GlobeNewswire by notified

Kitron gjennomfører oppkjøpet av BB Electronics

Del

(2022-01-10) Kitron har gjennomført oppkjøpeKitron gjennomfører oppkjøpet av BB Electronicst av 100 prosent av aksjene i BB Electronics A/S, som ble annonsert 20. desember 2021.

– Denne transaksjonen passer perfekt inn i Kitrons vekststrategi. BB Electronics er et lønnsomt selskap, som tilfører Kitron-gruppen attraktive geografier og ventes å skape betydelige verdier for Kitrons aksjonærer. Deres veldrevne virksomhet vil fortsette med lite endring, men vi vil umiddelbart identifisere mulige kostnadsbesparelser ved å koordinere innkjøp, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

Oppkjøpet skjedde i henhold til transaksjonsavtalen. BB Electronics vil bli konsolidert i Kitrons finansielle rapportering fra januar 2022.

BB Electronics har rundt 750 ansatte i Danmark, Tsjekkia og Kina og hadde i 2021 en omsetning på rundt 1.000 millioner danske kroner (ca. 1.350 millioner norske kroner).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 94 84 08 50
Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf: +47 900 43 284
E-post: investorrelations@kitron.com

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Kitron
Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, Kina og USA. Inkludert oppkjøpet av BB Electronics i januar 2022, har Kitron rundt 2.500 ansatte, og proforma driftsinntekter var rundt 5 milliarder kroner i 2021. www.kitron.com

Advarsel om fremtidsrettede uttalelser
Denne meldingen inneholder fremtidsrettet informasjon og uttalelser knyttet til virksomheten, ytelsen og elementer som kan tolkes til å påvirke resultatene til Kitron og/eller industrien og markedene der Kitron opererer.

Fremtidsrettede utsagn er utsagn som ikke er historiske fakta og kan identifiseres med ord som "sikter", "forutser", "tror", "estimerer", "forventer", "forutser", "har til hensikt", "planer", "forutsier", "prosjekter", "mål" og lignende uttrykk. Slike fremtidsrettede uttalelser er basert på nåværende forventninger, estimater og anslag, reflekterer nåværende synspunkter med hensyn til fremtidige hendelser, og er gjenstand for risiko, usikkerhet og forutsetninger, og kan endres uten varsel.

Fremtidsrettede utsagn garanterer ingen fremtidig ytelse, og risiko, usikkerhet og andre viktige faktorer kan føre til at den faktiske virksomheten, ytelsen, resultatene eller bransjen og markedene der Kitron opererer i, avviker vesentlig fra utsagnene som er uttrykt eller underforstått i denne utgivelsen. ved slike fremtidsrettede uttalelser.

Det er ikke gitt noen erklæring om at noen av disse fremtidsrettede uttalelsene eller prognosene vil gå i oppfyllelse eller at noen anslått ytelse, kapasitet eller resultater vil bli oppnådd, og leserne advares om ikke å stole på noen fremtidsrettede uttalelser.


Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Ahold Delhaize share buyback update16.8.2022 08:00:00 CEST | Press release

Zaandam, the Netherlands, August16, 2022 – Ahold Delhaize has repurchased 254,408 of its common shares in the period from August 8, 2022 up to and including August 12, 2022. The shares were repurchased at an average price of € 27.21 per share for a total consideration of € 6.9 million. These repurchases were made as part of the € 1 billion share buyback program announced on November 15, 2021. The total number of shares repurchased under this program to date is 20,621,088 common shares for a total consideration of € 561.6 million. Download the share buyback transactions excel sheet for detailed individual transaction information from https://www.aholddelhaize.com/en/investors/share-buyback-programs/2022/ This press release is issued in connection with the disclosure and reporting obligation set out in Article 2(2) of the EU Regulation that contains technical standards for buyback programs.

