GlobeNewswire by notified

Kitron: Avholdt ordinær generalforsamling 2022

Del

(2022-04-27) Kitron ASA avholdt ordinær generalforsamling 27. april 2022. 95 866 315 aksjer, som utgjorde 48,66 prosent av aksjekapitalen, var representert på generalforsamlingen.

Alle forslag ble vedtatt slik de er gjengitt i innkallingen utsendt 6. april 2022.

Kitrons styre har nå følgende aksjonær- og ansattvalgt sammensetting:

Valgt av aksjonærene:
Tuomo Lähdesmäki (leder, gjenvalgt)
Gro Brækken (gjenvalgt)
Espen Gundersen (gjenvalgt)
Maalfrid Brath (gjenvalgt)
Petra Grandinson (gjenvalgt)
Michael Lundgaard Thomsen (valgt)

Valgt av de ansatte:
Tanja Rørheim,
Bjørn Martin Gottschlich
Jarle Larsen

Generalforsamlingen godkjente det foreslåtte utbytte på NOK 0,25 per aksje for aksjonærer registrert i Kitrons aksjeeierregister i Verdipapirsentralen ASA (VPS) per utløpet av 29. april 2022, basert på normalt T + 2 oppgjør. Kitrons aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte 28. april 2022. Utbytte ventes utbetalt på eller omkring 16. mai 2022.

Protokollen fra den ordinære generalforsamlingen er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284
E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, Kina og USA. Inkludert oppkjøpet av BB Electronics i januar 2022, har Kitron rundt 2.500 ansatte, og proforma driftsinntekter var rundt 5 milliarder kroner i 2021.

www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

EVS COMMUNICATES THE RESULTS OF THE ORDINARY GENERAL MEETING17.5.2022 21:59:34 CEST | Press release

Publication on May17, 2022, after market closure Regulated information EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR) EVSCOMMUNICATES THERESULTSOFTHEORDINARYGENERAL MEETING EVS Broadcast Equipment SA, leading provider of live video production systems, held its Ordinary General Meeting on May 17, 2022. In total 73 shareholders representing 2,799,870 shares, or 19.5% of the company shares, attended by proxy the Ordinary General Meeting held physically at the company's registered office but for which the company had recommended its shareholders to attend by videoconference given the still sensitive health situation. All the resolutions have been approved, i.e.: - The remuneration report, the updated remuneration policy, the discharge of the Directors and the Auditor; - The 2021 annual accounts and the allocation of profits, including a total gross dividend of EUR 1.50 for fiscal year 2021 (such dividend is made up, on the one hand, of the i

SeaLegacy Celebrates the Inaugural Year of The Good Ocean17.5.2022 21:49:59 CEST | Press release

A unified, passionate group of businesses investing in SeaLegacy’s mission to protect the world’s oceans British Columbia, Canada, May 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- When eight companies mostly unknown to one another came together for the first time in May of 2021, they were bound only by a commitment to protect our oceans and planet. Today, these founding members of The Good Ocean are actively supporting SeaLegacy’s commitment to ocean protection. "One of the questions I get asked the most is, 'What can I do?'" says SeaLegacy Co-Founder and President Cristina Mittermeier. "This question comes from individuals, and it also comes from businesses. Increasingly, consumers are demanding the products and services they support with their purchasing power be aligned with their desire to be accountable for their impact on earth. Members of The Good Ocean are addressing that demand and stepping into the crucial role businesses play in conservation work. Together, we are taking steps towards syste

Karolinska Development’s portfolio company Aprea Therapeutics acquires Atrin Pharmaceuticals17.5.2022 16:55:38 CEST | Press release

STOCKHOLM, SWEDEN, May 17 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) announces that its portfolio company Aprea Therapeutics has completed the acquisition of the privately-held US-based biotechnology company Atrin Pharmaceuticals Inc. Aprea Therapeutics will now prioritize the development of Atrin Pharmaceuticals’ drug candidates, which are being developed to fight cancer by affecting the proteins involved in the ability of tumors to repair damage to their DNA. With the acquisition of Atrin Pharmaceuticals’ portfolio of candidate drugs, Aprea Therapeutics intends to shift its primary focus to the development of ATRN-119, a drug candidate that inhibits an important signaling pathway in DNA damage repair. ATRN-119 will soon be evaluated in clinical phase 1/2a studies in the treatment of malignant solid tumors, both as monotherapy and in combination with standard treatment. In parallel with the development of ATRN-119, separate programs are run with a second-generation ATR i

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics förvärvar Atrin Pharmaceuticals17.5.2022 16:55:38 CEST | Pressemelding

STOCKHOLM, SVERIGE 17 maj 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har förvärvat det privatägda amerikanska bioteknikbolaget Atrin Pharmaceuticals Inc. Aprea Therapeutics kommer nu att prioritera utvecklingen av Atrin Pharmaceuticals läkemedelskandidater, vilka utvecklas för att bekämpa cancersjukdomar genom att påverka de proteiner som är involverade i tumörers förmåga att reparera skador i sitt DNA. Efter förvärvet av Atrin Pharmaceuticals läkemedelsprojekt flyttar Aprea Therapeutics sitt primära fokus till utvecklingen av ATRN-119, en läkemedelskandidat som hämmar en viktig signaleringsväg vid reparation av DNA-skador. ATRN-119 kommer inom kort att börja studeras i kliniska fas 1/2a-studier vid behandling av maligna solida tumörer, både som monoterapi och i kombination med standardbehandling. Parallellt med utvecklingen av ATRN-119 bedrivs separata program med en andra generationens ATR-hämmare, ATRN-354, med poten

EXEL Industries: shares and voting rights as of April 30, 202217.5.2022 15:36:23 CEST | Press release

EXEL Industries A French Société Anonyme with a share capital of €16,969,750 Registered office:- France Reims Companies Register (RCS): No. 095 550 356 Number of shares and voting rights Article 223-16 of the AMF regulation DateTotal number of shares comprising the share capitalTotal number of voting rightsApril 30, 20226,787,900Theoretical voting rights: 10,854,278Exercisable voting rights*: 10,852,796 * After deduction of shares without voting rights Attachment EXEL Industries Droits de vote 2022.04.30_EN