultat, samtidig som den understøtter vår vekststrategi, sier Nilsson.

BB Electronics ble etablert i 1975 og er en fullserviceleverandør av EMS (Electronics Manufacturing Services) med base i Horsens i Danmark. Konsernet omsetter for rundt 1.000 millioner danske kroner i 2021, har rundt 750 ansatte og har de siste årene vokst betydelig, både organisk og gjennom fusjoner og oppkjøp. Kundebasen er konsentrert innen industri, telekom og medisinsk utstyr.

– Vi mener vi vil passe utmerket sammen med Kitron og at vi vil skape en enda sterkere plattform for BB Electronics, inkludert produksjonsmuligheter i Nord-Amerika, noe som har vært etterspurt av vår eksisterende kundebase. Vi ser frem til å videreføre vår vekststrategi under Kitron-paraplyen, sier Carsten Christensen, konsernsjef i BB Electronics.

– Den europeiske EMS-industrien er svært fragmentert, og vi er overbevist om at vi vil bli enda sterkere sammen når vi utnytter våre individuelle styrker for å fortsette begge selskapenes historikk med lønnsom vekst, legger Nilsson til.

Transaksjonsdetaljer

 • Kitron vil kjøpe 100 prosent av aksjene i BB Electronics A/S fra BB Electronics Holding ApS, som eies av eksterne investorer samt ledelsen i BB Electronics for totalt 600 millioner danske kroner (ca. 822 millioner norske kroner), på en gjeld- og kontantfri (Enterprise Value) basis.
 • Oppkjøpet inkluderer alle virksomheter og eiendeler i BB Electronics, blant annet i Danmark, Tsjekkia og Kina.
 • BB Electronics er svært komplementær til Kitron, og bidrar med virksomheter i jurisdiksjoner der Kitron for tiden har begrenset tilstedeværelse.

Viktige strategiske momenter

 • Oppkjøpet innebærer en strategisk geografisk ekspansjon for Kitron og etablerer en tilstedeværelse og inngangsport i Danmark, et nytt nordisk land. Videre vil Kitron styrke sin tilstedeværelse i Sentral- og Øst-Europa med et anlegg i Tsjekkia, en vei til etablering i India samt et større fotavtrykk og økt kapasitet og kompetanse i Kina.
 • Oppkjøpet skaper muligheter for synergier. Etter gjennomføringen forventer Kitron å øke sin kompetanse og sitt tilbud innen produksjonsautomatisering og ser nye muligheter for effektivisering.
 • Eksisterende BB Electronics-kunder drar nytte av Kitrons amerikanske virksomhet, noe som gir en bredere kundebase for det kombinerte konsernet.
 • Verdifulle ledelsesressurser vil tilføres Kitron, og det forventes resultatbidrag til Kitron fra dag 1 etter gjennomføring.
 • Oppsummert forventes oppkjøpet å være klart innvannende for Kitrons resultat.

Finansielle detaljer

 • BB Electronics har estimert inntekter på rundt 1.000 millioner danske kroner (ca. 1.370 millioner norske kroner) i 2021. I samme periode har selskapet et estimert driftsresultat (EBIT) på rundt 66 millioner danske kroner (ca. 90 millioner norske kroner).
 • Kitron har etablert en lånefasilitet hos DNB Bank ASA, har tilgjengelige rullerende kredittfasiliteter og har mottatt bindende tilbud om gjeldsfinansiering av oppkjøpet. Kitron forventer å inngå avtaler om relevant gjeldsfinansiering av oppkjøpet i god tid før gjennomføring og kan også vurdere egenkapitalfinansiering relatert til finansiering av oppkjøpet. Det er ingen finansieringsbetingelser for oppkjøpet.
 • BB Electronics hadde netto gjeld på 54,2 millioner danske kroner 30. september 2021, og på samme tid hadde Kitron netto gjeld på 791 millioner norske kroner.
 • Oppkjøpet gir en attraktiv mulighet til å skape betydelige verdier for Kitrons aksjonærer og forventes å levere avkastning godt over Kitrons egenkapitalkostnad og være klart innvannende for underliggende inntjening.
 • Ved å tilføre langsiktig inntjening av høy kvalitet diversifiserer transaksjonen Kitrons kontantstrømmer ytterligere og styrker Kitrons evne til å øke veksttakten.

Transaksjonen er betinget av vanlige gjennonføringsbetingelser og forventes fullført i januar 2022. Frem til da vil de to selskapene fortsette å operere som separate enheter. Integreringsforberedelsene starter umiddelbart etter gjennomføring.

Rådgivere
Sparebank 1 Markets AS er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Selmer AS juridisk rådgiver for Kitron. I tillegg er Ernst&Young engasjert for å gjennomføre finansiell gjennomgang, og Bird&Bird har gjennomført juridisk gjennomgang i Danmark, Tsjekkia og Kina.