Sanionas Kv7-program för epilepsi avanceras till leadoptimering16.8.2022 08:00:00 CEST | Pressemelding

PRESSMEDDELANDE 16 augusti 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att bolaget har avancerat sitt lovande Kv7-program för epilepsi till fasen leadoptimering – den sista fasen av läkemedelsupptäckt innan en klinisk kandidat väljs ut. Thomas Feldthus, VD: ”Vi tror att vi har löst knäckfrågorna för att utveckla nästa generation av läkemedelskandidater av den här klassen, och vi ser en betydande potential att ta fram nya banbrytande epilepsibehandlingar. Finansiellt kan uppsidan vara avsevärd, att döma av vissa viktiga läkemedelsavtal som nyligen slutits på Kv7-området.” Miljontals människor runt om i världen påverkas i dag av epilepsi, en sjukdom som kännetecknas av återkommande krampanfall. Det medicinska behovet är stort, eftersom omkring 30 procent av patienterna inte svarar på behandling med konventionella läkemedel mot epilepsi. Läkemedel mot kramper kan desutom ha funktionshämmande biverkningar, som ofta måste minimeras genom no

Saniona progresses its Kv7 epilepsy program into Lead Optimization16.8.2022 08:00:00 CEST | Press release

PRESS RELEASE August 16, 2022 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company, today announced that it has progressed its promising Kv7 epilepsy program into the Lead Optimization Phase, which is the last drug discovery phase before potential selection of a clinical candidate. Thomas Feldthus, CEO: “We believe that we have cracked the main challenges for making the next generation drug candidates of this class and see significant potential for delivering new breakthrough epilepsy treatments. The financial upside could be substantial based on very significant pharma deals recently executed in the Kv7 field”. Epilepsy, characterized by recurrent seizures, currently affects millions of people worldwide. There is a significant medical need as approximately 30% of patients are insensitive to treatment by conventional epilepsy medicines. Furthermore, anti-seizure therepy may cause disabling side effects and often require careful dose adjustment to minimize these. Kv7 ion ch

JULY VOLUME REPORT: STRONG PASSENGER RECOVERY, DROP IN CHANNEL FREIGHT MARKET16.8.2022 07:35:00 CEST | Press release

INVESTOR NEWS no. 24 - 16 August 2022 Ferry – freight: Total volumes in July 2022 were 6.2% below 2021. Activity was overall robust in freight markets except for parts of the Baltic Sea region and the Channel Dover Strait corridor. North Sea volumes were overall below 2021 as UK routes were on level while routes between Sweden and the Continent were below 2021. The latter decrease was due to lower automotive and paper volumes as well as high activity for these segments last year in July. Volumes in the Mediterranean network continued to grow reflecting a high level of Turkish industrial production and exports. Channel’s volumes were below 2021 following a decrease in total market volumes. Baltic Sea’s volumes were below 2021 due to the war in Ukraine. Volumes were mainly lower between Germany and Lithuania. For the last twelve months 2022-21, the total transported freight lane metres decreased 0.6% to 43.6m from 43.9m in 2021-20. Ferry – passenger: The number of passengers increased fi

JULI MÆNGDERAPPORT: STÆRKT PASSAGEROPSVING, NEDGANG I KANALENS FRAGTMARKED16.8.2022 07:35:00 CEST | pressemeddelelse

INVESTOR NEWS nr. 24 - 16. august 2022 Færge – fragt: De samlede mængder i juli 2022 var 6,2% lavere end i 2021. Aktiviteten var generelt robust på fragtmarkederne bortset fra dele af Østersø-regionen og Kanalens Doverstræde. North Seas mængder var samlet set lavere end i 2021, da ruterne til Storbritannien var på niveau, mens ruterne mellem Sverige og kontinentet var lavere end i 2021. Sidstnævnte nedgang skyldtes lavere bil- og papirmængder samt høj aktivitet for disse segmenter sidste år i juli. Mediterraneans mængder fortsatte med at stige, hvilket afspejler en fortsat høj tyrkisk industriproduktion og eksport. Channels mængder var lavere end i 2021 som følge af en nedgang i det samlede markeds mængder. Baltic Seas mængder var lavere end i 2021 på grund af krigen i Ukraine. Mængderne var primært lavere mellem Tyskland og Litauen. For de sidste 12 måneder 2022-21 var der en nedgang i det samlede antal transporterede fragt-lanemeter på 0,6% til 43,6 mio. fra 43,9 mio. i 2021-20. Færg