Invitasjon til webcast
Kitron vil avholde en nettpresentasjon av transaksjonen klokken 10:00 i morgen, 21. desember. Presentasjonen kan følges her: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20211221_1

En presentasjon er vedlagt denne meldingen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850
Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284
E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for rundt 4,0 milliarder kroner i 2020 og har rundt 1.800 ansatte. www.kitron.com

VIKTIGETILLEGG
Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12. Denne børsmeldingen ble publisert av Cathrin Nylander, finansdirektør i Kitron ASA den 21. desember 2021 kl. 21:50.

Denne meldingen er ikke og utgjør ikke en del av et tilbud om å selge, eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe, verdipapirer. Distribusjonen av denne meldingen og annen informasjon kan være begrenset ved lov i visse jurisdiksjoner. Kopier av denne meldingen blir ikke laget og kan ikke distribueres eller sendes til noen jurisdiksjon der slik distribusjon ville være ulovlig eller vil kreve registrering eller andre tiltak. Personer som skulle komme i besittelse av denne kunngjøringen eller slik annen informasjon, er pålagt å informere seg om og overholde slike restriksjoner.

Saker omtalt i denne meldingen kan utgjøre fremtidsrettede utsagn. Fremtidsrettede utsagn er utsagn som ikke er historiske fakta og kan identifiseres med ord som «tror», «forventer», «forutser», «strategi», «har til hensikt», «estimerer», «vil», «kan», «fortsette», «bør» og lignende uttrykk. De fremtidsrettede utsagnene i denne meldingen er basert på ulike forutsetninger, hvorav mange er basert på ytterligere forutsetninger. Selv om Kitron mener at disse forutsetningene var rimelige da de ble tatt, er disse forutsetningene i seg selv gjenstand for betydelige kjente og ukjente risikoer, usikkerhetsfaktorer, betingede situasjoner og andre viktige faktorer som er vanskelige eller umulige å forutsi og er utenfor deres kontroll.

Informasjonen, vurderingene og de fremtidsrettede utsagnene i denne meldingen gjelder kun på datoen, og kan endres uten varsel. Kitron påtar seg ingen forpliktelse til å gjennomgå, oppdatere, bekrefte eller offentliggjøre eventuelle revisjoner av fremtidsrettede utsagn for å reflektere hendelser som inntreffer eller omstendigheter som oppstår relatert til innholdet i denne meldingen.

Denne meldingen er kun til informasjonsformål og kan ikke erstatte utøvelsen av uavhengig dømmekraft. Det er ikke ment som investeringsråd og skal under ingen omstendigheter brukes eller betraktes som et tilbud om å selge, eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe verdipapirer eller en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer i Kitron. Verken Kitron, SpareBank 1 Markets AS eller noen av deres respektive tilknyttede selskaper aksepterer noe ansvar som følge av bruken av denne meldingen.

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

FutureDial Automation Solutions Process Over 231 Million Preowned Mobile Phones Worldwide25.1.2022 14:30:00 CET | Press release

Growing adoption of FutureDial’s robotics and automation software by Wireless Carriers, Third-Party Logistics Providers (3PLs) and Mobile Device Recyclers led to explosive volumes of preowned iPhones and Android Smartphones being processed for resale in 2021 SUNNYVALE, Calif., Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated continued its commanding lead in providing mobile device processing solutions for Wireless Carriers, Mobile Device Buy-Back & Trade-In Companies, Mobile Phone Recyclers and Third-Party Logistics Providers (3PLs) during the year, announcing that its robotics and automation software solutions have been used by customers in the mobile supply chain to data clear, functionally test and grade a cumulative total of over 231.4 Million pre-owned Android smartphones and iPhones worldwide, for resale on secondary markets. Additionally, the total number of functional tests using FutureDial software and robotics for quality assurance performed on preowned iPhones and A

HMNC Brain Health Expands International Patent Portfolio with Two Stress-axis Related Substances for Major Depressive Disorder25.1.2022 14:30:00 CET | Press release

In-Licensing arrangement with the renowned Max Planck Society, extends patent protection for clinical research and strengthens Nelivabon and Cortibon developmental projects The Company has also established an office in the United States, furthering global expansion strategy MUNICH, Germany, Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HMNC Brain Health, (“HMNC” or the “company”), a clinical stage biopharmaceutical company pioneering the development of personalized therapies in psychiatry, announced that it has expanded its international patent portfolio in the field of psychiatric therapy with two patent families claiming substances for treating stress-axis related Major Depressive Disorder. These license agreements are part of a broader collaboration with the renowned Max-Planck-Society, comprising biomarker patent claims and therapeutic patent claims covering markets in Europe, the U.S., and now Asia, in particular Japan. Utilizing a more personalized approach to discovering new drugs in psychi

Mandalay Resources fortsätter att presentera utmärkta resultat från utvidgningsborrningen i Björkdalsgruvans östra del25.1.2022 14:25:01 CET | Pressemelding

Ådror med synligt guld och höga halter indikerar en uppgradering på djupet i Björkdal TORONTO, Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om utvidgningsborrningen i de östra delarna av Björkdalsverksamheten i Sverige. Nya borrningshöjdpunkter: Utvidgning av centrala området 47,7 g/t guld över 11,7 m (uppskattad sann bredd ”ETW” 5,85 m) i MU21-052: Inklusive 1 056,0 g/t över 0,40 m;47,5 g/t guld över 6,4 m (ETW 4,11 m) i MU21-047: Inklusive 716,0 g/t över 0,31 m; och507,0 g/t guld över 0,45 m (ETW 0,23 m) i MU21-051. Utvidgningstestning av centrala området 45,5 g/t guld över 2,3 m (ETW 1,15 m) i MU21-028;83,1 g/t guld över 0,4 m (ETW 0,39 m) i MU21-029;8,4 g/t guld över 5,7 m (ETW 5,35 m) in MU21-030; och5,1 g/t guld över 8,0 m (ETW 6,13 m) i MU21-031. Centralt område – Länk till Lake-området 13,2 g/t guld över 1,0 m (ETW 0,94 m) i MU21-028; och19,3 g/t guld över 0,4 m (ETW 0

Exterro Announces Significant Industry Promotion of its Document Review Platform25.1.2022 14:00:00 CET | Press release

Latest Version of Revamped Exterro Review Platform Optimized for Entire Legal Ecosystem; Limited-Time Only Promotion offers up to 6-Months Free Use of Platform PORTLAND, Ore., Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc. – the preferred provider of Legal GRC software specifically designed for in-house legal, privacy, and IT teams at Global 2000 and AmLaw 200 organizations – today announced, for a limited-time only, a promotion of up to 6 free months and 5 terabytes of data storage of its Review platform. The promotion coincides with Exterro’s ongoing build out of its Review business unit and updated feature capabilities that are now available to the entire legal ecosystem, including legal service providers, law firms and corporate clients. Furthermore, the promotion of Clay Cocalis to Chief Revenue Officer and the addition of Don McLaughlin, Senior Vice President, Review Software represents the significant investment the company is placing in Exterro Review to ensure greater market s

Shareholders’ proposals to the Annual General Meeting for the number of Marimekko’s Board members, the composition of the Board and its remuneration25.1.2022 14:00:00 CET | Press release

Marimekko Corporation, Stock Exchange Release, 25 January 2022 at 3.00 p.m. Shareholders’ proposals to the Annual General Meeting for the number of Marimekko’s Board members, the composition of the Board and its remuneration Shareholders representing in total approximately 27% of all of Marimekko Corporation’s shares and votes have made a proposal to the Annual General Meeting to be held on 12 April 2022 for the number of members of the Board of Directors, the composition of the Board and its remuneration. Proposal for the number of members of the Board of Directors Shareholders who represent approximately 27% of all of Marimekko Corporation’s shares and votes have informed the company that they propose to the Annual General Meeting that six (6) members be elected to the Board of Directors. Proposal for the composition of the Board of Directors The above-mentioned shareholders have also informed the company that they propose that Carol Chen, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen and

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS KOMMUNINVEST BONDS25.1.2022 11:07:00 CET | Press release

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS KOMMUNINVEST BONDS Auction date2022-01-25Loan2311Coupon1.00 %ISIN-codeSE0010948240Maturity2023-11-13 Tendered volume, SEK mln500 +/- 250 Volume offered, SEK mln1,357 Volume bought, SEK mln500 Number of bids4 Number of accepted bids1 Average yield0.067 %Lowest accepted yield0.067 %Highest yield0.067 %% accepted at lowest yield 100.00 Auction date2022-01-25Loan2611Coupon1.00 %ISIN-codeSE0012569572Maturity2026-11-12 Tendered volume, SEK mln500 +/- 250 Volume offered, SEK mln1,699 Volume bought, SEK mln500 Number of bids6 Number of accepted bids3 Average yield0.725 %Lowest accepted yield0.722 %Highest yield0.730 %% accepted at lowest yield 54.55 Auction date2022-01-25Loan2805Coupon0.75 %ISIN-codeSE0015660139Maturity2028-05-12 Tendered volume, SEK mln500 +/- 250 Volume offered, SEK mln2,462 Volume bought, SEK mln500 Number of bids11 Number of accepted bids4 Average yield0.957 %Lowest accepted yield0.954 %Highest yield0.970 %% accepted at lowest yield 64.